Gürer’den TBMM’de Basın Toplantısı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de Niğde'nin sesi olmaya devam ediyor.

SİYASET 16.12.2015, 17:27 16.12.2015, 17:33 nigdehaber
594
Gürer’den TBMM’de Basın Toplantısı
banner830
 Milletvekili seçilir seçilmez, Niğde’nin sorunları ve çözümlerini verdiği soru önergelerinin yanında her ortamda dile getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de Niğde’nin sorunları ve çözümlerini içeren bir basın toplantısı yaptı.

Ömer Fethi Gürer basın toplantısında; Niğde ili bilinen on bin yıllık tarihi içinde Toroslara açılan kapı özelliğini taşır. Prof. Dr. Aliye Özkan Başkanlığında devam eden Köşk kazıları ile Bor ovasında M.Ö 7250’li dönemde tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplulukların bölgeye yerleştikleri saptanmıştır. Neolitik dönemde buğday, arpa yetiştirildiği bulgular ile açığa çıkmıştır.

 

SULAMA SUYU VE İKLİM

Niğde İli, toplam 779.522  (hektar) alandır. Tarım arazisi niteliği taşıyan alan 275.783 hektardır. Mera-çayır arazisi 264.035 hektardır. Tarım  alanlarının % 87.3’ünde  tarla bitkileri, % 9.3 meyve, %1.8 sebze, %1.6 bağ alanında üzüm üretimi yapılmaktadır. Niğde İli’nde tarım arazilerinin  % 58’inde  kuru tarım, % 42’sinde sulu tarım yapılmaktadır. 160.253 hektar ise  kıraç arazidir.  Sulama suyunun % 60.8’i  üreticilerin açtığı kuyulardan karşılanmakta, % 39 ise devletin yaptığı baraj ve göletlerden sağlanmaktadır.

 

ÜRETİCİLERE AİT  DERİN SONDAJ KUYULARINDAN (ELEKTRİK)YÜKSEK MALİYETLE ÇIKARILAN  SU İLE ÜRÜN MALİYETLERİ ARTMAKTADIR.

  66.086 Hektar alan halen sulanamamaktadır.  Niğde Aladağlardan   kaynağını alan Ecemiş Suyu  Seyhan üzerinden Akdeniz’e akmaktadır. Bu suyun Niğde  için sulama ve içme suyu olarak değerlendirilmesi üretim maliyetlerini oldukça aşağı çekecek ve sulanan alan artacaktır.

 Niğde İli arazi sulama suyu sorunlarına, kaliteli mera gibi kısıtlı üretim kaynaklarına, iklim yapısından kaynaklanan düşük yıllık yağışa ve kısa üretim sezonuna rağmen, tarımsal üretimde, ülkemizde ilk sırada olduğu ürünleri yetiştirmeyi  başarmaktadır.

Ayrıca  iklim nedeni ile özellikle don, üreticilerin başlıca mağdur olduğu bir mevsimsel sorundur.

Bütün olumsuzluklarına karşın  Niğde,  patates, elma, lahana, kuru fasulye, çavdar gibi ürünlerin üretimi ile adından söz ettirmektedir.

 

NİĞDE IPARD’A ALINMADI

Niğde İli zor koşullarda üretim yapılmasına ve çalışkan insan dokusuna karşın gerekli desteği alamamaktadır. Bunun en düşündürücü örneği IPARD’a Niğde’nin alınmamasıdır.  Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında sağlanan destekten mahrum bırakılmıştır. 

Bu bağlamda TBMM Başkanlığı’na ilgili Bakanın yanıtlaması isteği ile soru önergesi verdim. Niğde IPARD’dan yararlanan 46 il içinde yoktur.  IPARD (Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi Programı) yatırımları Konya ve Bursa illerinin  aralarında bulunduğu 46 ilde yoğunlaştırılırken Niğde’nin neden bu kapsama alınmadığı merak konusudur. Kamu harcamalarında azami etkiyi sağlamak amacıyla, OECD tanımı kapsamında kırsal olarak belirlenen illerde sürdürülen çalışmada  tarım sektörünün AB Standartları’na uyumunu teşvik kapsamına Niğde’nin  alınmaması çevre illere göre tarımsal alanda mağduriyetine neden olmaktadır.

