Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Soner Kırman Ödenmeyen banka promosyonları ve geçici görev yollukları konusunda yazılı bir açıklama yaptı.Soner Kırman açıklamasında ; T
ürkiye Kamu-Sen’ in tüm kamu çalışanları adına genel bir kazanımı olan Banka Promosyonları, tüm çalışanlar gibi sağlık çalışanlarının da temel hakkıdır.

İlimizde yaklaşık 2,5 yıl önce, o dönemin Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve sözde yetkili sendikacılarının, tüm uyarı ve önerilerimize rağmen “biz yaptık oldu” mantığı ile Halk Bankası ile yaptıkları 5 yıl gibi çok uzun bir süreyi kapsayan anlaşma bu gün, Sağlık teşkilatlarında yaklaşık 400 ü bulan, sağlık çalışanı arkadaşımızı mağdur etmiştir, banka promosyonu alamamışlardır ve uzun süre de alamayacaklardır.

Geçmiş dönemde yapılan bu anlaşmaya imza koyan, dönemin basiretsiz idarecileri ile sözde yetkili sendikanın o dönemde ki basiretsiz yöneticilerinin yapmış olduğu bu mağduriyetin, biran önce giderilmesi hususunu Sağlığı yöneten şimdi ki yöneticilerden, Türk Sağlık-Sen Niğde Şubesi olarak arz ve talep ediyoruz.

Yine bu çerçeve de; Gezici olarak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatının hatalarından dolayı 2012 yılında, yıl boyu “Seyyar Görev Yollukları” nı alamamışlardır. Kendileri ile ilgili en küçük ödemeyi, harcırahı, yolluğu kılı kılına ve zamanında alan Sağlık Bakanlığı Merkez yöneticileri, arazide çalışan gezici personelin harcırahları söz konusu olunca, kulaklarını kapatmakta, konu ile ilgilenmemektedirler. Bu sebeple Sağlık Bakanlığını buradan protesto ediyoruz.


Burada belirttiğimiz bu iki hususun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor, çözüm bulunmadığı ve mağduriyetlerin giderilmemesi durumunda, mağduriyet giderilinceye kadar, önümüzdeki haftalarda kendilerimizi kurum ve işyerlerinin kapılarına zincirlemeye varacak kadar bir dizi eylemin sürdürüleceğini belirtiyor. dedi. 


Editör: TE Bilişim