Gürer,in Sağlık Sorularına Bakan Yanıtı...

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını Sağlık Bakanı Müezzinoğlu yanıtladı.

SİYASET 06.03.2016, 22:27 06.03.2016, 22:34 nigdehaber
2958
Gürer,in Sağlık Sorularına Bakan Yanıtı...
banner830
 Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği sorular yanıtlandı. Bakan Müezzinoğlu eski Devlet Hastanesi binasının kullanılmayarak harap duruma düşmesine göz yumulmasının nedeni ve ne olacağı sorusuna mevcut taşınmaz üzerindeki binaların tadilatedilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerin bulunduğu sağlıktesisi binası olarak kullanılmasının düşünüldüğünü açıkladı.

Bakanlığa ait Merkez, Kiçiağaç, Tırhan, Yarhisar, Ulukışla Çifteköy veŞeyhömerli Sağlık İstasyonlarını Maliye Bakanlığı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne devri yapılacağını da açıkladı. Bakan Müezzinoğlu Aile Hekimliği hizmet sunum modelinde sağlık ocaklarının bulunmadığını da vurguladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kent ortasında eski devlet hastanesinin harap durumunun vicdanları sızlattığına vurgu yaparak bu bina her gün daha onarılmaz duruma doğru gitmektedir. Bakan açıklamasında yer aldığı biçimi ile bir an önce Sağlık Tesisi olarak kurtarılması sağlanmalıdır”dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soruları ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu yanıtları şöyle:

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın T.C. Sağlık Bakanı Sn. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.12.2015

 

                                                                                                                                  Ömer Fethi GÜRER

                                                                                                                                     Niğde Milletvekili

 

1-Niğde ilinde kapanan sağlık ocağı sayısı kaçtır? Niğde ilinde köy ve kasabalarda sağlık hizmeti vermesi için yapılmış binalardan kullanılmayan bina sayısı kaçtır? Yıkılan bina olmuş mudur?

2-Binalardan harap halde olanların kurtarılıp, bir köy konağı gibi yararlanılması düşünülmekte midir?

3-Sağlık ocakları kapandıktan sonra bahçelerinde yer alan Atatürk büstleri için bakım, onarım ve koruma sağlanmakta mıdır?

4-Niğde eski Devlet Hastane binası boşaltılmış ve bina kullanılmayarak harap duruma dönüşmesine göz yumulmuştur. Mevcut binanın ne olacağı konusunda bir çalışma var mıdır ?

5- Niğde ilinde 20 yılda Bakanlığınız tarafından yaptırılıp yıkılan ya da harap halde bulunan binaların günümüz değerleri ile maliyeti ne kadardır?

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi    : 31.12.2016 tarih ve 43452547-120.00-10785 sayılı yazınız. 

"Niğde ilinde kapanan sağlık ocaklarına" dair Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/1035 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevap metni ekte gönderilmektedir.

Arz ederim. 

EKLER:

1 - Önerge Cevabı ( 2 Sayfa)

 

Sağlık Bakanlığı-Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Tel. No: 0 312 573 70 47

"Niğde ilinde kapanan sağlık ocaklarına" dair Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/1035 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara dair cevap metinleri aşağıda yer almaktadır.

 

 

Soru 1- Niğde ilinde kapanan sağlık ocağı sayısı kaçtır? Niğde ilinde köy ve kasabalarda sağlık hizmeti verilmesi için yapılmış binalardan kullanılmayan bina sayısı kaçtır? Yıkılan bina olmuş mudur?

 

Cevap 1- Aile hekimliği uygulaması gelişmiş ülkelerin çoğunda tercih edilip uygulanan birinci basamak sağlık hizmeti sunum şeklidir. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi ve tüm toplum bireyleri tarafından tercih edilebilir şekilde sunulması için bu çağdaş hizmetin özgün bir modeli oluşturularak 30.12.2010 tarihi itibari ile ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir.

Bu tarihten itibaren tüm birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda mevcut sağlık ocakları aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine, kimi sağlık ocakları da nüfus ve merkeze uzaklıkları göz önüne alınarak sağlık evine dönüştürülerek halkın birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti alması sağlanmıştır. Dolayısıyla mevcut aile hekimliği hizmet sunum modelinde sağlık ocakları bulunmamaktadır.

 

Niğde İlinde kapatılmış aile sağlığı merkezi yoktur.

 

Niğde İli köy ve kasabalarında sağlık hizmeti vermesi için yapılmış binalardan kullanılmayan 5

(beş) adet sağlık istasyonu aşağıda yer almaktadır;

Merkez Kiçağaç (Yeşilova) Sağlık İstasyonu

Merkez Tırhan Sağlık İstasyonu

Merkez Yarhisar Sağlık İstasyonu

Ulukışla Çifte köy Sağlık İstasyonu

Ulukışla Şeyh Ömerli Sağlık İstasyonu

 

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yukarıda yer alan taşınmazların Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü' ne devri ve tahsisinin kaldırılması yönünde yazışmalarımız devam etmektedir. Niğde İlinde yıkılan aile sağlığı merkezi bulunmamaktadır.

