Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu kapsamda Niğde Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün devam eden Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı kapanış programı düzenlendi.

Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve adına 'Ben Olsaydım' verilen çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalıştayın sonuç raporu 4 başlık altında açıklandı.

Uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuların detaylı bir şekilde ele alındığı çalıştayın kapanış programında konuşan Vali Dr. Yılmaz Şimşek özellikle madde bağımlılığının günümüzde bir çok toplumun yüz yüze kaldığı global bir sorun olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre bu konuda çok iyi bir durumda olduğunu belirten Vali Dr. Yılmaz Şimşek, “Maalesef ülkemizde de madde bağımlılığı gençlerimizi, çocuklarımızı ve dolaysıyla geleceğimizi tehdit eden bir mesele haline gelmiştir” dedi.

Gün geçtikçe bağımlılığın çeşitlerinin de arttığına vurgu yapan Vali Dr. Yılmaz Şimşek konuşmasının devamında. “Uyuşturucu madde, alkol, sigara gibi bağımlılıkların yanında günümüzde fiziksel bir maddeye dayandırılmayan teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarda artmış ve her geçen gün de artmaya devam etmektedir. Şüphesiz günümüzde bağımlılık olgusu gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en başta gelen toplumsal sorunlarının en önemlilerinden birisidir. Bağımlılık Yalnızca toplumsal ve sosyal boyutu ile kalmamakta, ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu için aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Niğde Genelinde  95 doktor kadrosu açıldı Niğde Genelinde 95 doktor kadrosu açıldı

Peki bağımlılıkla mücadele nasıl olmalıdır ?

Bağımlılıkla mücadele elbette sadece devletin görevi değildir. devletin konuyla ilgili tüm kurumlarının yanında başta ailelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, Üniversitelerin ve medyanın göstereceğiz çabalar ve yapacakları çalışmaların katkısını gerektiren topyekûn mücadeleyi içeren bir sorundur. Onun için kurumlar arası işbirliği ve yardımlaşma bir zorunluluktur. Memnuniyetle görüyoruz ki; uyuşturucuyla mücadele konusunda devletimiz ve hükümetimiz büyük adımlar atmıştır. Bu amaç doğrultusunda içişleri bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele içerisine girmiştir. Aynı şekilde ilimizde de konuyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu noktada gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi, gerekse toplumda farkındalık yaratılması adına önemli adımlar atılmış durumdadır.

Bir taraftan valiliğimiz koordinesinde hazırlanan eylem planları doğrultusunda toplumun bilgilendirilmesine yönelik aylık toplantılarımız devam ederken bir taraftan da güvenlik güçlerimiz uyuşturucunun satışı ve kullanımına karşı yoğun ve etkin bir mücadele yürütmekteler.

Tüm bu çalışmaların dışında yürütülecek mücadele faaliyetleri ilimiz için de oldukça önem arz etmektedir. Bu alandaki çabaların bir bütün halinde, bilimsel temeller üzerinde ve belirli bir strateji ve plan doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

İşte bu doğrultuda 10 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda bağımlılık ile mücadele çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri barındıran (akademisyenler, öğrenciler, taksi, otobüs ve dolmuş/servis şoförleri, kantinciler, ev hanımları, muhtarlar, gazeteciler, STK temsilcileri, sporcular, sanatçılar, apartman görevlileri, okul müdürleri, imamlar, öğretmenler, aile hekimleri, eczacılar, diğer kamu görevlileri vb.) Ben Olsaydım temalı çalıştayı 19-20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirmiş durumdayız.

Ümit ediyorum ki bu çalıştay beklediğimiz amaçlara hizmet edecek , ilimizdeki mücadeleye büyük katkılar sağlayacak, özellikle proaktif çalışmalar anlamında bizlere yeni ufuklar açacaktır.

Sözlerime burada son verirken ben bu detaylı ve özverili çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen kurum temsilcilerini tebrik ediyorum.

Katılımlarından dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ederken, çalıştayımızın ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.