Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Jandarma Karakolu Açık Eksiltme Usulü İhale İlanı. 

NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’dan Tıp Bayramı Mesajı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’dan Tıp Bayramı Mesajı

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler
İş Sahibi İdarenin;
a) Adı : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı
b) Adresi : Bor Karma OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE
c) Tel/Fax No : 0 388 315 00 01 - 02
d) e-posta adresi : [email protected]
e) Bilgi İçin İlgili Personel : Fen İşleri Birimi
                                                                  
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu iş ;
a) Adı  :  Bor OSB Jandarma Karakol Binası Yapım İşi                                                 
b) Miktarı ve Türü  :  Detaylı Bilgi Şartnamede Verilmiştir 
c) Yapılacağı Yer :  Bor Karma ve Deri İhtisas OSB 1545 Ada 10 No’lu Parsel
d) Geçici Teminat Bedeli : Teklif Bedelinin %3’ünden az olmayacaktır.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler ;
a) İhale Usulü : Açık Eksiltme Usulü
b) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Adres : Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE 
c) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Tarihi ve Saati    : İhale için İdari Şartnamede belirtilen evrakların olduğu kapalı zarf ile en geç 07/07/2023 Cuma günü Saat: 14:30’a kadar Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.    
d) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini : İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir. İhale dosya bedeli 1000-TL olup, Bor Karma ve Deri İhtisas OSB / Bor Halk Bankası Şubesi TR22 0001 2009 6480 0016 0000 16 hesabına yatırılması gerekmektedir.

e) Teklif Dosyası Teslimi ve Değerlendirilmesi : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirtilen gün ve saatinden önce OSB müdürlüğüne ulaştırılması zorunludur. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından 07/07/2023 Cuma günü Saat: 14:30 ’da OSB Toplantı Salonunda, teklifte bulunan firmaların temsilcileri nezaretinde açılacaktır. Açık eksiltme oturumu tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu Başkanlığımızca incelenip onaylandıktan sonra en uygun fiyat teklifinde bulunan firma sözleşmeye davet edilecektir.