Hayat Gençlere Güzel

Niğde’de gençlerin mutluluk düzeyi %69,8’dir.

YAŞAM 16.05.2014, 20:16 22.05.2014, 16:12
2250
banner830Tüik Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre   Ülkemiz nüfusunun 2013 yılında %16,6'sını genç nüfus oluşturdu.

 

Kırıkkale’de gençlerin mutluluk düzeyi %82,2’dir.

 

Aksaray’da gençlerin mutluluk düzeyi %74,6’dır.

 

Niğde’de gençlerin mutluluk düzeyi %69,8’dir.

 

Nevşehir’de gençlerin mutluluk düzeyi %63,7’dir.

 

Kırşehir’de gençlerin mutluluk düzeyi %71,4’tür.


TÜİK'in araştırmasında  
Türkiye nüfusunun 2013 yılında %16,6’sını genç nüfus oluşturdu 
İllere ve cinsiyete göre genç nüfusun mutluluk düzeyi, 2013       
[18-24 yaş grubu
                      (%)
  Mutluluk düzeyi 
  Mutlu   Orta   Mutsuz
İl

Toplam     Erkek
    Kadın
  Toplam     Erkek
    Kadın
  Toplam     Erkek
    Kadın
                       
Kırşehir 71,4 65,2 77,8   23,8 27,1 20,5   4,8 7,8 1,8
Nevşehir 63,7 55,0 72,3   26,4 30,8 22,1   9,9 14,2 5,6
Niğde 69,8 70,4 69,3   25,2 23,2 27,1   5,0 6,4 3,7
Aksaray 74,6 70,0 79,2   20,9 23,3 18,5   4,5 6,7 2,4
Kırıkkale 82,2 77,1 87,6   14,6 19,4 9,5   3,3 3,6 3,0

İllere ve cinsiyete göre genç nüfusun umut düzeyi, 2013 
[18-24 yaş grubu 
              (%)
Umut düzeyi 
Umutlu Umutlu değil
İl

Toplam     Erkek
    Kadın
  Toplam     Erkek
    Kadın
Kırşehir 89,1 86,3 91,9 10,9 13,7 8,1
Nevşehir 79,2 78,1 80,2 20,9 21,9 19,8
Niğde 76,8 75,8 77,8 23,2 24,2 22,2
Aksaray 90,4 91,3 89,5 9,6 8,7 10,5
Kırıkkale 93,9 93,6 94,2 6,1 6,4 5,8Türkiye nüfusu 2013 yılında 76 667 864 kişi iken bu nüfusun 12 691 746 kişisi “15-24” yaş grubundaki genç nüfustan oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %16,6 oldu. Genç nüfusun %51,2‘sini erkek nüfus, %48,8’ini kadın nüfus oluşturdu.  Genç nüfus ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2075   Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
                TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000-2007
                TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2013
                TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2023-2075
Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye oldu


Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde 2013 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu görüldü. AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı %11,5 iken bu oran Türkiye için %16,6 oldu.Türkiye’den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; %15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, %14,7 ile İzlanda, %14,6 ile Makedonya, %13,8 ile Karadağ ve %13,5 ile Litvanya olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise %9,9 ile İtalya ve İspanya, %10,5 ile Slovenya, %10,6 ile Yunanistan olduğu görüldü.Genç nüfus oranının 2075 yılında %10,1’e düşeceği tahmin edildiTÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,1 olarak tahmin edilirken bu oranın 2050 yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği tahmin edildi.Yükseköğrenimde net okullaşma oranı %38,5’e yükseldi 


Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/’12 öğrenim döneminde %35,5 iken 2012/’13 öğrenim döneminde %38,5’e yükseldi. Türkiye’de 2012/’13 öğrenim döneminde yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin %51,1’i genç erkek nüfus iken %48,9’u genç kadın nüfus oldu.Yüksekokul mezunu genç nüfusun en yüksek oranda olduğu il Eskişehir olduUlusal Eğitim İstatistikleri Veritabanından elde edilen bilgiye göre 2013 yılında lise ve dengi okul mezunu gençlerin oranı %31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise %7,5 oldu. Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %49,5 ile Karabük, en düşük olduğu ilin ise %13,9 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %13,6 ile Eskişehir, en düşük olduğu ilin ise %3,2 ile Şanlıurfa ve Van olduğu görüldü.                                                                    Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç 
    Lise mezunu genç nüfus oranı en           nüfus oranı en yüksek ve en düşük ilk 
    yüksek ve en düşük ilk 3 il, 2013              3 il, 2013
   Kaynak:TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı  Kahramanmaraş’ta her 10 genç kadından 3’ünün evli olduğu görüldü


Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, 2013 yılında gençlerin %13,7’sinin evli olduğu görüldü. Genç erkeklerin %5,4’ü, genç kadınların ise %22,4’ünün evli olduğu tespit edildi. Hiç evlenmemiş genç nüfus oranı %86 iken bu oran genç erkeklerde %94,5, genç kadınlarda ise %77,1 oldu.

    Evli genç erkek nüfus oranı en yüksek    Evli genç kadın nüfus oranı en yüksek ve 
    ve en düşük ilk 3 il, 2013                         en düşük ilk 3 il, 2013
   Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Evli genç erkek nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %9,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu ilin %2,6 ile Rize ve Artvin olduğu görüldü. Evli genç kadın nüfus oranı incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %32 ile Kahramanmaraş ve en düşük olduğu ilin ise %13,5 ile Trabzon olduğu görüldü.Boşanan genç erkeklerin %53,1’i evliliğinin ilk yılında boşandı 


Boşanma istatistiklerine göre 2013 yılında boşanan genç erkeklerin %53,1’i, boşanan genç kadınların ise %35,3’ü evliliğinin ilk yılında boşandı. Evliliğinin 3 yıl ve üzeri yılları içerisinde boşanan genç erkek oranı %26,1 iken bu oran kadınlarda %45,2 olarak gerçekleşti.Gençlerin %14,3’ü her gün tütün mamulü kullandıGençlerin %14,3’ü 2012 yılında her gün tütün mamulü kullandı. Genç erkeklerde bu oran %24,1 iken genç kadınlarda %4,6 oldu. Hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkek oranı %65,1 iken genç kadınların %88,9’u hiç tütün mamulü kullanmadığını belirtti.Genç erkeklerin %81,6’sı hayatı boyunca hiç alkol kullanmadı Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı 2012 yılında %87,3 iken genç erkeklerde bu oran %81,6 genç kadınlarda ise yaklaşık %93 oldu. Alkollü içecek kullanan gençlerin %16,1’i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.Gençlerin %83,9’u gelecekten umutlu olduğunu söylediTürkiye genelinde 2013 yılında gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı %77 iken bu oranın genç erkeklerde %83,4, genç kadınlarda ise %84,4 olduğu görüldü.   Gençlerin umut düzeyinin en yüksek ve 
   en düşük olduğu ilk 3 il, 2013 
   Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Gençlerin umut düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla, %93,9 ile Kırıkkale, %93,3 ile Çanakkale ve %93,2 ile Artvin oldu. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %65,5 ile Yalova, %67,3 ile Ağrı ve %68,9 ile Muş olduğu görüldü.Mutlu olduğunu beyan eden gençlerin oranı %65,1 olduTürkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59 iken genç nüfusta bu oran %65,1 oldu. Genç erkeklerin %60,9’u, genç kadınların ise %69,2’si mutlu olduğunu beyan etti.En mutlu genç nüfusun bulunduğu il, Kırıkkale oldu


Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla; %82,2 ile Kırıkkale, %81,8 ile Çankırı ve %80,1 ile Düzce oldu. Gençlerin mutluluk düzeyinin en düşük olduğu illerin ise %43,2 ile Tunceli, %49,8 ile Batman ve %53,6 ile Osmaniye olduğu görüldü.   Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek ve
   en düşük olduğu ilk 3 il, 2013
   Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti AraştırmasıGençlere göre en önemli mutluluk kaynağı sağlık olduGençlere onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, %50,3’ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti. Gençlerin %19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini, % 19,5 Başarı, % 5,3 ise paranın mutlu ettiğini  ifade etti. Gençleri en çok aileleri mutlu etti


Gençlere hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, %72,8’i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne/babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise %10,6 oldu.AB üyeliğine destek veren gençlerin en yüksek oranda olduğu il Hakkari olduAvrupa Birliği üyeliğinin kendi yaşamlarına olumlu etkisinin olacağını belirten gençlerin oranı Türkiye genelinde %43,8 iken bu oranın en yüksek olduğu ilin %80,3 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %24 ile Burdur olduğu görüldü.    AB üyeliğinin yaşamlarına olumlu etkisinin 
    olacağını belirten gençlerin oranı, 2013
    Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması


Gençlerin %52,3’ü AB üyeliğini destekledi


Türkiye genelinde Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapılması durumunda, üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı %46,5 iken genç nüfusta bu oran %52,3 oldu. Bu oranın en yüksek olduğu ilin %84 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %25,2 ile Şırnak olduğu görüldü.

Kaynak: Selim GÖKEL
banner697
Yorumlar (3)
çiftehanlı 7 yıl önce
bana kimse mutlumusun diye sormadı nereden biliyorlar bunlar
ersin tekcan 7 yıl önce
banada soran omadı ve bi çok arkadaşıma...biz adam değilmiyiz lan yalancılar
Bu kadar da yalan olmaz 7 yıl önce
sanki çok sosyal aktivite var gençlere yönelik çok projeler varda nasıl mutlu olalım kardeşim bu kadar sıkmayın nerde bu anketi yapanlar dükkan dükkan çarşı çarşı dolaştılar mı aceba sanki her sene şenlik yapıyormuş gibi bide konserden fotoğraf fln koymuşsunuz bu sene bi konser yaptınız oda maalesef üzücü olaydan dolayı yarım kadlı geçen sene yoktu, başka konser oldu mu insanların eğleneceği başka hangi etkinlikler oldu ? not 20 yaşında bir gencim
Son Yorumlar
Bu konuda bazı yorumları okudum; Hesaplaşmadan ne helalleşmesi falan diyorlar. Hiii ne ayıp yaaa. Helali hoş olsunnnn diyeceksiniz, olup bitecek. Nankörlük etmemek lazım. Hadi uzatmayın. Helal olsun diyinnn.
Hakikatler
Ağzına sağlık Mehmet Başgan. Keşke Kemersar a başgan olsan.
Çoğumuz yediği kazıklardan ders o da keşkeleri çoğaltır. Diyorum ki sizin yazılarını okusunlar. Başarılar diliyorum.Iyi bayramlar.
FOR RECOVERY OF STOLEN BITCOIN AND RECOVERY OF LOST FUNDS FROM SCAMMER. I truly testify about Wizard Charles that indeed they are honest and truly the best to be contacted for any cyber fraud solution mostly when it comes to funds recovering cause I made a huge mistake that almost ruined my life and that of my families whereby both my credit score and funds amounted to $346,000.00 Dollars were gone simply because I wanted to invest with a broker who made me believe I can become a multimillionaire within 6 months not knowing it was just only a way out to fraud me but all thanks to. Wizard Charles You can as well hire him Hackers. Email: ([email protected])  WhatsApp: +971 55 274 0754 Removing Bad Records from Both Public and Private internet Databases Visit website to read more about them :  https://wizardcharlesgrouphackers.com/.n/
13°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 17 Mayıs 2021
İmsak 03:45
Güneş 05:23
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:52
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@