Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek Cumhuriyetin 89. Yılı münasebetiyle bir yazılı açıklama yaparak ‘’’ Türkiye Cumhuriyeti Türk Milletinin Binlerce Yıllık Tarihinin Tacıdır’’ dedi.TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRK MİLLETİNİN BİNLERCE YILLIK TARİHİNİN TACIDIR.

Cumhuriyetin kuruluşu sıradan bir yönetimi biçimi tercihi değildir. İşgal altındaki vatanın kurtuluşunun, Türk milletinin var oluş mücadelesinin bir ürünüdür ve kanla gözyaşıyla sonuna kadar hak edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ ün nutkunda dediği gibi “Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.”

Öyle ki Amasya genelgesinde "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" denilmiştir.

Nitekim milletimiz, bizim çok kolayca tarif ettiğimiz ancak kitaplara sığmayacak kahramanlıklarla batının tüm kan emicilerini vatan toprağından çıkarmış ve bizlere hukuk düzeni içerisinde yaşama imkanı sağlamışlardır. 

Türkün bağımsızlık davası arkasında binlerce yetim bırakmıştır. Vatan işgal altındayken ayaktaki çarık, cepteki tek metelik, çıkındaki kuru ekmek ecdadımızın inancını yok etmemiştir. Ya istiklal ya ölüm emri de Türk milletine yakışmıştır. Şehadet şerbetinden kana kana içilmiştir.Bu kahramanlık tüm mazlum milletlere de örnek olmuştur.

Aradan geçen onlarca yıl o günleri yaşamayan bizlere rehavet getirmemelidir. Tarih kanla gözyaşıyla elde edilen kazanımların nasıl bir çırpıda kaybedildiğine defalarca tanıklık etmiştir. Bağımsızlığımız ve Devletimizin üniter varlığı  üzerinde her zaman hain emellerin olduğu, olacağı bilinen bir gerçektir.

Türkiye Cumhuriyetinin kalıplarının dar olduğu devletin ve milletin yeniden tasarlanması gerektiği yönündeki ifadeler masum düşünceler olarak kabul göremez. Buna düşünce hürriyeti denilemez. Sonucu felakettir.

Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin öz eseridir. Millidir.

Bu milli yapısından dolayıdır ki İngiliz korumacılığı ya da Amerikan mandası reddedilmiş, bugünün nesline şerefli bir miras bırakılmıştır.

 Bu Cumhuriyet köydeki çobanını Cumhurbaşkanı yapacak vasıflıdır, asildir ve bu manada asla bir zümrenin malı olmamıştır. Bu Cumhuriyet, bizim Cumhuriyetimizdir, bize özeldir, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinin tacıdır.

Bundan dolayıdır ki milletimiz kurduğu Cumhuriyete sahip çıktığı sürece yaşayacaktır.

Bilge Kağanın Orhun anıtlarında  “üstte gök delinmedikce, altta yer yarılmadıkça senin ilini ve töreni kim bozabilir.” sözünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!" diyerek noktalamıştır.

Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bilinen bilinmeyen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

Niğde Barosuna kayıtlı tüm meslektaşlarım adına Niğdeli hemşerilerimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.