CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hemen her gün bir veya birden fazla kadının cinayete kurban gittiği, yüzlerde kadının şiddete maruz kaldığı ülkemizde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Genel Durumunun “ araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Milletvekili Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde ayrıca kız çocuklarının eğitime katılımının artırılması ve kadınların iş gücüne katılımı için farklı sektörlerde istihdamın desteklenmesi önerisinde de bulundu.

Erhan Adem ; Bu uygulama mağduriyet yaratıyor Erhan Adem ; Bu uygulama mağduriyet yaratıyor

CEDAV SÖZLEŞMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, “Birleşmiş milletler kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi (CEDAV) ve ihtiyari protokolünün amacı toplumsal yaşamın her alanında kadm-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış kadm-erkek rollerine dayalı önyargıların yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

İhtiyari protokolü onaylayan ülkelerin, CEDAV komitesine sözleşmenin tanıdığı hakların ihlali konusunda bireylerce ve gruplarca veya onların rızası ile onlar adına yapılan şikayetlerikabul etme ve inceleme yetkisi tanındığına işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Kadına yönelik olarak henüz doğumundan itibaren aile içerinde başlayan cinsiyet ayrımcılığının, geleneksel ve ataerkil öğretilerin, her ne kadar istemesek te toplumsal bilinci etkilemesinin ve tabiki kadınıniş ve aile hayatını uyumlaştırmasının önene çıkan engellere takılmadan başarılı olmasının sağlanması önemlidir” dedi.

KADIN CİYANETLERİ

Ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerinin ihlali ve şiddetin önlemesi adına yapılan bütün çalışmalar rağmen; halen kadının şiddete ve cinsiyetine yönelik olarak onur kırıcı tavır ve davranışlara, can ve mal güvenliğim tehdit eden girişimlere ve hatta cinayete kadar uzanan bir takım geri dönüşü olmayan sonuçlara maruz kaldıklarına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Zira günümüzde kadının aile içinde, sosyal hayatında ve çalışma hayatında maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddetin; baş etmeye çalıştığı mobingin boyutu da bilinmektedir” diye konuştu.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kadın ve erkek (fırsat) eşitliğinin sağlanmasına yönelik yasalarda yapılan düzenlemelerle önemli kazanımlar sağlandığını ancak söz konusu kazanımların uygulamaya yansıtılması gerektiğine değinen CHP Niğde Milletvekili Gürer, Eğitim, istihdam, sendikalaşma ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi alanlarda kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut yasaların etkin uygulanması İçin başta kamu kurumlan olmak üzere toplumun düzeyinin arttırılması, kız çocuklarının eğitime katılımı ve devamının çoğaltılması, iş gücüne katılımı için farklı sektörlerde istihdam desteklerinin devam etmesi, iş imkanlarına yönelik politikaların artırılması,kadınların kırsaldan kente kaliteli sağlık hizmetlerine kısa sürede erişimine yönelik politikaların artırılması kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının genel durumunun araştırılması ve iyileştirilmesi için meclis araştırması açılması önemlidir.”