Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü hemşerimiz Adibin Özkaymak meydana gelen son İliç maden faciası üzerine bir basın açıklaması yaptı. 

Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü Abidin Özkaymak açıklamasında ; 
İliç sadece bir örnek; ülkemizin hemen her yerinde siyanürle altın madenciliği yapılıyor.

Niğde’de 2023 yılında 2 bin 552 çift evlendi Niğde’de 2023 yılında 2 bin 552 çift evlendi


Gönüllü kuruluşların, meslek odalarının, akademisyenlerin haklı karşı duruşlarına karşın sömürge ülkelerinde yaşanabilecek bu süreç aldırmazca sürdürülüyor. Oysa Avrupa ülkelerinin çoğunda siyanürle altın üretimi yasaklandı.


Uşak – Kışladağ; Erzincan – Çöpler; Ordu – Altıntepe; Niğde Ulukişla ve Üçkapılı-İzmir – Efemçukuru; Balıkesir – İvrindi; Çanakkale – Lâpseki; Ağrı – Diyadin mücadele yürütülen birkaç örnek; Ayrıca, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Fatsa ve Gümüşhane gibi illerde de altın madenciliği faaliyetleri bulunmaktadır. Bu bölgelerde farklı madenlerde altın üretimi yapılmaktadır. 


Sondajlarda ve üretim sürecinde onlarca ve tonlarca kimyasal madde kullanılmaktadır. Siyanür yanında sülfürik asit kullanımı da söz konusudur.
Bütün bu madenlerde üretilen altının sadece %2 gibi küçük bir kısmı ülkemize verilmekte, üstelik bu miktarın ne kadar olacağı da şirketlerin beyanına göre belirlenmektedir.


Üretim sürecinde oluşan siyanürlü su bir havuzda birikmekte, bu da ayrı bir tehlike oluşturmaktadır.


İliç örneğinde bu havuz fay hattının üzerinde ve Fırat nehrine birkaç yüz metre mesafededir.


Zaman zaman bu su evaporatörlerle havaya püskürtülmekte ve hava da kirletilmektedir. Bir deprem nedeniyle siyanür havuzu yıkıldığında tonlarca siyanürün Fırat nehrine, barajlara, tarım topraklarına ulaşması olasıdır. Havuzdan su içen kuşlar ölmekte, akarsularda ve barajlarda toplu balık ölümleri yaşanmaktadır.  
Bütün bunların karşılığı para ile ölçülemez, oysa şirket çalışmalara başlamadan önce yakın köylerde bulunan ev, ahır vb. yapıları köylülerden satın almış ve de adeta sus payı karşılığı olarak köylülere para dağıtmıştır.


Anagold şirketinin bilinen iki ortakları Kanadalı SSR Mining ve Çalık Holding. Birkaç yıl önce tespit edilen siyanür sızıntısı karşılığı madene para cezası verilmiş, maden kapatılmış. 3 ay sonra yeniden açılmıştır.  Göstermelik olarak kestikleri ceza, bölgede yaşayanları ve halkı kandırmaya yönelik bir harekettir bu arada vergi borcunun silindiği de bilinmektedir., şirketin vergi borcu silinerek adeta kesilen ceza iade edilmiştir. 


TBMM gündeminde bulunan ve madencilere çok geniş kolaylıklar sağlayan yeni Maden Yasası kaza nedeniyle şimdilik ertelenmiştir. 


Sonuç olarak ülkemizde Siyanürle Altın Üretimi derhal yasaklanmalı, sorumlular yargılanmalı, Ekokırıma yol açan tüm proje ve uygulamalara son verilmelidir. 


 

Editör: Selim GÖKEL