İnsanoğlunun atom çekirdeğini bulmasıyla birlikte bir yandan insanın beyinsel aktivitelerini sarsarken diğer yandan kitlesel yok etme çabalarını sürdürmüştür.
 
NATO ve Pentagon’un fizikçileri tarafından insan beynine görsel ve işitsel yoldan tahrip kalıpları göndermenin mümkün olduğu tespit edilmiştir. Bu gerçekten hareketle; parçaları asla birleşemeyecek, asimetrik objeleri beyne gönderirseniz beyin zemini parçalanır.
 
Bu konudaki uygulanan taktiklerden bazıları:
Bilgiyi o kadar ufak parçalara ayır ki parçalar birbiriyle buluşamasın.
 
Tarih kavramını boz.
 
Hem yatay hem de dikey olarak asimetriler yarat ki tarih algılanamasın.
 
Değişik tarihlerde yaşanmış olayları aynı zaman diliminde olmuş gibi anlatarak zaman mefhumu kalmasın.
 
Zamanda sınırsızlık beyni dağıtır. Böylece geçmişe ait şoklar yaratarak kazanılmış değerler yok edilmektedir.
 
Dil; beynin zihinsel faaliyet aracıdır. Dili bozup parçalayıp özelliğinin kaybettirilmesi, yazının ise, parçalanarak bütünlüğünün kaldırılması sağlanır. Eğitimde sosyal müfredatının aleyhinde kampanya başlatılarak genel kabul görecek sloganlar seçilir. Yıkılacak bu imiş gibi bir imaj yaratılır. İnsanın beynindeki doğru tarih bilgileri param parça edilir. İnsnaın hafızasını yok etmek üzere geliştirilmiş bir psikolojik hareket yürütülmektedir. Bu psikolojik savaş sonucu parçalara ayrılan zihinde hafıza kayıtları otomatik olarak dağıtılır. Emperyalizmin kitlesel zihin çökertme programına dikkat etmek gerekmektedir.
 
Peki ya İnsanlığı tehdit eden atom bombaları ne durumda?
Küresel etkinlik kurmak isteyen ülkeler atom bombasına sahip olma çabası içindedir.
 
Atom bombası bulunan ülkeler
ABD; Atom Bombasını ilk yapan ülkedir.
5000-6000 adet nükleer başlık bulunduğu sanılıyor
Nükleer silahın varlığı resmen bilinmektedir.
Rusya
Nükleer başlık sayısının en çok olduğu ülke olarak tahmin ediliyor.
10.000-15.000 arası nükleer başlık bulunduğu belirtiliyor.
Nükleer silahın varlığı resmen bilinmektedir.
Fransa
300 adet nükleer başlık bulunduğu tahmin ediliyor.
Nükleer silahın varlığı resmen bilinmektedir.
İngiltere
200 adet civarında nükleer başlık olduğu zannedilmektedir.
Nükleer silahın varlığı resmen bilinmektedir.
Çin
400-500 civarında nükleer silahı olduğu tahmin edilmekte.
Nükleer silahın varlığı resmen bilinmektedir.
Kuzey Kore
Nükleer güce sahip olduğu ilan edilmiştir.
Nükleer silah sayısı tam olarak bilinmemektedir.
Hindistan
Nükleer güce sahip olduğu ilan edilmiştir.
50 civarında nükleer silah başlığı bulunduğu tahmin edilmekte
Pakistan
Nükleer güce sahip olduğu ilan edilmiştir.
50 civarında nükleer silah başlığı bulunduğu tahmin edilmekte.
İsrail
Resmin ilan etmemiştir fakat nükleer güce sahip olduğu tahmin edilmektedir.
İran
Resmin ilan etmemiştir fakat nükleer güce sahip olduğu tahmin edilmektedir.
 
Peki ya Türkiye! Türkiye’nin daha önemli konuları var. Hala rejim tartışmaları, darbeler, etnik kimlikler, din, türban tartışılıyor. Beyinler bunlara çalıştırılıyor.
 
Günün Sözü: Akıl sağlığını koru, insan olduğunun gerçeğine varırsın.