CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki anormal artışın nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Ülkemizde işsizlik oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken Gürer, aynı şekilde üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışın da dikkat çekici boyutlara ulaştığını, toplum işsiz nüfusun üçte birinin üniversite mezunlarından oluştuğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısındaki artışa dikkat çekmek ve sorunun çözümüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi amacıyla, Meclis Araştırması açılmasını istedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLERİN SAYISI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

AKP iktidarının eğitim politikalarına yaz boz tahtasına çevirdiğini belirten Gürer,  bunun sonucu olarak,  üniversite mezunu işsizliğin de bir çığ gibi büyüdüğünü ve bu durumun ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olarak belirlendiğini ifade etti.  

Siyasi iktidarın izlediği eğitim ve ekonomi politikalarının etkisiyle ortaya çıkan bu sorunun diplomalı bireylerin istihdam olanaklarının kısıtlanmasına neden olduğuna işaret eden Gürer, “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, tek bir kişinin geniş yetkilere sahip olmasını beraberinde getirirken, bu kişinin benimsediği politikaların eksiklerinin tartışılabilirliğinin zorluğu, eğitim politikalarının tek bir karar alıcı tarafından belirlenmesine yol açmış ve bu durum üniversite mezunu gençlerin işsizlik sorununu derinleştirmiştir” dedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİN BİREYSEL BOYUTLARI DA ÖNEMLİ

Üniversite sayısındaki artışın, mezun sayısının hızla çoğalmasına neden olduğunu, istihdam imkanlarının aynı oranda genişlememesi sonucunda üniversite mezunu işsizlerin, toplam işsiz nüfusun üçte birini oluşturduğu anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üniversite mezunu işsizliği, çözülmesi gereken kritik bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için, eğitim ve istihdam sistemindeki temel sorunların ele alınması gerekmektedir. Üniversite mezunu işsizliğinin bireysel boyutları da önemlidir. Bu bireyler, istedikleri alanlarda deneyim kazanma şansı bulamadıkları için potansiyelini tam anlamıyla kullanamamakta, kişisel ve mesleki gelişimleri olumsuz etkilenmekte ve gelecek kaygısı ile hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bu durum, mezunların iş bulamaması neticesinde maddi ve manevi zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Meclis üyelerinden Ankara çıkartması CHP’li Meclis üyelerinden Ankara çıkartması

EĞİTİM SİSTEMİNİN NİTELİĞİ ARTIRILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsizliğinin artışında çeşitli faktörler etkili olsa da iktidarın izlediği eğitim politikalarının bu sorunu derinleştirdiği ifade ederek, “Nitelik yerine nicelik odaklı politikaların benimsenmesi, üniversitelerin kontenjanlarının artmasına rağmen eğitim kalitesinin yeterince yükselmemesiyle sonuçlanmıştır. Eğitim sisteminin niteliğini artırmaya yönelik adımlar atılmadığı sürece, üniversite mezunu işsizliği devam edecektir. Bu da Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.

EĞİTİM SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ŞART

Üniversite mezunu işsizliğin hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğuna da değinen Gürer, bu sorunun çözümü için, eğitim sisteminde köklü değişiklikler, staj ve deneyim fırsatlarının artırılması, iş dünyası ile üniversiteler arasında daha etkili bir iletişim kurulması gibi kapsamlı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve istihdam politikalarının gözden geçirilmesin de önemine işaret eden Gürer, konuyla ilgili Meclis Araştırması açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Editör: Selim GÖKEL