Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yem Bitkisi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan proje ile yem bitkilerinde alternatif ürün olarak Sorgum-Sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.

Ülke genelinde 28 ilde uygulanan proje kapsamında İlimizde yüzde 75 hibeli olarak 4.750 kg tohum dağıtımı yapılmıştır.

İl Müdürü Asım BAŞ yaptığı açıklamada; Projeyle İlimizde bol suya ihtiyaç duyan mısıra alternatif yem bitkisi özelliğine sahip, sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriciliği mümkün olan sorgum ekilmesi ve silajlık sorgum çeşitlerinin yaygınlaştırılarak mevcut üretim desenine alınması amaçlandığını belirtti.

Atıl tarım arazilerinin ülke tarımına kazandırılması, yem maliyetlerinin düşürülmesi, münavebeli tarım kültürünün geliştirilmesi ayrıca kurak ve yarı kurak, toprak tuzluluğu ve suyun yetersiz olduğu bölgelerde yetiştirilmesi sıkıntılı olan mısır bitkisinin yerine sorgum bitkisinin yetiştirilmesinin üreticilere ekonomik katkı sağlayacağını belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyon Melisa Çiftlik İlçesinin gururu oldu Şampiyon Melisa Çiftlik İlçesinin gururu oldu

"Hayvancılıkta en temel girdi yemdir. Yem gideri toplam maliyetin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu sebeple, hayvanlarımızın dengeli ve daha ucuz maliyetle beslenebilmesi için böyle bir proje hazırladık. Çiftçilerimizin kaliteli kaba yem üretmesine imkan sağlayacak sorgum sudan otu tohumlarını sizlere teslim edeceğiz. Bakanlığımız son birkaç yıldır bir karış tarım toprağı boş kalmasın diye tüm tarım arazilerinin etkin olarak kullanılmasına imkan verecek bir proje yürütüyor. İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımıza sunduğumuz Yem Bitkisi Geliştirme Projesinin kabulüyle, Niğde genelinde yüzde 75 hibeli 4 ton 750 kilogram sorgum Sudan otu tohumu dağıtımı yapacağız. Projemizde tohum maliyeti yüzde 75 Bakanlık hibe desteği yüzde 25 çiftçi katkısı ile karşılanıyor. Hem tohum dağıtımının hem de diğer desteklerin sizlerin daha çok daha iyi ve verimli çiftçilik yapmasına fırsat sağlayacağı temennisi ile dağıtılan tohumların da hayırlı olmasını diliyorum."

Editör: Selim GÖKEL