Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, 2024 yılı 19. ETAP Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında yapılan proje başvurularından uygun olarak değerlendirilen 573 üreticiye ait projeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bütçe tahsisi yapılarak tamamı hibe desteği almaya hak kazanmıştır” dedi.

01Dahafazlafoto

Niğde’ye 59 milyon 878 bin KÖYDES desteği Niğde’ye 59 milyon 878 bin KÖYDES desteği

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım baş yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 dönemi 15. Etap Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Niğde genelinde alınan başvuruların değerlendirilme sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları kapsamında 149 proje, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 22 proje olmak üzere Niğde’de toplam 171 proje kabul edilerek 192 milyon 960 bin 686 TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 406 milyon 739 bin 526 TL’dir. Kazanan kişilere ait listeler 23-29. Mayıs tarihleri arasında 5 iş günü duyurular ve İlan panomuzda askıda kalacaktır. Ayrıca Sözleşme İmzalamaya hak kazanan yatırımcılara bildirim yapılacak olup, kendilerine yapılan bildirimi takip eden 30 gün içerisinde sözleşme imzalanacaktır.

BİREYSEL SULAMA HİBE DESTEĞİ

2024 yılı 19. ETAP Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında yapılan proje başvurularından, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen 573 üreticimize ait projeler Bakanlığımıza sunulmuş ve Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bütçe tahsisi yapılarak tamamı hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Toplam yatırım tutarı 220 milyon 432 bin 114 TL olan 573 Projeye 110 milyon 216 bin 58 TL Hibe ödemesi yapılacaktır” diye konuştu.

Editör: Selim GÖKEL