Soru 2- Binalardan harap halde olanların kurtarılıp, bir köy konağı gibi yararlanılması düşünülmekte midir?

Cevap 2- 5 adet sağlık istasyonu (Merkez Kiçağaç, Tırhan, Yarhisar, Ulukışla Çifteköy ve Şeyhömerli Sağlık İstasyonu) kullanılmaktadır. Tahsisi kaldırılarak, Maliye Bakanlığı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne devri yapılacaktır. Devir işlemi tamamlandıktan sonra taşınmazın tasarruf hakkı Defterdarlık makamına geçecek olup, köy konağı gibi kullanılıp, kullanılmayacağının yetkisi Maliye Bakanlığı uhdesinde olacaktır.

Soru 3- Sağlık ocakları kapandıktan sonra bahçelerinde yer alan Atatürk büstleri için bakım, onarım ve koruma sağlanmakta mıdır?

Cevap 3- Bakanlığımıza bağlı Aile Sağlığı Merkezleri ile Sağlık Evlerinin bahçelerinde Atatürk Büstleri bulunmamaktadır.

  

Soru 4- Niğde eski devlet hastanesi binası boşaltılmış ve bina kullanamayarak harap duruma düşmesine göz yumulmuştur. Mevcut binanın ne olacağı konusunda bir çalışma var mıdır?

 

Cevap 4- Mevcut taşınmaz üzerindeki binaların tadilat edilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin (TSM, KETEM, VSD, Obezite Birimi, Ortak Güvenlik Sağlık Birimi, Halk Sağlığı Laboratuvarı) bulunduğu sağlık tesisi binası olarak kullanılması düşünülmektedir.

  

Soru 5- Niğde ilinde 20 yılda bakanlığınız tarafından yaptırılıp yıkılan yada harap halde bulunan binaların günümüz değerleri ile maliyeti ne kadardır?

Cevap    5- Niğde İli bünyesinde;

Ulukışla İlçe Hastanesi ana binası 1969, ek binası 1988 yılında, Çiftlik İlçe Hastanesi ise 2000 yılında yapılarak hizmete açılmıştır.

Söz konusu binaların eski oluşu, ayrıca, Merkez 3 ve 5 nolu Aile Sağlığı Merkezlerine ait binaların eski ve ilk yapılma amaçlarının Sağlık Ocağı olması nedeni ile Aile Hekimliği hizmetlerinin sunumuna cevap verememesi, binaların Bakanlığımız sağlık hizmeti sunumu standartlarına cevap verememeleri ve İnşalarının 2007 deprem yönetmeliğine uygun olamaması nedeni ile yıkılarak, yerine günümüz şartlarına uygun ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 2007 deprem yönetmeliğine uygun modern hizmet binaları yapılmıştır.

Bunlardan Çiftlik Devlet Hastanesi 30 yataklı olarak yapılmış ve 21.10.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkez 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 hekimlik olarak yapılmış ve 28.05.2013 tarihinde hizmete başlamıştır. Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ise 6 hekimlik olarak yapılmış ve 27.11.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. 30 yataklı olarak yapımı devam eden Ulukışla Devlet Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi ise %90 seviyesinde olup; yapım işi devam etmektedir. Yapım işlerinin toplam maliyeti ise 22.742.858 TL' dir.

 

 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (2)
SÜLO 5 yıl önce
CHP mi ALTIN OLSA BENİM İÇİN TENEKEDİR.S.TANRIKULU BŞK YARDIMCISI DEĞİLMİ ODA PKK BANAMI ÖVECEKSİNİZ..SEN GİT PARTİNİ NEDEN HDP KAYDIĞINI SORGULA..LAF BUNLAR
sülo 5 yıl önce
türkçe öğrensen bir de
Son Yorumlar
Sayın başkanım trafik ışıklarından ziyade servisçi esnafının sıkıntılarını Ankaraya iletmelisin otobüs yaş sınırını içişleri bakanlığıyla görüşüm 15 yaşa çıkarmak mesela yadeyse servis yaptıracak adam kalmayacak hepsi batıp gidecek trafik ışıklarını belediye başkanları takip etsin
Niğdede yapılan hizmetler saymakla bitmez.Büyükşehir olma yolunda ilerliyoruz.
HAMDOLSUN NİĞDEYE EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMIŞLAR.
Sanayi manayi hikaye AVM isyiyorz sayin baskan. Millet AVM istiyor. Kapat eski sanayiyi. Eski sanayi mi olur. Açın Türkiye'nin önünü
çok pahalı olan otoban gidiş geliş 50 tl olmalı.. o zaman o otoban canlanır 10 kat fazla araç geçer, devletin ödeyeceği garanti para da çok çok azalır..mantık bu yani ama ordaki müteahhidin insafına bırakıldık böyle olmaz.. hem vatandaş hem devlet zararda. şirket için değişen bişey yok günü gelince yatıyor parası
13°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 17 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:11
Öğle 12:47
İkindi 16:40
Akşam 20:13
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@