 İllerin GSYH’den aldığı pay(kişi başı milli gelir),net göç hızı, desteklenecek sektörler itibariyle tarımsal potansiyelleri içeren ana kriterlere yönelik analiz çalışmaları sonunda  Niğde’nin Konya, Bursa gibi illerden  zengin görülmesi garip bir durumdur.

 

NİĞDE ÜRETİMDE İLK SIRADA SORUNDA DA İLK SIRADA   

Niğde  İli tarımsal üretimde patates, elma,lahana, çavdar, fasulye,  kiraz ve baklagillerle anılan bir bölgedir. Aynı zamanda  Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 ilden biridir. Türkiye’de elma ağacı sayısı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Lahana üretiminde  ülkemizde  2. sırada yer almaktadır. Çavdar ekilen alanlarda 190 bin 470 dekarla Niğde birincidir. Neredeyse üretim yaptığı her üründe sorun ve sıkıntı yaşamaktadır. Bu yıl başlıca kiraz, patates, elma, fasulye üreticisinin mağdur olmasına neden olan ürünlerdir.

 ELMA SORUN

İlimiz, gerek toprak yapısı , gerek iklim yapısı, gerekse coğrafi yapısı itibariyle meyve yetiştiriciliği için uygun bir ildir. Meyvede elma ve kiraz ilk sıradadır.

Niğde'de 228 bin dekar bahçede elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. 11 bin dekar alanda da organik elma yetiştirilmektedir. Elma ağacı sayısı bakımından Niğde, ülkemizde ilk sıradadır. Ancak bu elma ağaçlarının önemli bölümü bodur elma ağaç alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlar daha çok, yabancı yatırımcı ile Niğde dışından gelen üreticilerin elma bahçeleridir.

Niğdeliler doğru bilgilendirilmedikleri için çiftçi, ekim yapılmayan, verimsiz diye düşündükleri arazileri çok düşük fiyatlarla satmışlar, araziler el değiştirdikten sonra bahçeye dönüştürülmüş ve ne yazık ki arazisini satan hemşerilerimiz sattıkları arazide amele olarak çalışır duruma gelmişlerdir. Yani onların arazilerinde böylesi bahçelerin olabileceğini anlatan ve öğreten bir tarım politikası izlenmediği için araziler yok pahasına ellerinden gitmiştir. Yaşları ellinin üzerinde olan ekonomik ömrünü doldurmuş elma bahçelerinde yetişen  Amasya elmaları ise yalnız meyve suyu fabrikalarının yolunu tutmaktadır. Bu yıl Elma rekoltesi  400 bin tonun üzerinde olmuştur. Ayrıca yaklaşık 20 bin ton da organik elma hasadı yapılmıştır. Amasya türü elma üretiminde Niğde ilk sıradadır. Ürünler  tüccar ve meyve suyu fabrikalarına satıldığı gibi kısmen uygun kısmen sorunlu depolanmış durumdadır. Depoladığı ürün alıcı bulamadığı için çürüme riski yaşarken firmalara elmasını veren üretici parasını da alamamaktadır.  1 milyara yakın elma parası, kantar fişi ile firmalara veren üretici parasını almak için gittiği firmada sorumlu bulamadığı için eylem yapmış ve elmaları yola dökerek yetkililere seslerini duyurmaya çalışmıştır. Kirazda  ise, üretimin önemli bölümü ihraç edilmektedir. Kirazın üretim alanındaki payı % 8.3 çıkmıştır  On bin ton kiraz üretimi yapılmaktadır ancak bir önceki yıl beş liraya kadar ürününü satan üretici, bu yıl iki liraya ürününü zor satabilmiştir.

