Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, 13 Kasım 2021 Cumartesi günü, Niğde Belediyesi Hüdavend Hatun Sosyal Tesislerinde yapıldı.

            Kongreye MHP Niğde İl Başkanı Cumali İNCE, MHP Merkez İlçe Başkanı Abidin KOYUNCU ve yönetimleri ile Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan ÖZER, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların İl Temsilcileri, Delegeler ve Konuklar katıldı.

            Türkçe Öğretmeni Mesut YAZANEL’in sunuculuk yaptığı kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Daha sonra Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Türk İmar-Sen Niğde İl Temsilcisi Murat KESTEK, üyeliklere Türk Büro-Sen Niğde İl Temsilcisi Mehmet Ali KARACA ve Türk Kültür Sanat-Sen Niğde İl Temsilcisi Ramazan CEYLAN seçildiler.

            Divan Başkanı Murat KESTEK’in açılış ve selamlama konuşmasından sonra Gündem okundu ve oylandı.

            Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Talip GEYLAN’ın 7. Olağan Genel Kurula gönderdiği mesaj Divan Başkanı Murat KESTEK tarafından okundu.

            Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip GEYLAN gönderdiği mesajda:

            “Sayın Divan,

Genel Kurulumuzun kıymetli delegeleri,

Şerefli hak mücadelemizde gücümüze güç katan çok değerli yol arkadaşlarım;

18 Haziran 1992 tarihinde bir avuç inanmış ülkü erinin kararlı ve ihlaslı gayretleriyle vücut bulmuş olan Türk Eğitim-Sen, bugün artık eğitim çalışanlarının itimat ve sevgisine mazhar olmuş en önemli eğitim sendikası olarak her birimize gururların en büyüğünü yaşatmaktadır.

Türk Eğitim Sen, muhatabı kim olursa olsun, her durum ve koşulda, hiçbir denge hesabı gütmeden her daim eğitim çalışanlarının yanında saf tutan gerçek sendikacılığın adresidir.

Türk Eğitim Sen’in istikametini, ne siyasal iktidarların beklentileri ne de marjinal ideolojilerin saplantılı anlayışları tayin eder! Sendikamızın duruşunu ve politikasını belirleyen tek unsur, temsil ettiğimiz eğitim çalışanlarının hak, kazanım ve talepleridir.

Rabbime şükürler olsun ki, bugün artık sadece üyelerimizin değil, sevmeyenlerimizin dahi takdirle takip ettiği bir sendikal bakiyenin sahibiyiz.

Evet Türk Eğitim Sen, başarılı bir sendikadır.

Lakin Türk Eğitim Sen, sadece bir sendika değildir!

Türk Eğitim Sen, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşudur. Devletimizin ve milletimizin ihtiyacı olduğunda, sağına soluna “Kim var?” diye bakmadan “Biz varız!” diyerek cesaretle öne atılan Türkiye sevdalısı yiğitlerin hayat verdiği milli bir sivil toplum kuruluşudur!

“Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” diyerek memleket sevdamızı ekmek kavgamızın önüne koymuş, “Bizim ilkemiz, önce ülkemiz” şiarıyla da varlığımızı mensubu olmaktan onur duyduğumuz milletimize adamışız.

Büyük bir sevdanın, büyük bir mücadelenin yolcusuyuz. Ülkemiz için çalışıyoruz, memleketimiz için üretiyoruz, hak ettiğimizi almak için mücadele ediyoruz.

Ne mutlu bize ki, böylesine şerefli bir mücadelenin mensubuyuz.

Kıymetli Arkadaşlarım;

Genel kurulumuzun sendikal mücadelemizin daha güçlü, daha başarılı ve daha kutlu yarınlarına vesile olmasını içtenlikle temenni ediyorum.

Yeni dönemde sorumluluk alarak sendikamızı daha yükseklere taşıyacak bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Bugün görevini devredecek yol arkadaşlarım başta olmak üzere, kuruluşumuzdan bugüne kadar teşkilatımıza omuz veren her bir emektarımıza ve büyüğümüze minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Rabbim cümlesinden razı olsun.

