Rektör Uslu, Mısır’da Üniversite Tanıtım Fuarına Katıldı Rektör Uslu, Mısır’da Üniversite Tanıtım Fuarına Katıldı

Bu kapsamda akademik ve idari personelin Üniversitenin mevcut stratejik planı ve durumu hakkında bilgilendirilerek yeni dönem stratejik planına ilişkin görüşlerinin alındığı İç Paydaş Toplantısı 14 Haziran 2023 tarihinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenirken, öğrencilere yönelik toplantı ise 16 Haziran 2023'te çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi. 70'ten fazla kamu ve özel sektör kuruluşu ile sivil toplum örgütü temsilcisinin katılarak Üniversiteye ve yeni stratejik planına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştığı Dış Paydaş Toplantısı ise 21 Haziran 2023'te Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Rektör Yardımcısı ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nafiz Tok’un sunumu ve moderatörlüğünde başlayan toplantılar Rektör Yardımcısı ve Farklılaşma Stratejisi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Recep Çiçek, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Ar-Ge SP (Stratejik Plan) Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Barut, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Kurumsal İşleyiş ve Altyapı SP Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selim Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplumsal Katkı SP Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Üner Kayabaş ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Öğretim SP Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mesut Sağnak’ın gerçekleştirdikleri sunumlar ile devam etti.
Rektör Yardımcısı ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nafiz Tok toplantılardaki açıklamalarında, Üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirmeyle birlikte topluma fayda sağlamak gibi önemli bir işlevi de bulunduğunu ifade ederek kurumsal işleyişi ve bu kurumsallığın altyapısını oluşturmak üzere önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Nafiz Tok, “Farklılaşma ve ihtisaslaşma ile ilgili de çalışmalarımız var. Stratejik planlar sadece Üniversite üst yönetiminin sahiplenmesi ile değil topyekûn içselleştirilerek yapılan bir olgudur. Bu kapsamda görüş, düşünce ve beklentilerinizi sizlerden alacağız. Tüm paydaşlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum.” sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.
Toplantılar, alt komisyon başkanlarının sunumlarının ardından iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.