 

PATATESTE GÜNCEL DURUM

Niğde’de  15.351 hektarlık  alanda patates tarımı yapılmaktadır. Bu rakam kayıt altındaki üretim alanıdır. Patates, rekoltesinin arttığı her dönemde sorun olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu yıl da Niğde’de, 850 ton patates üretildiği belirtilse de kayıt dışı ile 1 milyon tonun üzerinde  patates yetiştirilmiştir. Niğde ile Nevşehir birlikte düşünüldüğünde bölge, ülkemizin patates üretim deposudur. Niğde İli’nde patates fiyatları 0,30 kr ile 0,45 kuruş arasında olup, maliyeti 0,60 kuruş civarındadır. Dekardan 4 ila 5 ton arasında ilimiz şartlarında verim alınabilen patatesi, Niğde çiftçisi zararına dahi satamamaktadır.  İç piyasada tüccar, kırılgan piyasa koşulları nedeni ile üründen uzak dururken, dış satımda komşu ülkelerle sorunlu olan hükümetin varlığı, dış satım olanaklarını zora sokmuştur. Niğde’den Azerbaycan, Rusya, Irak, Tunus, Ürdün, Suriye, Gürcistan, Türkmenistan’a  patates ihraç edilmekte iken, halen Niğde ve Nevşehir’de patates depoları doludur ve fiyatları da ihracat için son derece uygun olmasına rağmen talep yoktur. Patates depolarının çoğu uygun depo olmayıp, kısa süre içinde ürün satılmaz ise üretici mağduriyeti çok artacaktır.

 

 

FASULYEDE GÜNCEL DURUM

Fasulye ekimi, Niğde İli ve Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde  yoğun olarak yapılmaktadır. Niğde bölgesi 20.000 bin ton fasulye, tüccarının ve çiftçinin elinde kalmıştır.  Girdi maliyetleri çok yüksek ve kırılgan tarım ekonomisinden kaynaklı çiftçiye kg başına 2,5 tl. maliyeti olan fasulye şu anda 1,8 tl ya da 2 tl ye alıcı bulamamaktadır. Yurt dışından,  2015 yılında Kırgızistan    ve Kanada’dan fasulye geldiği için üretici zor durumda kalmaktadır.

Niğde’de özellikle Sazala bölgesinde yetişen domatesin de önemi ve ayrı bir tadı vardır. Ne var ki yurt dışından gelen tohumla birlikte, domates üretiminde de yerli tohum  üretimi giderek yok olmaktadır. Bölgede 50.000 ton domates, 6.500 ton  kavun, 10.000 ton  karpuz üretilmektedir. Ekonomik öneme haiz  20 çeşit sebze   üretimi Niğde’de yapılmaktadır.

 

 

ÇÖZÜM

Hükümet mevcut durum itibari ile patates, elma üreticilerinin sorunlarına derhal el atmalı ve çözüm üretmelidir. Yurt dışı satış yollarının yaratılması kısa vadede önemli rahatlama sağlayacaktır.

 Niğde ‘de kalıcı çözüm ise elma ve patates ile ilgili entegre tesisler yapılmasıdır. Hükümet Niğde ilinde elma, patates, kiraz, lahana gibi ürünlerle ilgili entegre tesis kuracak müteşebbise destek sağlamalı, vergi indirimi ve teşvik gibi yatırımcıyı bölgeye çekecek uygulamalar yapmalıdır. Patates tarımı ile ilgili alt yapının Niğde’de 30 yılda oluşmaması da düşündürücüdür. Tohumluk patates üreten firma sayısı Türkiye'de 43 tane, Niğde’de 1 tane. Dondurulmuş patates fabrikası Türkiye'de 7 tane ama Niğde'de yok! Patates cipsi fabrikası Türkiye'de 4 tane, Niğde'de yok! Türkiyede un ,püre, nişasta fabrikası 1 tane,   Niğde'de yok! Bu bağlamda Niğde’de, ürettiği ürünün tesisinin yapılması zorunlu ve ihtiyaç durumundadır. Niğde sulama suyu sorunu da  mutlaka çözüme kavuşturulmalı, yüksek maliyetli üretimden Niğde çiftçisi kurtarılmalıdır.

