Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Tarımsal üretimde mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri de kuraklığa toleranslı yeni çeşitlerin ıslah edilmesi yaklaşımıdır. Bu kapsamda Enstitü olarak yürütülen AR-GE çalışmalarında kuraklığa toleranslı patates çeşitleri geliştirme çalışmaları son hızla devam etmekte olduğunu söyledi.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalması ülkemizdeki su kaynaklarının azalmasına yol açarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir diyen Enstitü Müdürü Pırlak; “ Küresel iklim değişikliğine bağlı yağışların ve tarımsal anlamda kullanılabilecek su kaynaklarının azalması Ülkemizi de etkileyen genel bir problemdir. Patates su kullanım etkinliği yüksek ancak yüzlek kök sistemi nedeniyle diğer bitkilerle karşılaştırıldığında kuraklığa daha hassastır. Ülkemizde patates genellikle kumlu, geçirgen topraklarda sulamaya dayalı olarak yetiştirilmekte olup, üretim sezonu boyunca 12-18 kez sulanmakta ve yaklaşık 700-900 mm su tüketmektedir. Bu yüksek su tüketimi Ülkemizdeki su kaynaklarının azalmasına yol açarak, tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Tarımsal üretimde mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri de kuraklığa toleranslı yeni çeşitlerin ıslah edilmesi yaklaşımıdır” dedi.D S C 8757

UCİM ziyaretlerine devam ediyor UCİM ziyaretlerine devam ediyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların her yıl azalması nedeniyle ilerleyen yıllarda daha az suyla yetişebilen patates çeşitlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Pırlak; “ Özellikle patatesin Niğde, Konya, Sivas, Afyon gibi illerde çok fazla üretiminin yapılması uzun vadede bu bölgenin tamamında tarımsal üretimin sürdürebilirliğini çok ciddi anlamda tehdit oluşturacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda daha az suyla yetişebilen patates çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde patates tarımının geleceğini tehdit eden su kıtlığına karşı toleranslı çeşit geliştirilmesi, sürdürülebilir patates tarımı için gerekmektedir. Patates bitkisinin kuraklığa karşı duyarlı olması nedeniyle yetersiz sulamada yumru üretimi ve kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak yapılan son araştırmalarda, hafif su eksikliğine maruz kalan patates bitkileri, sonraki ciddi su eksikliklerine alışabildiği de tespit edilmiştir” dedi.

Kuraklığa toleranslık yönünden Enstitüye ait PAE-15-03-03 çeşit adayı ve Muratbey çeşidi kuraklığa olan dayanıklılığı ile ön plana çıktığını belirten Pırlak; “ Enstitümüzce yürütülen AR-GE çalışmalarında ilk yıllarda ıslah hedefleri yüksek verimli yemeklik çeşitlerin elde edilmesi iken son yıllarda değişen çiftçi ve sektörün talepleri dikkate alınarak değiştirilmiş, yemeklik çeşitlerin yanı sıra uygun ebeveynler kullanılarak yüksek verimli parmak patates, cips ve nişasta üretimine uygun sanayilik yerli ve milli çeşitlerin geliştirilmesi ile devam eden çalışmalarımız kuraklığa toleranslı patates çeşitleri geliştirme çalışmaları ile de son hızla devam etmektedir. 2022 yılından bu yana yapılan araştırmalarda su kullanım etkinliği ve kuraklığa toleranslık yönünden Enstitümüze ait PAE-15-03-03 çeşit adayı ve Muratbey çeşidi kuraklığa olan dayanıklılığı ile ön plana çıkmıştır.  Bu kapsamda Enstitümüz geliştirdiği yerli ve milli tüm patates çeşitleri ile birlikte ülkemiz patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliğine ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır” dedi.

Editör: Selim GÖKEL