Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi  Ömer Fethi Gürer  içinden çıkılmaz boyutlara doğru ilerleyen trafik sorunu için Meclis Araştırması istedi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  ve CHP’ li Milletvekillerince imzalanan  Meclis Araştırma talebinde Ömer Fethi  Gürer  şöyle dedi:“Kent içi trafik  büyük şehirler dışında giderek ülkenin her kentinde ciddi bir sorun durumundadır. Ulaşım yolları yeterli olmadığı gibi çözüm üretilmemesi  önemli ekonomik sorunlara da neden olmaktadır. Belediyeler soruna çözüm üretme yerine yolları otopark yaparak buradan gelir elde etme anlayışına yönelmiş durumdadırlar.  Hiç şüphesiz kentler için ekonomik ve sosyal yaşamın  vazgeçilmezi ulaşımdır. Ulaşımın kentlerdeki durumu ve çözüm için gerekli yasal düzenlemelerin sağlanacağı  bir meclis araştırmasının yapılması soruna kalıcı çözüm aranması bir zaruret  durumundadır.

   “KENT İÇİ TRAFİK  BÜYÜK ŞEHİRLER DIŞINDA GİDEREK ÜLKENİN HER KENTİNDE CİDDİ BİR SORUN DURUMUNDADIR”
 
Niğde Milletvekili Ömer Fethi  Gürer gerekçe de şu görüşlere yer verdi: “Kentlerde  ulaşım sorunu çözümsüzlüğe doğru gitmektedir. İstanbul,Ankara,İzmir gibi illerde yaşanan sorun Anadolu illerinde de hissedilir durumdadır.Özellikle ana merkezlerde oluşan yığılmalar zaman ve ekonomik anlamda önemli zararlar yaratmaktadır. Hükümetin yanı sıra belediyelerin de bu bağlamda  oluşturduğu politikaların çözüm olmadığı süren sorun ile açıktır. Sorunun oluşumunun bir nedeni de hükümet ve belediyelerin kentlere bakışı ile de ilgilidir. Kent merkezlerinde oluşturulan   modernleştirme adı ile betonlaştırmada artan her kat yeni sorunun tetikleyicisidir. Kentin açılımı ile sağlanan yaklaşım kısa sürede yeni merkez oluşumlarının önünü açmakta ve göreceli olarak yapılan çalışmalar da sonuç yerine sorun merkezi kayması sağlamaktadır . Sorun ise artarak sürmektedir. Toplu taşım araçları ile bazı kentlerde sorunu aşma çalışmaları o kentlerin var olan kimliklerine  ciddi bir şekilsel bozulma eklemektedir.

Kent bütünlüğü içinde trafik ile oluşan sorunun anılmasında en önemli karar kentlere nasıl bakıldığıdır. Kent  iştah kabartan bir  rant alanı olarak   görülmekte, sorunlara  “böyle gelmiş böyle gider” düşüncesi ile yaklaşılmaktadır.

Kentin ulaşım sisteminin  yönetsel, ekonomik, güvenlik, sosyal alanda önemli etkilerinin varlığı bilinendir. Kentlerde ulaşımla oluşan tıkanmalar ve  boşa geçen zaman, daha verimli yaşamın varlığı önünde  ciddi bir engeldir. Plansız kentleşme ile günümüzde erilen nokta kimi kentlerde korkunç boyutlarda karşımıza gelmektedir. Ülkemizde bir gerçek, olarak görülen kent planlanırken kısa vadeli bakış ile yolların ele alındığıdır. Bu nedenle de yollar çevresinde çok katlı yapılar ile gelişme olanağından mahrumdur. Kent içi AVM’ ler ile tıkanma noktalarının sayısının artması da adeta göz göre göre olmuştur.
Son yıllarda sorunları aşmak için yapılan kavşakların dahi  ülke genelinde benzer bir düşünce anlayışı ile planlanmaması  bir bütüncül bakıştan mahrum trafik yaklaşımının göstergesidir.

Yol genişliği ve bina yüksekliği  dikkate alınarak kentlerde yeni sürecin devam ettiğinden söz etmek de olası değildir. Yetersiz  ulaşım alt yapısı ve çarpık plansız kentleşme  karşısında trafik sorunu daha karmaşık ve aşılması zor  hale doğru gitmektedir.

 Ulaşım, yalnız kurumların değil kent yaşamında olan yurttaşlardan konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerine kadar her kesimi içine alacak bir kapsamlı araştırma ve düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır.

Araç sayılarından, otopark sorununa, ulaşım tıkanmalarından kavşaklara değin  trafiğin sorun olduğu her kenti inceleyerek konuyla ilgili bir meclis araştırması yapılmalıdır. Konuyla ilgili bağlayıcı yasal kararları da kapsayacak bu çalışma  geleceğimiz adına da önemli bir araştırma ve karar süreci olacaktır.”