MHP Niğde İl Başkanı Hikmet Bekil “Milli marşımız üzerindeki çirkin oyunların derhal sonlandırılmasını ve bu çirkin tasarının Şûra kararlarından çıkarılmasını istiyoruz”.
 
Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanı Hikmet Bekil basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi.
 
 
“Milli Eğitim Şûrası’nın 4’üncü gününde (05.11.2010), çok tartışılacak kararlar alındı. 8 yıllık kesintisiz eğitim 13 yıla uzatılırken, öğrencilerin sabahları okuduğu “Andımız” ve “İstiklal Marşı” zorunlu olmaktan çıkarıldı. 8. sınıfta yapılan SBS’nin de uzun vadede kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Şûrası’ndan, 8 yıllık kesintisiz eğitimi delecek bir karar çıktı. Zorunlu eğitim; 1 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4 yıl ortaöğretim olmak üzere 13 yıl olacak şekilde belirlendi.
 
Milli Eğitim Şûrası’na katılan öğretmenler; törenlerin, rutin ve zoraki katılımdan çıkarılmasını önerdi. Kabul gören maddenin oylanarak şûranın raporunda yer alması durumunda, öğrencilerin sabahları okuduğu Andımız ve İstiklal Marşı da zorunlu olmaktan çıkacak. Madde şöyle: “Törenler ve toplantılar; paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından kültürü etkileme, değiştirme ve yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.”
 
Bu maddeyi öneren öğretmenlerin zihniyetleri de düşünceleri de PKK’nın ve onun siyasi uzantısı konumundaki bir siyasi partinin istekleriyle örtüşmektedir. MHP’yi ve ona gönül vermiş Türk Milliyetçilerini BDP ve PKK ile aynı çizgide göstermeye çalışanların aslında kimler olduğu bugün daha da net bir şekilde karşımıza çıkmıştır.
 
Makyajlar ve şaşırtmacalarla dolu bir şekilde karşımıza konulan bu tablo bizlere göstermektedir ki, AKP zihniyeti çiğnenmedik mili ve manevi değer bırakmayacaktır. Buna göre yavrularımızın her haftanın açılış ve kapanış günlerinde okudukları İstiklal Marşımız gönüllülük esasına bağlı bir söylemden ibaret kılınmaktadır.
 
Milli Eğitim Şûrası’nda ayrıca Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU’nun eğitim sürelerine ilişkin “1 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4 yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitim 13 yıl olsun” önerisi alkışlar ile genel kuruldan geçti. Kabul gören öneriye göre aileler, ilköğretim 5. sınıftan mezun olan öğrenciyi ister meslek lisesine, ister genel liseye, ister imam hatip lisesine gönderebilecek.
 
Buradaki art niyeti görmemek için kör olmak gerekir. Zira son günlerde yeniden alevlendirilen ancak 7 yılı aşkın bir süredir tek başına hem de büyük bir çoğunlukla iktidar gücünü elinde bulunduran bu zihniyetin maksadının başörtüsü meselesini yüksek öğrenimden ilköğretime kadar çekmesinin olduğu alenen ortaya çıkmıştır. Masum yavrularımızı siyasi rant uğruna istismar etmekten çekinmeyen AKP zihniyetinin son sömürü gerekçesi de son sömürü kalesi de      TÜRBAN olmuştur. Sömürülmedik manevi değer, çiğnenmedik hukuk bırakmayan bu zihniyetten ve onun bürokratlarından da başka bir şey beklemek abesle iştigalden öte bir anlam taşımaz.
 
İstiklal Marşımızı okumayı rutin ve zoraki katılım olarak algılayan bu Milli Eğitim Şûrası’nı ve Şûraya katılan öğretmenleri uyarıyoruz: İstiklal Marşımıza yönelik her türlü çirkin tedbiri kırmak, demokratik ve hukuki zeminde olmak şartıyla direnişini göstermek her Türk’ün ve her Türk Milliyetçisinin birinci görevidir.
 
Bu nedenledir ki milli marşımıza uzanan bu çirkin ellerin ve milli marşımız üzerindeki çirkin oyunların derhal sonlandırılmasını ve bu çirkin tasarının Şûra kararlarından çıkarılmasını istiyoruz.
 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 
Editör: TE Bilişim