Özkan : Sinop ve Samsun’da yaşananlar barış iklimine hizmet etmez!

  

Sinop ve Samsun Provokasyonlarına ve linç girişimine karşı Niğde HDK Meclisi tarafından Niğde Hükumet meydanında yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. On kadar HDK'linin katıldığı basın açıklamasında "baskılar bizi yıldıramaz", "faşizme karşı tek yumruk tek barikat" sloganları sıklıkla atıldı.

 

Basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi.

 

Niğde HDK Meclisi Yürütme Kurulu Sözcüsü Göksel Rıza Özkan’ın okuğudu basın açıklamasının tam metni aşağıda sunulmuştur.

 

“İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, yok ve hor görülenlerin onurlu, birleşik gür sesi olma iddiasıyla yola çıkan Hakların Demokratik Kongresi barış umudunu büyütmek, akan gözyaşı ve kanı biran evvel sonlandırmak için “çözüm için müzakere, barış için eşitlik” sloganıyla başlattığı etkinliklerin bir kolu olan Karadeniz Bölgesi illeri bilgilendirme toplantılarının ikinci ve üçüncü durağında yani Sinop ve Samsun illerinde görevli kolluk güçlerinin seyirci kaldığı ırkçı ve şoven gurupların provokatif saldırısına maruz kaldı.

 

      Heyet üyelerimize yönelik saldırıyı Niğde HDK Meclisi yürütme Kurulu olarak şiddetle kınıyor, baskıların bizi barışı savunmaktan ve anlatmaktan geri durduramayacağını dost düşman herkese bir kez daha Niğde Hükümet Meydanından haykırıyoruz.

 

      Sinop Valiliği ve emniyeti, HDK heyetimizin bulunduğu Sinop Öğretmenevi önüne doğru harekete geçen ve başlangıçta 30-40 kişiyi geçmeyen ırkçı-faşist güruhu dağıtmayıp, öğretmen evi önünde heyetimize yönelik bir tehdit unsuru olarak bulunmalarını sağlamıştır. Bundan cesaretle toplanan ırkçı-faşist güruh günler öncesinden yapılan provokatif çalışmalar sonunda hazır hale getirilen sıradan insanlarında katılımıyla birkaç saat içerisinde 400’lü 500’lü sayılara ulaşmış, heyetimizin ulaşımını sağlayan araçlar tahrip edilmiş, öğretmen evi taşlanmış lakin emniyet güçleri bir türlü yeterli koruma ve güvenlik tedbirlerini almamıştır.

 

        Tüm bunlar yaşanırken heyetimizle pazarlık yapılmaya, ne ad altında olursa olsun her hangi bir toplantı yapmadan öğretmen evini ve Sinop’u terk etmeleri istenmiş ancak heyet üyelerimizin ve Sinop ilinde örgütlü demokratik kitle örgütlerinin kararlı duruşuyla basın toplantısı yapılıp kamuoyu bilgilendirilip,  dışarıdaki ırkçı güruh dağıtıldıktan sonra saat 21 sularında Sinop’tan Samsuna doğru hareket ederek ayrılmışlar, Samsun HDK Meclisi ve Samsunda örgütlü demokratik kitle örgütü üyeleriyle Samsun Merkezde yapacakları toplantı sırasında yeniden taşlı sopalı saldırıya uğramışlardır.

 

       Heyet üyelerimiz ve beraberindekiler her türden bildik “derin” oyunlarla korkutulmaya ve yıldırılmaya çalışılmasına rağmen “Halkların kardeşliği, barışı, eşitliği için yapılan toplantılara yönelik ırkçı güruhların saldırılarına rağmen kararlılıkla yürütülmesi bu tehditlere boyun eğilmediğinin en iyi göstergesidir.

 

      Saldırı organizasyonu bizim için sürpriz değil, Sinop Ülkü Ocakları heyetin kente gelişinin günler öncesi "Kenti bayraklarla donatalım" başlıklı bildiriler dağıtmış, Sinop halkını provokasyona ortak etmeye çabalamıştır. Sizi 78’li yıllardan Maraş’tan ve Çorumdan 93’lü yıllardan Sivas Madımak’tan çok iyi tanıyoruz! Halkların ve barışın düşmanı olduğunuzu da çok iyi biliyoruz!

 

       Başta İçişleri bakanlığı olmak üzere hiçbir tedbir almayan Sinop Valiliği açık hedef haline getirilen heyetimiz ve beraberindekilere saldırının koşullarını hazırlamaktan sorumludurlar.  Sorumlular emekçi halkımıza mutlaka adalet önünde hesap vereceklerini unutmasınlar. Akan kanın durması, Kürt meselesinin adil, demokratik, onurlu barış temelinde çözümü için mücadele edenlere yapılan saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır.

 

       "Sinop`ta Nükleer Santral İstemiyoruz" diyerek örülen, derelerinin satılmasına ve doğanın talan edilmesine dur diyen Gerze köylülerinin mücadelesiyle devam eden ve son olarak Artvin’li "eşkıyalar" tarafından gösterilen dayanışma ve mücadeleden rahatsız olanlar, bugün de barışın sesini bu türden saldırılarla kısmak istemektedirler.

 

       Her geçen gün en temel haklarımızın tırpanlandığı, yoksulluğa ve işsizliğe daha fazla mahkûm edilmek için türlü politikaların hayata geçirildiği, hayatlarımızın cebimizdeki paramız kadar değerli olduğu, düzene muhalif olan herkesin cezaevine gönderildiği bir ülkede barışı, eşitliği ve özgürlüğü daha güçlü bir sesle konuşup savunmamızın vakti çoktan gelmiş hatta geçmektedir.

 

       Niğde HDK Meclisi Yürütme Kurulu olarak, yaşanan bu provokasyonu bir kez daha kınarken, ihtiyacımız olanın “sıfır gözyaşı ve kan” olduğunun altını bir kez daha çiziyor, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşama mücadelesinden bir an dahi vaz geçmeyeceğimizi belirterek hep birlikte haykırıyoruz;        Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!..."

Basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi.