Selim GÖKEL yazdı

Mera, yaylak ve kışlaklar dronla denetlenecek

Niğde genelinde mera, yaylak ve kışlakların amacı dışı kullanımının önlenmesi noktasında dronla kontrolleri sağlanacak.

Niğde Valiliği, mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Niğde sınırları içerisinde devletimizin hüküm ve tasarrufu altındaki, ilgili kanunlarca yalnızca hayvanların otlatılması ve otlarından yararlanılması amacıyla tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerleri ifade eden mera, yaylak ve kışlakların amacı dışında kullanımları hâlinde bu hususların tespiti noktasında dronlar denetim vazifesi üstlenecek. Yeni uygulamayla birlikte düzenli aralıklarla görev ifa edecek dronlardan alınan görüntüler, ilgili birimler tarafından izlenecek. Kaçak yapılaşma, tarımsal faaliyet vb. aykırılıkların görülmesi halinde ilgili mevzuatlar ve valiliğimizin genel emirleri doğrultusunda gerekli işlemler gecikmeye mahal vermeden tesis edilecek" denildi.

Haber böyle, yorumum ise, 

Altın Madeni Göçüğü Gözleri Ulukışla"ya Çevirdi Altın Madeni Göçüğü Gözleri Ulukışla"ya Çevirdi

Sayın Vali Cahit Çelik görevine geldiğinden beri kısa sürede mera konusunda birkaç haberini yaptık. Hatta ilçe kaymakamlıklarında da bu konuda toplantılar oldu. Yani devlet idarecilerinin  bu konuda hassasiyetleri var olduğu anlaşılıyor.

Bu noktaya nasıl gelindi. Bu hassasiyet neden oluştu? Merak ettik, aklımıza da son 5 yılda biriktirdiğimiz sorular! geldi.

En önemli soru ise; Dronlar “Devr-i Sabık” yapabilir mi? Geçmiş sorgulanabilir mi?

Sazlıca, Çamardı, Bademdere, Aktaş, Gümüşler, Ulukışla buralarda son yıllarda çok hızlı yapılan villa, konut, bağ-bahçe evleri mera arazileri üzerinde mi yapılmıştır? Tarım İl Müdürlüğünün onayı var mıdır? Görüş sorulmuş mudur?  İl Genel Meclisi ve Encümen Kararları, İl Özel İdaresi Nazım ve İmar Uygulama Planları yapılmış mıdır? İhale, ilan süreci, askıya çıkması, itirazlar ve kararları ve rücu işlemleri doğru yapılmış mıdır? Buraların imara açılmasından haksız kazanç oluşmuş mudur?

Çukurkuyu, Çamardı, Bademdere, Sazlıca,  Aktaş, Gümüşler, Çiftlik, Ulukışla, Bor, Niğde merkeze bağlı köyler…

Son 5 Yılda Tarım İl Müdürlüğü kaç dönüm, kaç hektar mera arazisinin vasfının değiştirilmesi yönünde onay verdi. Tartışmalı araziler var mıydı? Baskı altında kaldı mı? Onay ver-e-mediği   dosya olmuş mudur?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yukarıda sözü edilen konularda plan ve proje, jeolojik durum deprem uygunluğu gibi konularda  görevlerini yapmış mıdır. Diğer bileşen kurumlardan gerekli veriler ulaştırılmış mıdır?  Son zamanda çökmesi ile gündeme gelen Depolar başta olmak üzere yeni OSB alanları gibi Yatırım şeklindeki yapı ve inşaaların ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamaları ne derece takip edilmiştir. Yukarıdaki yerleşim yerlerinde “İmar Kirliliği” oluşmuş mudur? Bu konuda neler yapılmıştır?

Niğde ve Bor İlçesinin yerleşim alanı olarak birbirine bağlanabilecek tek noktası olarak kalan Koyunlu – Fesleğen – Okçu köyü civarının Niğde Organize Sanayi Bölgesi alanının genişletilmesi için bu bölgedeki mera alanının sanayiye katılması nasıl gerçekleştirilmiştir? Niğde OSB nereye kadar büyüyecektir? Yeni kurulan 2. Niğde OSB bomboş iken, Bor OSB genişlemeye daha müsait iken, Niğde OSB’nin Koyunlu, Fesleğen yönüne mera arazileri yok edilerek genişlemesi ne kadar doğrudur? 

Seçimlerde gündeme gelen Bor Küçük Sanayi Sitesinin genişlemesi için şehre çok uzak mera arazinin seçilmesi, mera arazisinin yok edilmesi ne kadar doğrudur. Bu konuda resmi kurum bileşenleri şerh düşmüş müdür? Onaylama gerekçeleri nedir?

Maden alanları, yeni yeni ruhsatlar, madenlerin il özel idare-devlete bıraktıkları, GES alanları…

Soru çok!...

“Söz uçar yazı kalır” derler. “Yazının da azı! kalır” derim.

Bir dostum da, “Konuşulan her şey uzayda bir yerlerdedir, zamanı ve şartları oluştuğunda yeryüzüne döner” derdi.

Dronlar hesap sorabilir mi?

Editör: Selim GÖKEL