Sevgi, saygı ve selamlarımla…

Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

            Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan ÖZER yaptığı selamlama konuşmasında kongrenin hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerimizin önemini vurguladı.

            Daha sonra Genel Kurula hitap eden Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ, protokolü, delegasyonu ve konukları selamladıktan sonra şunları söyledi:

                Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 7. Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizden dolayı teşekkür eder, şahsım ve teşkilatım adına saygılar sunarım.

            Olağan Genel Kurulumuzun başta sendikamıza, Niğdemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

            7. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle 4 gün önce aramızdan ayrılışının 83. Yılı nedeniyle andığımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü sizlerin huzurunda bir daha rahmetle, minnetle ve hasretle anıyorum.

            Kıymetli konuklar;

            Türk Eğitim-Sen, eğitim hizmet kolunda bugüne kadar hep hak mücadelesi vermiş, hakkın ve adaletin tecelli etmesi için çalışmış, haksızlığın, adaletsizliğin ve yapılan zulümlerin karşısında kale gibi durmuş bir sivil toplum örgütüdür. Bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğine hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

            Çalışmadan, mücadele etmeden, gerekirse bedel ödenmeden hak elde edildiği görülmemiştir. Hizmet kolumuzda gerek nöbetler konusunda, gerek ücretler konusunda ve gerekse diğer özlük haklarımız konusunda kazanımlar elde edilebilmişse, bu sendikamızın verdiği mücadeleler ve gerektiği zaman ödediği bedeller sonucu olmuştur. Bundan sonra da kamu çalışanlarının özlük hakları konusunda hem şubeler hem de genel merkez olarak mücadelemiz devam edecektir.

            Öğretmenlerimiz bu ülkenin gelecek nesillerini yetiştiriyor. Bundan dolayı öğretmenlerimizin baş tacı edilmesi lazım. Bunun yolu da öğretmenlerimizin itibarının ve haklarının korunması ile olacaktır. Mevcut hak ve kazanımlarımız baki kalmak şartıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi olacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu istenilen şekilde yapılırsa, hem öğretmen haklarının daha iyi olmasını hem de öğretmenlerin itibarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

            2014 yılında MEB teşkilat kanununun değiştirilmesiyle birlikte ülke genelinde binlerce okul yöneticisi mülakatlar marifetiyle alaşağı edilmiş, yerlerine yine mülakatlar marifetiyle binlerce sözümona “özellikli” yönetici işbaşına getirilmiş ve 2020 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine kadar mülakat komisyonlarında çekirdek çitler gibi çatır çatır kul hakkı yenilmiştir. MEB'in bu son yaptığı değişiklikle yine benzer uygulamalar yaşanacaktır. MEB'in bu hamlesiyle bir sendikanın beklentileri karşılanmış ve "Aşil tendonları"nı kurtarmaya çalışmışlardır.

            Bu doğrultuda yönetici atama ve görevde yükselme yönetmeliklerinin, başarı ve liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen bir sistemi ihdas edecek şekilde düzenlenmesi tartışmaya dahi kapalı bir gerçeklik olarak kabul edilmeli, MEB’e bağlı tüm kurumlarımızın yönetici atamaları bu anlayışla yürütülmelidir. Şu son on yılda belki de onbeş defa değiştirilen yönetmelikler hala tartışma konusu oluyorsa bir yerlerde araz var demektir. Artık MEB’i liyakat ve adalet tartışmalarından kurtarmak tehiri olmayan bir zorunluluktur.

MEB’den beklentimiz; kul hakkı gasp ederek makamları işgal edenleri ödüllendirme anlamına gelecek bu değişikliğin yeniden düzenlenmesi ve kurumlarımızı “babasının çiftliği” gibi gören bir takım yapılara inisiyatif bırakmayacak adaletli ve kalıcı yönetici atama sisteminin ihdas edilmesidir.

2022 yılında bütçenin %15,7’si 274.384.474 TL olarak MEB’e tahsis edilmiştir. 

Eğitimde 18 milyon öğrencinin, 1 milyonun üzerinde personelin ve 60 bini aşkın kurumun bulunduğu göz önüne alındığında bu miktarın anlamı daha iyi algılanacaktır.

Eylül 2021 itibariyle 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin 9.245,73 TL olduğu ülkemizde öğretmenliğin haysiyetine yakışır bir ücret MEB bütçesine YÜK olarak görülmemelidir. Dolayısıyla, eğitim çalışanları insanca yaşayacağı bir ücrete kavuşturulduğunda BÜTÇE DAHA ANLAMLI olacaktır.

500 bini aşkın öğretmenimizin atama beklediği ülkemizde, en azından ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapıldığında BÜTÇE DAHA ANLAMLI olacaktır.

Okullarımızda memur, yardımcı hizmetli ve güvenlik personeli eksiği kalmadığında BÜTÇE DAHA ANLAMLI olacaktır.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için okullarımızın teknolojik ve fiziksel alt yapı eksikleri giderildiğinde BÜTÇE DAHA ANLAMLI olacaktır.

Eğitime erişim sorunu yaşayan tek bir çocuğumuz bile kalmadığında BÜTÇE DAHA ANLAMLI olacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak;

 • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce çıkarılmasını;
 • Özel Eğitim Öğretmenlerinin de 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmasını;
 • Bütçeden eğitime daha fazla pay ayrılmasını;
 • Rehber öğretmenlere mevzuata uygun olmayan görevlendirmelerin verilmemesini;
 • Eğitim çalışanlarına mesai saatleri dışında angarya görevler verilmemesini;
 • Ek ders ücretlerinin branş ayrımı yapılmaksızın 15 saate sabitlenmesini;
 • Üniversitede çalışan idari personelin nakil sorunlarının bir an önce çözülmesini;
 • Üniversiteler ticarethane, öğretmen adayları da müşteri değildir. Bu doğrultuda üniversitelerimizde pedagojik formasyon eğitimlerinin özenle planlanmasını;
 • Özellikle üniversitelerde görevde yükselme sınavlarının belli bir takvime bağlanarak adaletli bir şekilde yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini;
 • Kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesini,
 • Okullarımızdaki temizlik ve güvenlik personeli eksikliklerinin bir an önce giderilmesini,
 • 3600 ek göstergenin en kısa sürede verilmesini,
 • Memur ve hizmetliler ile üniversitelerdeki idari personellerin ek göstergelerinin artırılmasını talep ediyoruz.

Bu ve benzeri konularda gerek şubelerimizin ve gerekse Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nin girişim ve çalışmaları devam edecektir.

Değerli konuklar;

Bu atölyede sanata dair her şey var! Bu atölyede sanata dair her şey var!

Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 7. Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür eder, sizleri şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına saygı ve muhabbetle selamlarım.

      Önümüzde ki bir yıl içerisinde emekli olacaklarından dolayı yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan sendikamızın emektarı Seval BARTAN’a ve İsmail SOYDAN’a emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı sürdürmelerini dilerim.

            Sözlerimi 83. Yıl önce aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün o meşhur ve anlamlı sözü ile noktalıyorum:

            “NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE..!”     

Konuşmaların ardından Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, sunucu Mesut YAZANEL tarafından, Şube Denetleme Kurulu Raporu ise Şube Denetleme Kurulu Başkanı Osman ÜLGER tarafından okunarak ibrası yapıldı.

            Şube Yönetim Kurulu Zorunlu organlarına tek liste halinde verilen dilekçenin ardından seçime geçildi.

            Katılan delegelerin oylarıyla mevcut Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ ve listesi 4 yıllığına görev yapmak üzere seçildiler.

            Genel Merkez (Üst Kurul) Delegeliklerine ise İhsan UĞRAŞ ve Mehmet TURGUT seçildiler.

Editör: TE Bilişim