 

 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (4)
RAMAZAN KIZILDAĞ 5 yıl önce
60 YAŞINDAYIM GELMİŞ GEÇMİŞ NİĞDE MİLLETVEKİLLERİNİ ŞÖYLE BİR GÖZDEN GEÇİRDİM DE 1,2 KİŞİ HARİÇ HEPSİNİ AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE ......ÖMER FETHİ SENDİKANIN İÇİNDE YOĞRULMUŞ PİŞMİŞ BİR İNSANDIR KENDİSİNİ TEBRİK EDERİM BİRAZDA CHP NİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINDA GÖRMEK İSTİYORUM YÖNETİMİ ALA KARGALARIN ELİNDEN KURTARABİLİRSENİZ HER ŞEY RAYINA OTURUR,O DERSİMLİ VE EKİBİNDE ZERRE KADAR ATATÜRKÇÜ RUH OLSA S..........RİR GİDER BAŞARILAR DİLERİM
niğdenin sesi 5 yıl önce
teşekkür ederiz niğde halkı olarak.iyi ki varsınız.niğdenin gür sesi adam gibi adamı..
seni seviyoruz..çalışkan vekilimiz...
Aliye 5 yıl önce
Zaten Niğde sevdalısı olarak biliniyordu.Şimdi de Niğdenin sesi oldu.Sayın Vekilimizle gurur duyuyoruz.
esnaf 5 yıl önce
Sayın milletvekilim çalışmalarınızla örnek oluyorsunuz keşke herkes sizin gibi olabilse siyasetin yeni yüzü memleket sevdalısı meclisteki Niğde'nin sesi güzel insan yolun açık Allah yardımcı olsun.
Son Yorumlar
Bu suça herkes ortak. CHPyi kastetmiyorum. Toplum olarak o botokslu yalama geldiğinde herkes gitti onu karşılamaya. Şimdi ise CHP harici kimsenin yüzü yok yalanlamaya. O zaman akpnin ekmeğine yağ sürüyordu bu botokslu. O zaman bizim oğlandı onlar için. ne zaman suriyede petrolden silahtan çıkar çatışması çıktı kötü oldu bu. Yarın birileri çıkar kandırıldık Allah affetsin der, o zaman bu botokslu mafyayı karşılamaya gidenler de vicdan rahatlatır alkışlar onu söyleyenleri. Balık baştan değil sondan koktu malesef
başkanım Doğu Türkistan zülümlerine ses çıkarılmıyor akdeniz geriliminde bizi ilk satan filistindir. One mınute "Yerli Tohumu" yasaklayıp ekene hapis cezası veren; "İsrail Tohumuna" teşvik veren kim? biri filistin bekası için 5000 bin türkücü ile biri de perde dantel kefenlileri alıp filistinlilere katılıp şavaşsınlar
Mantıksız HABER Maliyet 2450 taban fiat 2500 OLSUN bence çoook mantıksız Çiftçi ne kazanacak
Ellerine kalemine yüreğine sağlık.Nede güzel tasvir etmişsin Kemerhisar ımızın içler acısı halini.Ben doğma büyüme Kemerhisarlıyım şu anda 72 yaşındayım. Aksaray da ikamet etmekteyim ama yazları 4 ay Kemerhisarda kalmaktayım. Obakir güzel Kemerhisardan hiç bir güzellik kalmadı.Şimdide inşaatçılar 6 katlı 7 katlı binalar yapmaya başladılar .Hasılı elbirliğiyle Kemerhisarı mahvettik.Çook üzgünüm.
Vay zavallılar vay. Mafya dan ne umuyorlar sa. Zihniyet farklı yapacak bir şey yok.
21°
parçalı az bulutlu
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
İmsak 03:46
Güneş 05:24
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:51
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Southampton 36 43
14. Crystal Palace 35 41
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@