Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu yıl “antibiyotik direnci”ni ana tema olarak belirlediğini söylerken, antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiğini de belirtti.
           İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya halklarının sağlığının barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiği düşüncesiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün kurulduğunu söyleyen Öztürk, “ Dünya Sağlık Örgütü’nü kuran uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 1948 tarihinden bu yana 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl farklı bir küresel sağlık sorununu gündeme getiren ve bu sorunun dünya ölçeğinde ele alınmasını sağlayan Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl ‘antibiyotik direnci’ni ana tema olarak belirlemiştir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu ilan etmiş; antibiyotiklerin aşırı ve/veya yanlış kullanımına bağlı antimikrobiyal ajanlara karşı gelişen bakteri direncinin enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde güçlükler yarattığını belirtmiştir. Bu çerçevede antibiyotik direncine karşı, eşgüdüm içerisinde çok disiplinli, küresel bir strateji geliştirilmesini önermiştir” dedi.
                     AKILCI OLMAYAN KULLANIM
         DİRENCİN GELİŞMESİNE YOL AÇIYOR
Antibiyotikler keşiflerinden bu yana enfeksiyonların tedavisindeki radikal sonuçları ile insan hayatının önemli ölçüde değişmesine neden olduğunu dile getiren Öztürk, “Ölümcül sayılabilecek birçok hastalık, antibiyotikler sayesinde tedavi edilebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir. Ancak antibiyotiklerin akılcı olmayan kullanımıantibiyotik direncinin gelişmesine yol açmaktadır. Gerekmediği halde  antibiyotik reçete edilmesi, durumu kritik olan hastalarda antibiyotik kullanımına başlanmasının gecikmesi, antibiyotik dozunun o hasta için gerekli olandan daha az ya da daha çok olması, antibiyotik tedavisinin süresinin çok uzun veya kısa olması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı ya da dar spektrumlu antibiyotiklerin sık kullanımı, akılcı olmayan antibiyotik kullanımı örnekleridir. Akılcı ilaç kullanımında ilacın hekim tarafından verilmesi ve bir ilaç uzmanı olan eczacı danışmanlığında kullanılması birincil derecede öneme sahiptir. Aksi takdirde antibiyotiklerin akılcı olmayan biçimde hatalı kullanımı bugün ve gelecekte başka hastalıklara ve binlerce insanın ölümüne davetiye çıkartacaktır. Antibiyotik direnci nedeniyle bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ya da etkin bir şekilde tedavisi mümkün olmadığında majör cerrahi, organ nakli, diyaliz, kanser, tüberküloz, gibi hastalıklarda modern tıbbın elde ettiği başarılarda önemli gerilemeler meydana gelecektir. Türk Eczacıları Birliği, antibiyotiklerin ancak eczacı danışmanlığında, hekimin tavsiye ettiği dozda ve zaman aralığında kullanıldıkları takdirde yararlı olacağını geçmişte birçok kez dile getirmiştir. Bundan sonra da akılcı olmayan antibiyotik kullanımının zararlı sonuçlarını halkımıza anlatmak hususundaki kamusal sorumluluğunu yerine getirecek ve konunun takipçisi olmayı sürdürecektir” diye konuştu. Yeni Yıldız Gazetesi / NİĞDE