Niğde İli Kurban Hizmetleri Komisyonu Niğde Valiliğinde , Vali Yardımcısı Dr. Adil Nas başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.
 
 
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile İlimiz genelinde Kurban, satış ve kesimi ile ilgili Valilik nezdinden kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu çeşitli kararlar aldı.
 
Komisyonun almış olduğu kararlar şöyle;    
 
1-İlimiz Merkezinde Kurban satış yerleri: 1- Yeni Hayvan Pazarı, 2- Eski Hayvan Pazarında Belediyece belirlenmiş kısımda, 3- Perşembe Pazarı (Bayramın İlk Günü) olarak tespit edilmiştir.
 
2-Kurban Kesim Yerleri olarak; 1-Pazartesi Pazarı yanındaki Yeni Zahire Pazarı, 2- Yeni Niğde Evleri yanında bulunan Cuma Pazarı, 3- Yeşilburç Yolu üzerinde bulunan Futbol Sahası alanı, 4- Özbelde Mevkii Hakan Spor Tesisleri önü, 5-Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önündeki boş alan, 6- Eski Zahire Pazarı, 7-Tarım Açık Cezaevi Mezbahanesi olarak tespit edilmiştir.
 
3-Kurban kesim yerlerinde Kasaplık Sertifikası olan kasaplar tarafından kesim yapılabilecektir.
 
4-Bayram süresince, kurbanların istenen şartlara uygun olarak kesilip, kesilmediği, temizlik, sağlık ve dini kurallara uyulup, uyulmadığı konusunda denetim yapmak üzere, Belediye Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından birer kişi görevlendirilecek ve bunlar komisyon halinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği bir Şoför ve araçla, kurban kesim yerlerinde denetim yapacaklardır. Bu komisyonun koordinasyonu Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ayrıca; kurban kesim yerlerinde İl Müftülüğü tarafından birer din görevlisi görevlendirecek ve bu komisyonla irtibatlı olarak çalışacaklardır.
 
5-Komisyon tarafından tespit edilen yerler dışında, Belediye Mezbahanesi’nde, kendi bahçesinde, kendi özel otoparklarında Kurban kesmek isteyenler, sağlık, çevre ve temizlik şartlarına uymak kaydıyla kesebileceklerdir. Umuma açık yerlerde, parklarda, caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda kurban kesimi yapılmayacaktır.
 
6- Kurban Kesim ve Satış yerlerinde gerekli alt ve üst yapının tesisi ile, kurban atık ve çöplerinin toplanması, poşet dağıtılması ve kesim yerlerinin temizliği, Belediye Başkanlığı tarafından sağlanacak, atıklar için konteynır ve su temin edilecektir. Bunun için Belediye Başkanlığı tarafından kontrol ve temizlik elemanları görevlendirilecektir.
 
7-Hayvan sevkiyatı Tarım İl Müdürlüğü Veterinerleri, Yol kontrol ve denetimleri Emniyet, Jandarma Teşkilatları ve Belediye Zabıtaları tarafından bayram öncesi sıkı bir şekilde kontrol edilecektir.
 
8-Kurban satış ve kesim yerlerinin koşullarının hayvan ve insan sağlığı açısından uygun hale getirilmesi ve denetlenmesi, Niğde Belediye Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından sağlanacaktır.
 
9-Kurban Kesim yerlerinde kurbanlarını kasaplara kestirmek isteyenler; her küçükbaş hayvan için 13 TL.kasap ücreti ve 2 TL. tesisten yararlanma ücreti olmak üzere, toplam: 15 TL, her büyükbaş hayvan için 45 TL kasap ücreti ve 5 TL. tesisten yararlanma ücreti olmak üzere; toplam 50 TL. kesim ücreti ödeyeceklerdir.                                                                                                                 
10-Kurban Bayramı süresince, kurban kesimi sırasında oluşabilecek kazalara karşı 112 Acil Servisine araç ve eleman takviyesi, Sağlık İl Müdürlüğünce sağlanacaktır.
 
11- İl içerisinde uygunsuz yerlerde kurban kesimi yapılmaması için Belediye Zabıtaları tarafından denetimler yapılacaktır.
 
12-Kurban kesimi hususunda bütün birimler üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirecekler, kurumlarca görevlendirilecek ilgili personele tanıtıcı yaka kartı   düzenleyeceklerdir.
 
13- Kurban kesimi bittikten sonra, çevre temizliğiyle ilgili olarak; Belediye Başkanlığı, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, sağlık yönünden Sağlık İl Müdürlüğü gerekli denetimleri yapacaklardır. 
 
14- Milli servetimiz olan kurban derilerinin zayi olmasını önlemek ve ekonomimize kazandırılması için, tuzlama işlemlerinin yapılması hususunda halkımıza gerekli duyurular ilgili kuruluşlarca yapılacaktır.
 
15 Kurban Hizmetleri Komisyonunda alınan kararlar, basın yayın organları, belediye hoparlörleri ve camilerimizde duyurularak halkımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır