Niğde Belediye Başkan adayı Av. Hulus Özen'in seçim projeleri içinde şehirdeki sağlık hizmetlerini önemli bir odak noktası olarak belirliyor. Belediye sağlık hizmetleri çalışmaları şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Öncelikle, ağız ve diş sağlığına verilen önem vurgulanıyor. Çünkü iyi bir ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın temel bir parçasıdır ve insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gereklidir. Bu kapsamda, ağız ve diş sağlığına erişimi artırmak için kampanyalar düzenlenmesi, düzenli diş hekimi kontrollerinin teşvik edilmesi ve gerekli tedavilerin kolayca erişilebilir hale getirilmesi gibi adımlar atılabilir.

Hasta nakil aracı hizmetleri konusunda şehirdeki sağlık kuruluşları arasında hastaların güvenli ve konforlu bir şekilde taşınmasının sağlanmasında vatandaşa belediye tarafındanda destek verilmesi planlanmıştır. Özellikle acil durumlar veya diğer nakil ihtiyaçları söz konusu olduğunda, hasta nakil aracı hizmeti hayati önem taşır ve bu hizmetin etkin bir şekilde sunulması için gerekli altyapı ve personel desteği sağlanabilir.

65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar ve engelliler için evde sağlık hizmetleri sunulması da çok önemlidir. Bu gruplar, bazen hastaneye veya sağlık merkezine gitmekte zorlanabilirler veya bu tür yerlere gitmeleri riskli olabilir. Bu nedenle, evde sağlık hizmetleri sunularak bu kişilerin sağlık ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap verilebilir ve onların yaşam kalitesi artırılabilir.

Son olarak, yaşlı bakım merkezi projeleri de toplumun önemli bir ihtiyacını karşılar. Yaşlıların bakımı ve desteklenmesi, onların yaşamlarını daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, yaşlı bakım merkezleri şehirdeki yaşlı nüfus için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılayabilir ve topluma katılımlarını teşvik edebilir.

Tüm bu sağlık hizmetleri ve projeleri, Niğde şehrinin sağlık alanında daha güçlü bir altyapıya sahip olmasını ve halkın sağlık ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamasını sağlayarak şehrin genel refahını artırabilir. Bu hizmetlerin etkin bir şekilde uygulanması, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırabilir ve toplumun sağlık ve refahını iyileştirebilir.

Erhan Adem: "Gübreye KDV Getirmek, Çiftçinin Sonunu Getirmektir” Erhan Adem: "Gübreye KDV Getirmek, Çiftçinin Sonunu Getirmektir”

Editör: Selim GÖKEL