KESK-AR ‘ın Kadına Şiddet Araştırması

Niğde Eğitim Sen Şube Sekreteri Kesk Niğde Kadın Platformu dönem sözcüsü Yasemin Dikdurak Kadına Şiddet konusunda basın açıklaması yaparak Kesk-Ar araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

SİYASET 08.01.2011, 15:02 08.01.2011, 15:02
1169
KESK-AR ‘ın Kadına Şiddet Araştırması
banner830
Niğde Eğitim Sen Şube Sekreteri Kesk Niğde Kadın Platformu dönem sözcüsü Yasemin Dikdurak Kadına Şiddet konusunda basın açıklaması yaparak Kesk-Ar araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
        Toplum, kadını siyasette, sosyal yaşamda ve bu alanlarda yaratılan değişimin içinde görmek istemez. Çünkü kadın söz konusu olduğunda yaşamın her alanı, yaşam için kurgulanan her mekân, söylem ve değişim özel olarak yorumlanır. Ve özel olanın da politik olduğunu bir kez daha hatırlayarak buna karşı durmanın yol ve yöntemlerini geliştirmekte, elbette bizim gibi özel alan-kamusal alan ayrımı yapmadan kadının özgürleşmesini savunan, bunun için aktif olarak mücadele eden, kadınlar arasındaki farklılıkları zenginlik olarak değerlendiren kurumlara ve örgütlere düşer.
        KESK yıllardır emek mücadelesindeki duruşunu ve mücadele hattını, hep öteki olarak veya ötekileştirilerek yaşadı, denedi, yürüttü. Yaptığı ve örgütlediği tüm eylemlerinde, bu eylemlerin öznesi olduğu gibi aynı zamanda bu eylemlerde öncü güç olarak sorumluluğunu da yerine getirdi.
        Kamu sektörünün ve kamusal alanın yeniden yapılandırılması süreci; kadın emekçilerin de klasik toplumsal rollerine mecbur bırakılma süreci olmuştur. Kadın emekçiler bu biçilen toplumsal rolleri reddederek, kendilerine biçilen cinsiyet rollerinden sıyrılmanın çıkış yollarını, yılların deneyimi ve birikimiyle aşmayı hedeflemiştir. Dönem dönem sokakta haykırmış, militarizme karşı durmuş, kocaya, sevgiliye, babaya, abiye, erkek kardeşe ve var olan erkek egemen zihniyet yaratımlarına karşı kendisini eğitmiş, bilincini yükseltmiştir.
         Kadın emekçiler; yazılmayan, görülmeyen, kaybettirilen, karanlıkta kalan yüzlerini, emeklerini görünür kıldırmanın isyankâr direngenliğini sergilemişlerdir! Temsiliyet haklarını; ücretlerdeki, terfilerdeki eşitlik taleplerini, masalardaki erkek egemen yaptırımlarının zihniyetine karşı durarak savunmuşlardır. Evet, kadın emekçiler tüm yaşamlarında var olan örgütsüzlüğe, kayıplarına, feodal değer yargılarına karşı mücadele hattını belirleyip uzun bir yol yürümüş, deneyimlerinden hareketle yeni kuşaklara örnek direngenlikler bırakmıştır.
        Niğde KESK Kadın Platformu olarak bu dönemi kapatırken kamu emekçisi kadınların, iş yerinde, evinde, sokakta, kamusal- militarist güçle karşı karşıya geldiğinde maruz kaldığı şiddeti, şiddetle hangi düzeyde karşılaştığını ortaya koymak istedik. KESK-AR’ın yaptığı araştırma kapsamında 15 ilde 972 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketin sonucunu sizlerle paylaşıyoruz.
        Önümüzdeki yıllara ışık tutacak bu araştırmayla mücadele hattımız genişlemiş olacaktır. Özellikle, kamusal alanda üretilen erkek egemen şiddet yöntemlerine karşı.
 
