Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Bahadır Karaca, Niğde'nin sağlık alanında son 21 yıl içerisinde gelinen noktayı değerlendirme basın toplantısı düzenledi. Sağlık İl müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda yatak sayısının 394’ten 933’e yükseldiğini belirtti.

HASTANEDE YATAK SAYISI 394’TEN 933’E YÜKSELDİ

İkinci ve üçüncü sağlık tesislerindeki yatak kapasitesinin 2002 yılından 2023 yılı sonuna kadar 2.4 katına yükseldiğini belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Karaca; “İkinci ve üçüncü sağlık tesislerimizdeki yatak kapasitesi ise 2002 yılından 2023 yılı sonuna kadar 2.4 katına çıkarak artarak, yatak sayımız 394’ten 933’e yükselmiştir. Bugün, başlangıç olarak özellikle gelecekte Niğde’mizin sağlığını iyileştirmek adına neler yapılabileceğine ışık tutması açısından, Niğde’nin sağlığının bugünkü durumuna ve bu duruma hangi seviyelerden geldiğine dair birkaç veri paylaşmak istiyorum.

NİĞDE’DE UZMAN HEKİM SAYISI 59’DAN 257’YE YÜKSELDİĞİNİ

Niğde merkezdeki hastanede uzman hekim sayısı 59’dan 257’ye yükseldiğini ifade eden Dr. Karaca; “ İlimizdeki kamu sağlık tesislerinin personel durumu açısından; ilimizde 2002 yılında toplam 1742 sağlık çalışanı varken, 2023 yılı sonunda Niğde’de 4706 kişilik bir sağlık çalışanı ordusu var.  Bu sağlık çalışanı sayısında 1,7 katlık bir artış demek. Tüm branşlardaki uzman hekim sayısı ise 59’dan 257’ye çıkarak 4,4 katına yükselmiş durumda. Yine pratisyen hekim sayımız 2002 yılında 142 iken, bu sayı 2023 yılında 241’e çıkmış ve bu da 1,7 katlık bir artışa tekabül etmektedir. Diş hekimi sayımız ise 2,65 katına çıkarak 31’den 96’ya yükselmiş durumda.  Toplam hekim sayısı olarak baktığımızda 2002 yılında 232 olan sayının 2,6 katına çıkarak 2023 yılı sonunda 594’e ulaştığını görüyoruz. Ebe-hemşire sayımız ise yaklaşık 2,31 katına çıkmış ve 526 olan ebe-hemşire sayısı 1213’e yükselmiştir. Kamu sağlık çalışanı sayılarındaki bu artış; birinci basamak sağlık tesisi sayısının artırılması, acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve yataklı sağlık tesislerinin kapasitelerinin yükseltilmesi ile de desteklendiğini ifade etti.

2. VE 3. BASAMAK MUAYENE ODA SAYISI 3 KATINA ÇIKARTILDI

“Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme” eğitimleri tamamlandı “Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme” eğitimleri tamamlandı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci ve üçüncü basamak muayene odası sayısının üç katına çıkartıldığını belirten Dr. Karaca; “ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki 11 olan ünit sayımız, 2023 yılına kadar 3,36 kat artarak 48’e çıkmıştır. Bu ADSM’deki muayene kapasitemizi arttırarak, yıllık muayene sayımızın 65.386’dan 245.346’ya çıkmasını sağlamıştır.  Yine ikinci ve üçüncü basamak muayene odası sayımız üç katına çıkarak 51’den 153’e ulaşmış ve bu uzman hekim sayısındaki artışla birleşince de ikinci ve üçüncü basamak muayene sayılarımız 652.256’dan 2.431.398’e yükselmiştir ki bu %273’lük bir muayene kapasitesi artışını yansıtmaktadır” dedi.

21 YILDA HASTANEDE MUAYENE SAYISI 340 BİNDEN 2 MİLYONA YÜKSELDİ

Dr. Karaca; “Birinci basamak muayene sayılarına baktığımızda ise 2002 yılındaki sayı olan 340.330’un 2.157.950’ye ulaştığını görüyoruz.  Bu yüzde 500’den fazla bir artışa tekabül etmektedir ve bunda aile hekimliği sistemine geçişle birlikte 2002 yılında 60 olan sağlık ocağı hekimi sayısının, 2023 yılı sonu itibariyle 129 aile hekimine çıkmasının ve yeni hizmete giren aile sağlığı merkezleri ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir hale gelmesinin rolü aşikardır. Acil sağlık hizmetleri istasyonu, yani halk arasında bilinen şekliyle 112 ambulans servisi istasyon sayılarına baktığımızda 2002 yılında üç olan sayı 2023 yılı sonu itibariyle il geneline yayılan 24 istasyona çıkmış ve istasyon başına düşen nüfus sayısı da yaklaşık 116 bin kişi seviyesinden, 15 bin kişi seviyesine inmiş durumdadır. Bu sayede acil sağlık hizmetine, yani ambulansa ihtiyaç duyulan kentsel vakaların yaklaşık yüzde 99’una ilk 10 dakikada ulaşabiliyoruz ki bu oran 2002 yılında sadece yüzde 84’tü. Hem acil sağlık istasyonu, hem birinci basamak sağlık tesisi, hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerimizdeki bu kapasite iyileşmeleri verilen sağlık hizmetinin niteliğine de olumlu yansımıştır” diye konuştu.

Editör: Selim GÖKEL