PMYO - Polislik Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler 2014

PMYO Başvuru Şartları, Gerekli Belgeler, 2014 PMYO Başvuru Tarihleri ve Başvuru Merkezleri

EĞİTİM 13.04.2014, 13:38 16.04.2014, 14:39
PMYO - Polislik Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler 2014
 PMYO yani Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylığı başvurma şartları ilan edildi.


Aşağıda, PMYO başcurusu için gerekli belgelerin listesi, PMYO başvuru merkezleri, PMYO başvuru tarihleri vb. bilgiler yer almaktadır.


İşte PMYO ile ilgili detaylı bilgiler...

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almış olmak,
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2014) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1991 - 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1989 - 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak),
f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Kasten işlenen ve kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,
4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

PMYO BAŞVURU ŞEKLİ ve PMYO BAŞVURU TARİHLERİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru: Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tradresinden 16 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.
Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi: İnternetten ön başvuru yapan adayların 21 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç) başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Ancak adaylar başvuru yaptıkları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

PMYO BAŞVURUSU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
2- Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),
3- Aday Tanıma ve Bilgi Formu (indirmek için tıklayınız)
4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.)
5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
8-Askerlik hizmetini yapan adaylar için "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ve fotokopisi,
9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA PMYO ADAYLARININ YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR


a) PMYO Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
b) PMYO Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,
c) PMYO Sınavına girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,
d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
e) PMYO Sınav ücretini kendi adına yatırmayan.


İNTERNETTEN PMYO ÖN BAŞVURU TARİHLERİ: 16 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasındadır.
PMYO BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ: 21 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç).
PMYO BAŞVURU ÜCRETİ: 50 (Elli Türk Lirası).
PMYO BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 16 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında 50(Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.
PMYO ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ: 20 Mayıs - 01 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. ( 25 Mayıs hariç )
PMYO YAZILI SINAV TARİHİ: 29 Haziran 2014 Pazar Günü
PMYO YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ: Daha sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
ALINACAK PMYO ÖĞRENCİ SAYISI: 6481 Erkek 250 Bayan alınacaktır.
PMYO İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA
PMYO WEB ADRESLERİ: http://pmyo.pa.edu.tr - http://www.egm.gov.tr - http://www.pa.edu.tr / TEL: 0(312) 499 70 02 - 0(505) 318 85 00

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830
Tel: 0 312 499 70 02
Fax: 0 312 462 86 79

A.GAFFAR OKKAN PMYO
Silvan Yolu
DİYARBAKIR 21000
Tel: 0 412 326 12 51 - 53
Fax: 0 412 326 10 65

AFYONKARAHİSAR PMYO
Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu Üzeri
AFYONKARAHİSAR 03100
Tel : 0 272 213 17 42
Fax : 0 272 213 44 90

AKSARAY PMYO
Konya Yolu Üzeri
AKSARAY 68100
Tel : 0 382 215 34 30 - 31
Fax : 0 382 215 38 38

ADANA KEMAL SERHADLI PMYO
Yaşar Doğu Cad.
Yüreğir / ADANA 01330
Tel : 0 322 346 09 67 - 68
Fax : 0 322 346 0969

AYDIN PMYO
Mimar Sinan Mah. Ali İhsan Paşa Bul. No:144
AYDIN 09100
Tel : 0 256 219 84 88
Fax : 0 256 219 84 87

BALIKESİR PMYO
Pamukçu Kasabası İzmir Yolu
Pamukçu / BALIKESİR 10140
Tel : 0 266 257 11 92 - 93
Fax : 0 266 257 11 95

ERZURUM PMYO
Atatürk Bulvarı
Palandöken / ERZURUM 25070
Tel : 0 442 315 72 87
Fax : 0 442 315 26 69

ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO
Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad.
ELAZIĞ 23100
TEL : 0 424 247 69 20 - 21
Fax : 0 424 247 69 22

GAZİANTEP PMYO
Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad.
Şehit Kamil / GAZİANTEP 27060
Tel : 0 342 321 06 38 - 39
Fax : 0 342 321 36 55

HATAY PMYO
İskenderun Karayolu Üzeri
HATAY 31100
Tel : 0 326 267 33 89
Fax : 0 326 267 33 58

İSTANBUL Ş.BALCI PMYO
Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad.
Florya / İSTANBUL 34153
Tel : 0 212 624 32 92
Fax : 0 212 425 01 94

İZMİR R.ÜNSAL PMYO
Menderes Cad..
Şirinyer / İZMİR 35120
Tel : 0 232 487 13 45
Fax : 0 232 487 37 52

KAYSERİ PMYO
Erkilet Bulvarı
Kocasinan / KAYSERİ 38090
Tel: 0 352 351 02 1 3 -14
Fax : 0 352 351 02 15

KASTAMONU PMYO
Saraçlar Mah. Huzurevi Cad.
KASTAMONU 37100
Tel : 0 366 212 48 35
Fax : 0 366 215 24 26

KIRIKKALE PMYO
Erenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad.
Yahşihan / KIRIKKALE
Tel : 0 318 224 68 75 -76
Fax : 0 318 224 68 74

KIRŞEHİR PMYO
Güldiken Mah. Şehit Mahmut Sarısakal Cad.
KIRŞEHİR 40100
Tel : 0 386 272 40 12
Fax : 0 386 272 40 15

MALATYA PMYO
Ankara Asfaltı
MALATYA 44110
Tel : 0 422 238 00 01 - 02
Fax : 0 422 238 00 04

NİĞDE PMYO
Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu
NİĞDE 51100
Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03
Fax : 0 388 232 04 00

SAMSUN 19 MAYIS PMYO
Bafra Karayolu Üzeri
SAMSUN 55290
Tel : 0 362 467 15 80 - 81
Fax : 0 362 467 15 83

TRABZON PMYO
Yalı Mah. Polis Okulu Cad.
Pelitli / TRABZON 61010
Tel : 0 462 334 35 93

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (0)
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 31 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@