Selenge Yayınevinin sahibi eserlerini Ahsen Batur mahlasıyla yazan Niğdeli hemşerimiz Durmuş Batur'un vefat ettiğini öğrendim. Ülkemiz bu vefatla birlikte milletimizin tarihine tek başına bir üniversite gibi hizmet eden donanımlı ve şahsiyetli bir evladını kaybetmiştir.


17 Ağustos 1954 tarihinde Niğde’de doğan Ahsen Batur lise eğitimini Niğde İmam Hatip Lisesinde tamamlamış, İstanbul Eğitim Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. Yıllarca orta asyada kalmış ve burada ticaretle uğraşmıştır.  Bir dönem gazetecilik de yapan Batur, akademik tarih kitapları yayınlamak amacıyla Selenge Yayınevi'ni kurmuştur. Hem Rusça, hem Fransızca hem İngilizce hem Arapçadan çeviri yapabilen bir mütercim olan Ahsen Batur başta Özbekçe olmak üzere Türk lehçelerinden de çevriler yapmıştır. Henüz lise ’de okurken Mevdudi’nin bir eserini Türkçeye kazandıracak kadar çeviri konusunda yetenekli bir isimdir. 


Telif eserleri ve bazı çevirileri şunlardır. 
-1200 Yıllık Sürgün
(Türk Sözünün Hazin Serüveni)
Ahsen Batur
-Kürdoloji Yalanları
Ahsen Batur
Batı Dayatmacılığı ve İslam
Ahsen Batur
ÇEVİRİLERİ:
-Ötgen Künler
Abdullah Kadiri
* Son Timurlu
Pirim Kadirov
* Turan'ın Alp Kızları
İpekyolu Efsaneleri
* En - Nücumu'z - Zahire (Parlayan Yıldızlar)
İbni Tagriberdi
-Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları 
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Kazakistan Türkün Üç Bin Yılı
S.G. Klyashtorny, T.İ. Sultanov 
-Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Son ve Yeniden Başlangıç
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Türklerin ve Tatarların Kökeni
Mirfatih Z. Zekiyev  
-Batı Sibirya Türkleri
N.A. Tomilov  
-Emir Timur (Zafername)
Şerefüddin Ali Yezdi  
-Muhayyel Hükümdarlığın İzinde
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Hazar Tarihi / Türkler, Yahudiler, Ruslar
M. İ. Artamonov  
-Araisü'l-Kur'an
Kur’an’ın Gelinleri
Vani Mehmed Efendi  
-Acaibu'l Makdur (Bozkırdan Gelen Bela)
İbni Arabşah  
-Yıldızlı Geceler (Babür)
Pirim Kadir  
-Uluğbeyin Hazinesi
Adil Yakubov  
-Adalet Menzili
Adil Yakubov  
-İslam Hümanizmi
Marcel a. Boisard  
-İbni Sina
Doktorların Doktoru İbni Sina'nın Romanı
-Adil Yakubov  
-Hunlar
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Yahudi Tarihi
Mahmut Nana  
-Turan’ın Alp Kızları-İpek Yolu Efsaneleri
Musine Galima, Mamatkul Corayeff 
-Türk Kavimleri Tarihi
Hasan Ata Abeşi  
-Hazar Çevresinde Bin Yıl
Lev Nikolayeviç Gumilöv  
-Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım (Mesaliku'l Ebsar)
Şihabeddin B. Fazlullah el-Ömeri
-Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım (Mesaliku'l Ebsar)
Şihabeddin B. Fazlullah el-Ömeri 
-Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı
V. D. Smirnov  
-Orta Asya
Tarih ve Uygarlık
Vasilij Vladimiroviç Barthold 
-Türk Halklarının Etnik Yapısı
N.A. Aristov  
-Araplar, Kürtler ve Arnavutlar Osmanlı'nın Sancılı Yıllarında
Dr. Abdurrauf Sinno  
-Altın Bozkırlar: Muruc Ez-Zeheb
Mesudi  
-Arap Casusları Osmanlının Çöküş Döneminde
Riyad N. Er-Reyyis  

Eski Türk tarihinin birçok kaynağını ortaya çıkaran ve Tarih alanında yaptığı çeviri ve telif eserleriyle büyük milletimizin tarihine ışık tutan kıymetli hemşehrimize Allah’tan rahmet diliyorum.