Timur Özkan ; Ulusal Egemenlik Meclisteki Sandalye sayısından ibaret değildir
 
Eğitim-İş Niğde İl Temsilcisi Timur Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.
 
Özkan mesajında şöyle dedi.
 
Bugün ulusal egemenliğimizin, demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizin 91. yılını coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurduğumuz TBMM ile savaş koşullarında bile ulusal egemenliği, demokrasiyi yaşatabilen bir ulusuz.
 
Demokrasimizin beşiği olan TBMM, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında top seslerinin yankılandığı, ateş, kan ve barut kokularının dört bir yanı sardığı bir ortamda kurulmuştur. Ulusumuzun kaderini tayin eden savaş kararları bile bu mecliste tartışılarak alınmıştır.
 
Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve bağımsızlığının güvencesi, ulusumuzun sahip olduğu egemenlik hakkıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; bağımsızlığımızın koruyucusu olarak gördüğü çocuklara bu büyük günü, Dünyadaki tek çocuk bayramını,“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak armağan etmiştir. Bu bilinçle, ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı, azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecek; yorulsalar da
Türk Devriminin Büyük Önderini takip edeceklerdir. Çünkü “Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.”
 
Bugün ülkemizin en büyük dinamiği olan çocuklarımız yazık ki, bu yüksek ideale ulaşma yolunda türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır ve hala kalıyorlar. Fakat her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşın, geleceğin devlet adamları, doktorları, mühendisleri daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle tanıştırılmalı ve ulusun ve devletin birlik ve bütünlüğüne, bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne olan inançla yetiştirilmelidir.  Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.” özdeyişi ile özdeşleşen ulusal egemenlik anlayışımız, hiçbir güç tarafından değiştirilemeyecektir.Ulusal egemenliğin meclisteki sandalye sayısından ibaret olduğunu sananlar elbette ulusumuzdan hak ettikleri yanıtı alacaklardır. Bu ulus, kendi kaderini tayin etme konusunda hiçbir ulusun sahip olamayacağı deneyime ve kazanıma sahiptir. 
 
Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyoruz.Gericiliğin ve bölücülüğün azgınlaştığı günler yaşıyoruz. Sokaklarımız Orta Doğu Ülkelerinin sokaklarından farksız. Bölücü faşistler sokaklarda terör estiriyor, işçilerden, memurlardan,öğrencilerden esirgenen demokratik tavrı ve şevkati görüyorlar. Ulusal Bağımsızlık onurumuza yapılan saldırıların nedenini anlamak için, sindirme siyasetiyle eş zamanlı olarak yürütülen, ivme kazandırılan açılımlar sürecine ve anayasa değişikliğiyle yapılmak istenenlere bakmak yeterlidir. Küresel sermayenin ve emperyalizmin sözcüsü ABD, şimdi de çuvalı Cumhuriyet’imize, demokrasimize ve üniter yapımıza geçirerek önümüzü kapatmaya çalışmaktadır. İşte biz bütün bunları görerek, sorgulayarak kararlı bir duruş sergilemek zorundayız.
 
Eğitim-İş olarak 91 yıl sonra bize bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kazandıran Ata’mızı daha çok özlüyor, O’na ve mücadele arkadaşlarına daha çok minnet duyuyoruz. Eğitim ordusunun birer neferi olarak bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda ifade ettik, ifade etmeye de devam edeceğiz. Sadece söylemlerimizle değil, eylemlerimizle de bu sözün arkasında durmaktayız. Bütün varlığımızı Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine, ulusal bağımsızlığımıza feda etmeye hazır olduğumuz, Cumhuriyetimizin başına asla çuval geçirtmeyeceğimiz herkesçe bilinmelidir.
 
Eğitim-İş olarak, bu duygularla aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.