Chp Niğde Milletvekili Doğan Şafak Dünya Hemşireler günü ve Hemşireler Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı


Şafak mesajında şu görüşlere yer verdi.

Dünyada modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olup, ilk hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra’da açmıştır.


Ülkemizde ilk olarak "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" (Kızılay) 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Bu kursları bitiren hemşireler; 1912–1914 Balkan Savaşları ile 1914–1918 Birinci Dünya Savaşı’nda hasta ve yaralı askerlere bakmışlardır.

 

Cumhuriyet sonrası ilk Hemşirelik Okulu İstanbul’da açıldı. Bunu 1939 yılında Ankara’da açılan Askeri Hemşirelik Okulu izledi. 1943’te Verem Savaş Derneği, 1946’da Sağlık Bakanlığı İstanbul’da birer Hemşirelik Okulu açtılar. Daha sonra diğer illerde bu tip okullar açıldı. Bu okullar ortaokul düzeyinde üç yıl, lise düzeyinde dört yıl eğitim vermekteydi. Günümüzde 4 yıllık Sağlık Kolejlerine dönüştürülmüşlerdir. Kolej ve lise mezunlarına eğitim veren 4 yıllık Yüksek Hemşirelik Okulları da halen faaliyettedir. Bu okullardan en ünlüsü İstanbul’daki Florance Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu’dur. Çeşitli üniversitelere bağlı hemşirelik okulları da vardır.         12 Mayıs’ta hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale doğduğu için, ona izafeten "Hemşirelik Haftası"nın başlangıç günü olmuştur. 12–18 Mayıs tarihleri arasında başta hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale (1820–1910)’in özverili, sevecen, gece ve gündüz hizmetleri saygıyla anlatılırken, hemşirelik mesleğinin de kutsallığını vurgulamak gerekir.

 

Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Bunun yanında Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir.

 

Hemşireler; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışan, mücadele eden çok özel kişilerdir.

 

 

Sağlık personeline şiddetin arttığı bugünlerde hemşirelik mesleği hak ettiği değeri görememektedir. Hemşirelerimizin sorunları yapılan bir araştırmada; Ücret yetersizliği, Görev yetki ve sorumluluklarının belli olmaması, Risk fazlalığı, Görev dışı işlerde çalıştırılma, Meslekte ilerleyememe, Toplumun mesleğe yönelik olumsuz yaklaşımı, Yoğun çalışma temposu, Yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilme, Fazla çalışma ve İstenilen branşta çalışamama olarak sıralanmıştır.

 

         Hemşerilerin, hem eğitim açısından, hem psikolojik, hem de sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

CHP hükümetinde tüm sağlık kuruluşlarında kökten reformlar yapılacak, çok iyi koşullarda çalışma hakkına sahip olan, tüm sağlık personeli bu hakkına kavuşacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle;

İnsan sevgisini esas alan bir yaklaşımla, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara kaliteli ve yeterli düzeyde aksatılmadan ulaştırılabilmesi, tedavinin başarıya ulaşmasında etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.