Niğde Balkan Göçmenleri Derneği Kuruldu Niğde Balkan Göçmenleri Derneği Kuruldu

Niğde sınırları içerisinde olup da Bakanlığın desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri, belirtilen tarihe kadar Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden birçok ilde olduğu gibi Niğde’de de zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı için gerekli desteğin sağlamak amacıyla afet bölgesine yönelik proje ve uygulama yardımlarının kapsamını genişletilmişti.
Yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje ve uygulama yardımları için en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları istenmişti. Şimdi ise bu tarih 1 ay sonrasına yani 14 Temmuz’a kadar genişletildi.
NİĞDE DE KAPSAMA DAHİL EDİLMİŞTİ
Konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi; “27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" ve 06.05.2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören illerde ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 17 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli) ve Sivas ili, Gürün ilçesinde yer alan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına yardım yapılması planlanmaktadır.
TAŞINMAZ SAHİPLERİNE HATIRLATMA YAPILDI
Bu kapsamda 2023 yılında yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje ve uygulama yardımları için en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi de 15 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.”
AYRICA PROJELER İÇİN
Açıklamada proje içeriği ile ilgili olan kısmında ise şu ifadeler yer almıştı; “Yönetmeliğin 12. Maddesinin ğ) bendi doğrultusunda Proje yardımı başvurularında projeyi hazırlayacak mimar veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırladığına dair deneyimini gösteren belge istenmesine, (Proje onayına dair kurul kararı kabul edilecektir.) Uygulama yardımı başvurularında yerel firma ve ustaların desteklenmesi amacıyla yaklaşık maliyeti 3.000.000,00 TL'nin üstündeki başvurularda, uygulamayı yürütecek şahıs ve/veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlığı restorasyonu konularında benzeri iş yapmış olduğunu gösterir belge (ilgili idareden alınan yazı, iş deneyim belgesi vb.) istenecektir.”