Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Kitap Okuma Etkinliğinde Dereceye Girenlere Ödüllerini Takdim Etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan ''1000 Okul İyileştirme Projesine'' ilimizden dahil edilen okullarda öğrenim gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında "Kitap Okuma Etkinliği" düzenlenmiştir. Etkinlikte dereceye giren öğrencilerimizi İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, makamında ağırlayarak ödüllerini takdim etti.

Niğde ve Bor Bilsem  "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi. Niğde ve Bor Bilsem "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Editör: TE Bilişim