Niğde Çevre Kültür Derneği Başkan Abidin Özkaymak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı
Abidin Özkaymak açıklamasında; 

 5 Haziran Dünya çevre günün de kentimizin çevre sorunları alabildiğine artmaktadır.

Niğde’ye on üç km mesafede olan ve kentin içme suyu kaynaklarını besleyen havzanın tam üstünde, orta Torosların uzantısı olan Üçkapılı yaylasında altın madeni işletmesi kurulma çalışmaları tamamlanmak üzere. Yüksek teknoloji ürünü üretmeyen ve ekonomiye katkısı neredeyse hiç olmayan altın işletmesi, sadece yurt dışına çıkarırken beyana dayalı ve altın tutarının %2 si gibi doğa tahribatına karşı komik bir bedel ödeyerek, sorumluluktan kurtulmaktadır.

 Üretim aşamasında doğayı fiziki olarak hallaç pamuğu gibi atan, bu çalışma sırasında yer altı sularını kirleten flora, fauna ve kısacası canlı yaşama zarar verecek, %2 lik sembolik rakam, İliç’te olduğu gibi yaptığı tahribatı karşılayamayacaktır. Ülkenin her yerinde bu talan sürmekte Doğa ve canlı yaşamı savunan insanlar, sadece gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya bırakmak için karşılıksız mücadele vermektedir.

İlimiz 5 Haziran Dünya çevre gününde, Çarpık kentleşme, tarım alanlarının imara açılması, 170 bin nüfuslu kasaba gibi bir kentte trafik sorunu yaşaması ve geçmiş ile gelecek arasında köprü olan tarihi ve kültürel yapıların tahribatı, yok edilmesi gelecek nesillere yaşanabilir bir Niğde bırakmayacağımız anlamına gelmektedir.

2. Organize sanayi bölgesinin 1. Sınıf tarım alanlarının hemen yanına yapılması, gelecekte bu tarım alanları da çarpık sanayileşmeye kurban edilmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Bütün bu olumsuzluklara karşın, Niğde Çevre Kültür Derneği olarak 5 Haziran Dünya çevre gününde, tüm vatandaşları ve karar vericileri sorumluluk almaya davet ediyor. Yaşanacak başka bir Dünya başka bir Niğde yok.

Bu vesile ile derneğimizin bileşeni olduğu Türkiye çevre platformunun basın açıklamasın da aşağıda paylaşıyoruz" dedi

 Images (4)

 COĞRAFYAMIZDAKİ YAŞAMI SÜRDÜRÜLEMEZ KILACAK OLAN,

          “DOĞANIN YAĞMA VE   TALANI’NA” DERHAL SON VERİLMELİDİR

           Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında “tekdünya” sloganı ile her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       2024 yılında 5 Haziran Dünya Çevre Gününü; bir yandan İliç altın madeninin riskli                                                                                                                                                                                                                                                                                                             sonuçları ile ülke topraklarımızda onlarca İliç örneğinin yaşanması tehdidi ile sokak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hayvanlarının katliamı gibi akıl dışı gelişmeler altında, sorunlarımız ve kaygılarımızın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dünden çok daha artmış olduğu bir ortamda karşılıyoruz. Buna karşın, halkımızın demokratik seçme haklarını kullanarak geleceğini yeniden inşa etme umutlarını yeşerttiği bir mücadele ortamında da kutluyoruz.

        Gördük ve anladık ki “Kriz küresel, çözüm de küreseldir. Çünkü krizin temel nedeni küresel ölçekte iklim değişikliği ve buna yol açan doğanın tahribatıdır. Elbette daha da önemlisi bu krizin  asıl nedeni, kapitalizmin doymak bilmez sömürü ve talan iştahı, doğal değerleri sınırsızca yağma etme ve olabildiğince talan etme ısrarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Ülke kaynakları ağırlıklı olarak geri dönülmez, artı değer yaratmayacak üretim odaklı olmaktan uzak biçim ve nitelikte harcamalarla tüketilmektedir. Ve kriz ekonomik krizi de kapsayarak toplumsal bir krize dönüşerek, derinleşmektedir.

                Bilim insanları uyarıyor. Bu sürece dur denilemez ise,  ülkenin dört bir yanında sürdürülen, ihaleleri yapılmış, yapılması planlanan maden aramaları, siyanürle altın çıkarma ve ayrıştırma  çalışmalarının sonucunda onlarca İliç faciası örneği ile karşı karşıya kalınması kaçınılmaz.

On binlerce yurttaşın 28820 ıslak imzaları ile TBMM Başkanlığına sunduğu “EKOKIRIM YASA  TASLAĞI” hızla gündeme alınmalıdır. Ormanlarımız, tarım alanlarımız, su kaynaklarımız, kıyılarımız yağma ve talan edilmektedir

           TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU;  Ekoloji mücadelesini ısrarla sürdüren tüm çevre dostlarının doğayla barışık yaşam savunucularının taleplerinin, halkın yükselen çığlıklarının mutlaka dikkate alınması konusunda ülkeyi yöneten iradeyi bir kez daha ısrarla uyarıyor, krizin aşılması ve böylesi krizlerle tekrar karşı karşıya kalınmaması için küresel ölçekte yapılması öngörülen çalışmalara katılmaya, katkı sunmaya, destek vermeye hazır olduğunu beyan ediyor ve bu çalışmalara  paralel olarak ülkemizin gereksinimi olan planlamaları acilen yapmaya çağırıyor.

Ülke çapında süren yağma ve talan ile doğa katliamının durdurulmasını, yaşama dair riskleri artıran politikalardan derhal vazgeçilmesini talep ediyor. Ve çözüm odaklı önerilerini ülkeyi yöneten iradeye sunuyor, duyarlı yurttaşlarımızla paylaşıyor.

*Hiçbir bilimsel değerlendirme içermeyen, doğa katliamına dönüşmüş, dönüşecek olan; 

- Akkuyu’da inşası süren Nükleer Santralin derhal durdurulması gerekmektedir.

       - Siyanürle altın ayrıştırma ve çıkarma, buna benzer maden çıkarma çalışmaları derhal                                                                                    

        Durdurulmalı ve ruhsatlar iptal edilmelidir.

       -Kıyıların, tarım alanlarının, su kaynaklarımızın yağma ve talanına son verilmelidir.

Niğde Belediyesi’nden Renkli Çevre Günü Etkinliği Niğde Belediyesi’nden Renkli Çevre Günü Etkinliği

       -Sokak hayvanları İnsan ve tüm diğer canlılar gibi doğanın bir parçasıdır. Topluca yok                                                                                                         

        edilmesi asla düşünülemez, tartışılamaz. Böylesi bir katliama yol açacak olan bu yasa                                                                                                                                                                                                                                    

        tasarısı meclisten derhal geri çekilmelidir.

Doğa ile Barışık bir yaşamın inşasını şiar edinen TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU,

    5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde var oluş gerekçelerimiz olan bu taleplerin sahibi  takipçisi olmayı kesintisiz olarak sürdüreceğimizi  bir kez daha duyuruyor, uyarıyor ve sesleniyoruz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Doğal değerlerin ve yaşanabilir bir çevrenin yok edildiği bir evrende yaşamın                                                                                                                                                                 sürdürülebilir olmaktan çıkması kaçınılmazdır.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2024 yılı doğa ile barışık yaşamın dönüm noktası olabilir, olmalıdır.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Haydi hep birlikte Yeşeren Umutlarımızı, köktenci değişimlere, yaşama dönüştürelim.  

TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU

Koordinatör Abidin Özkaymak

Editör: Selim GÖKEL