     
KESK-AR Kamusal Alanda Kadına Yönelik Şiddet Araştırması                   
Kamusal alanda kadına yönelik şiddet araştırması Ekim 2010 tarihinde 15 ilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 972 kamu emekçisi kadınla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kamusal alan olarak tanımlanan işyeri, sokak ve kamusal güç-kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kadınların şiddete ilişkin deneyimlerini, şiddete maruz kalıp kalmadıklarını ve şiddetle baş etme yollarını, kullandıkları dayanışma ağlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen sorular yöneltilmiştir. 
İşyerinde Şiddet
 Kamu emekçisi kadınlara “İşyerinde aşağıdaki davranışlardan herhangi biriyle karşılaştınız mı?”sorusu yöneltilmiştir. Kadınların %30’u amirleri tarafından takdir edilmediklerini, %25’i iş yükünün fazla olduğunu, %24’u amirlerinin kendilerine bağırdığını, %22’si kendisine saygı gösterilmediğini, %13’ü dinlenilmediklerini, %11 aşağılayıcı davranışlarla, tavırlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.
Kadınlar %16’sı amirlerinin giyimlerine %7’si saçlarına ve makyajlarına karıştıklarını belirtmişlerdir. Mesai arkadaşlarına ilişkin verilen cevaplarda kadınların %17’si mesai arkadaşlarının kendilerine saygı göstermediklerini %11’i takdir etmediklerini ifade etmişlerdir. Fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilecek eylemlerin yapılma oranı ise hem amirlerde hem de mesai arkadaşlarında %3-%2 arasında değişmektedir.
 
Daha önce yapılmış saha araştırmalarında da işyerinde şiddetin aslolarak amir tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı, KESK tarafından yapılan çalışmada bu sonucu doğrulamaktadır.
Olumsuz davranışlarla ya da şiddetle karşılaşan kadınların baş etme yollarına bakıldığında kadınların %60’ından fazlasının herhangi bir şey yapmadığı, suskunlukla geçiştirdiği görülmektedir. Ayrıca bu tip durumlarda kamu emekçilerinin sadece %9,2’sinin iş arkadaşlarından destek istediği, bir yönüyle çalışanlar arasında dayanışma duygusunun-yöneliminin zayıf olduğu görülmektedir.

 

 
 
Sendikasız
 
 
Sendikalı
Üst mercilere şikâyette bulunuyorum
14,8%
19,9%
Konuşarak halletmeye çalışıyorum
37,9%
43,2%
İş arkadaşlarıma şikâyette bulunuyorum, destek alıyorum
9,2%
12,5%
Sendikaya söylüyorum
3,9%
12,9%
Mahkemeye başvurdum
2,8%
5,9%
Ben de karşılık veriyorum
13,5%
19,2%

 
“İşyerinde olumsuz davranışla karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz?”
Sendika üyesi kadınların işyerinde şiddet ya da olumsuz davranışlar karşısında sendika üyesi olmayan kadınlara göre daha aktif bir tavır aldıkları görülmektedir. Üst mercilere şikayet etmek, konuşarak halletmeye çalışma, arkadaşlarından destek isteme vb tüm baş etme mekanizmalarını sendika üyesi kadınlar daha fazla kullanmaktadır. Sendikadan destek isteme oranı da üye olmayanla göre son derece yüksek olmasına rağmen sadece %13 olduğu görülmektedir.
 
Sokakta Şiddet
Kamu emekçisi kadınlara “Sokakta aşağıdaki davranışların herhangi biriyle karşılaşıyor musunuz/karşılaştınız mı?” sorusu yöneltilmiştir.
Kamu emekçisi kadınların dörtte biri sokakta fiziksel taciz ve sarkıntılığa maruz kaldığını ifade etmiştir. %24,7’si izlenilip takip edildiğini, %22,1’i aşağılayıcı küçümseyici davranış ve tavırlarla karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. 
Kadınların sokakta uygulanan şiddete karşı geliştirdikleri karşı koyma mekanizmalarına bakıldığında bağırmanın başta geldiği görülmektedir. Kadınların yaklaşık beşte biri ise hiçbir şey yapmadığını/yapamadığını , %13,8’i ise cevap vermeden kaçtığını ifade etmiştir. Özetle kadınların %33’ü sokakta karşılaştıkları şiddete karşı hiçbir şey yapmamaktadır/yapamamaktadır.
 
Kamusal Gücün –Kolluk Kuvvetlerinin- Uyguladığı Şiddet
Kadınlara “Kamusal gücün-devletin kolluk kuvvetlerinin- aşağıdaki davranışlarından herhangi birini maruz kaldınız mı?” sorusu yöneltilmiştir.
Kamu emekçisi kadınların %16,2’si kolluk kuvvetlerinin kendilerine bağırdığını ve azarladığını %11,9’u ise aşağılayıcı ve küçümseyici tavırlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmiştir. Sendikalı ve sendikasız olarak bakıldığında sendikalı kadınların kolluk kuvvetlerinin şiddetine daha fazla maruz kaldıkları görülmektedir. Sendikalı kadınların %20’si aşağılayıcı tavırlarla karşılaştığını, %17’si taciz edildiklerini ve sarkıntılık yapıldığını, %15,3’ü polislerin politik görüşleri ile alay ettiğini belirtmişlerdir.
 
Kamunun olumsuz davranışlarına maruz kaldığınızda ne yapıyorsunuz/ne yaptınız?
 
Kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddete karşı gösterilen tavırlara bakıldığında üst mercile şikayet etmenin başta geldiği görülmektedir. Sendikalı kadınların %36’sı sendikasından yardım aldığını, %34’ü bir üst merciye şikâyet ettiğini, %36’sı karşılık verdiğini ifade etmiştir (kadınlar birden fazla seçeneği aynı anda kullanılabilmektedir). Sendika üyesi olmayan kadınların ise   %38’i üst mercilere şikâyet etmekte, %26’sı ise karşılık vermektedir.
                                                                              
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Geçde olsa Devlet İmkanları Niğde'ninde kapısını çaldı. Hayırlısı Niğde ve ilçeleri için de? Sn Bakan Konuşmasında Tüm ilçelerimizi saydı Sadece Altunhisar ilçemizi anmadı diğer internet sayfasında Bakanlığa giden Heyet içinde Altunhisar ilçemizin belediye başkanı ismi yok Bu Yatırımlar için de Altunhisar a bişey yok ondanmı varda ak parti dışında olan MHP'li belediye olduğu içinmidir? Davet Edilmeyen veya Çağrılmayan Merak Uyandırıyor.
ne anlar misk i amberden tersi ağam alışmış burnu ziftinen katırane der ziya paşa borlu alıştı kokuya sıkıntı etmeyin kendinizi üzmeyin rahatınızı bozmayın beyler biz hep sizinleyiz
Senin mahalle bakkalında coca cola 8 lira iken zincir markette 5,75 liraydı bir ara
Temizlense de Bor'lunun ünvanı değişmeyecek gibi.Bu dere yüzünden tarihe geçen bir ünvan oldu malesef.Yani Emrah başkan bu artıtma tesisi ta 19 yıllık AKP iktidarında bir türlü bitiremedi.Bu koku aynı zamanda Üniversite kampüsünüde hep olumsuz etkiledi.İnşAllah bu güzel hizmet size nasip olur.Çevreye duyarlı olmak insani ve milli bir görevdir.
BİRAZ PAHALI OLDU AMA ÇOK GEREKLİ BİR YATIRIMDI TEBRİKLER
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 07 Mayıs 2021
İmsak 03:57
Güneş 05:32
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:44
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26

Gelişmelerden Haberdar Olun

@