HDP Niğde Sözleşmesi

HDP Niğde Belediye Başkan Adayı Abdulkerim Çekmek’in Niğde sözleşmesi

SİYASET 24.02.2014, 20:21 26.02.2014, 21:43
HDP Niğde Sözleşmesi

       HDP’nin Niğde Belediye Başkan Adayı ve İl Genel Meclis Üye adayları olarak “Şehir Senin” platformunun hazırladığı “Niğde Sözleşmesi”ni, yerel demokrasinin, yerinden ve yerelden yönetimin, demokratik ve özerk yerel yönetim anlayışının gelişmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve imzalıyoruz.” Dedi.

 
      HDP İl Binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Niğde Belediye başkan Adayı Abdulkerim Çekmek “Niğde şehir senin Platformu bileşenlerine teşekkür ederek “bu imzaladığımız metinle halkçı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik nasıl olur un sözünü vermiş oluyoruz. Niğde belediyecilik anlayışımızla daha yeni tanışıyor, fakat bu tarz belediyecilik BDP’nin 100 ü aşkın belediyesinde hiçbir sorun yaşanmadan uygulanıyor. Yerinden demokratik yönetim nasıl olur? Halkımızla birlikte belediye nasıl yönetilir? 31 Mart’tan sonra Niğde’miz bunu görecek.”
 
      Açıklamalarında İzmir Urla da yaşanan saldırı olayını da şiddetle kınadığını belirten Belediye Başkan Adayı Abdulkerim Çekmek  “ Urla da HDP seçim aracına ve BDP parti binasına yapılan provokatif saldırılar barış ortamını baltalamaya yönelik kaynağı herkesçe bilinen saldırılardır. İnsanım diyen, insan için siyaset yapan herkesçe kınanmalıdır. Bizde lanetle kınıyoruz.”
      Niğde Kent Sözleşmesi içerisinde yer alan;
“- Katılımcılığın lafta kalmadığı bir yerel demokrasi anlayışının,
- Şehir hayatının eşit yurttaşlık anlayışıyla düzenlenmesinin,
- Toplumsal adaletten yana ve çoğulcu bir yerel yönetim yaklaşımının,
- Geçmişin mirası, bugünün hakikatleri ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın,
- Çevresel/ekolojik adalet ve sürdürülebilirliğin,
- Kadın eşitliği ve özgürlüğünün temel ilkelerini barındırdığını” maddelerini altına tüm inancımızla imza atıyoruz. Bu özenli çalışmayı yürüten “Niğde Şehir Senin Platformu” dâhil, tüm halk meclislerini ve yurttaş girişimlerini yerel yönetimlerimizin meşru bileşenleri olarak değerlendiriyoruz.” Diyen Aday Abdulkerim Çekmek ilk imzayı attıktan sonra İl Genel Meclis Üyeliği adayları Nevin KAYA (Merkez) Yusuf SERRAÇ (Altunhisar) Nazım KAÇAR (Bor) İbrahim TAŞ (Çamardı) Mustafa DAYAN (Çiftlik) Resul Erdem (Ulukışla) sırayla sözleşmenin altını imzaladılar.
 
EK  NİĞDE ŞEHİR SENİN SÖZLEŞMESİ
 
Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak Niğde’nin gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve Niğde’yi yönetmeye aday olanlardan da Niğde ye sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.
Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:
- Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.
- Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.
- Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.
- Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.
- Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.
- Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında Niğdelilerin etkin katılımıyla yapılır.
Değişen Niğde’mizde Haklarımızı Yeniden Tanımlamak İçin:
- Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkânlarına erişim temel insan hakkıdır. Niğde de yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.
- Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.
- Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir.
- Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.
- Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
- Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir.
- Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
- Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
- Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.
Geçmişle Bağlarımızı Yeniden Kurgulamak İçin:
- Niğde nin kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
- Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.
- Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.
Geleceği Birlikte Düşünmek İçin:
- Yerel yönetimler, Niğde nin bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren su birikintilerini, ormanları, su kaynaklarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. Niğdenin coğrafyasına müdahale etmez. Niğde’mizin varlığını tehdit eden projeleri önler.
- Parklar, meydanlar, yeşil alanlar ve kamuya ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm Niğdelilerin dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.
- Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.
- Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.
- Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
-Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
- Niğde yi etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.
- Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.
     Bu SÖZLEŞMEYE imza atan Niğdeliler olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.
banner697
Yorumlar (7)
bölücüler sizi 8 yıl önce
sizin gibi bölücüleri memlekete sokanlar utansın
sevsinler sözleşmenizi 8 yıl önce
sözleşmenizi sevsinler.sözleşe sözleşe nereye kadar haddinizi hukukunuzu bilin oturun oturduğunuz yerde
severler severler bal gibi severler 8 yıl önce
la sevsinler sözleşmeni rumuzlu kardeşim hdp nin neyini sevmiyeceklermiş.halk diyor,emek diyor,insanca yaşam diyor, kardeş olalım kardeşçe yaşayalım diyor. sevmeyen sevmediğinden utansın
özerk yapı 8 yıl önce
özerk bir yapı olmadan kardeşce yaşayamıyormusunuz
niğdeli 8 yıl önce
bunlarda bdp nin yumuşak yüzüü şimdilikk ..niğdede aktif olmaya çalışmaları üzücü
pkklılara 8 yıl önce
pkkya kardei diyen bunlar. şehitleri bu ..... ortalıkta gezsin diye vermedik biz. kardeşlikti de neden hala askerimize polisimize saldırıyorsunuz
hdpli 8 yıl önce
şehir senin platformunun niğde sözleşmesi metnini okuyup imzalayan ve belediye başkanlığını bu sözleşmeye sadık kalarak yapacak her adayı desteklemek boynumuzun borcudur
13
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:44
Güneş 05:23
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:53
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@