AHİKA’nın 2012 Mali Destek Programı ilan edildi. Destek miktarı 24,5 milyon lira.

 

Kuruluşundan bu yana 2010 ve 2011 Yılı Mali Destek Programları olmak üzere iki kez mali destek programı teklif çağrısına çıkan Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılı Mali Destek Programlarını açıkladı.

 

2012 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın vizyonu ve üst ölçekli planlar çerçevesinde bölge için öncelikli olan, “Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Sektörel Rekabet Edebilirlik” konu başlıklarında ilan edildi. Programlar kapsamında kullandırılacak toplam destek miktarı ise 24.500.000,00 TL olarak açıklandı.

 

TR71 Bölgesi’nde yani Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanmasını amaçlayan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” toplam bütçesi 7.500.000,00 TL olarak belirlendi.

 

Bu mali destek programının öncelikleri; yenilenebilir enerjinin temini ve kullanılması ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun alt yapının geliştirilmesi, verimliliği artırarak bölgenin rekabet edebilirliğini güçlendirecek ortak alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik alt yapı ile kırsal ve kentsel alanlarda sosyal ve kültürel altyapının geliştirilmesi olarak açıklandı.

 

 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında asgari tutar 75.000,00 TL, azami tutar ise 550.000,00 TL olacaktır.

 

Söz konusu programa kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölge müdürlükleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri başvurabilecek.

 

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı mali destek programı ikinci başlığı olan Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’nın toplam bütçesi ise 17.000.000,00 TL olacak.  Bölgede öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesinin amaçlayan programda asgari tutar 25.000,00 TL, azami tutar ise 450.000,00 TL olarak açıklandı.

 

Bu mali destek programının öncelikleri ise; İşletmelerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması olarak belirlendi.

 

 

 Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na, KOBİ tanımına uyan işletmeler ile üretici kooperatifleri başvurabilecek.

 

Potansiyel yaralanıcılar başvuru rehberlerine ve tüm ayrıntılara www.ahika.org.tr internet adresinden ulaşabilecek.  

           

 Programlara başvurular ise 07/02/2013 Perşembe günü Saat 17:00’de sona erecek. Online olarak KAYS veritabanına yapılan proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta ve kargo yoluyla veya elden Nevşehir’de bulunan Ajans Merkezi, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecek.