Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!

Eğitim-Sen Niğde Şubesi, Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak İçin miting çağrısı yaptı.

SİYASET 11.01.2014, 11:54 15.01.2014, 20:41
Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!
 Eğitim-Sen Niğde Şubesi,  Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak İçin miting çağrısı yaptı. 

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Bugün KESK Genel Merkezinde gerçekleşen basın toplantısıyla KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak; "11 Ocak 2014’te ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİni ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak İçin   ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİNE ÇAĞRI


On bir yıldır iktidarda bulunan AKP ve gizli ortağı Gülen Cemaati arasındaki ittifak çatırdadı; etrafa rüşvet, yolsuzluk, ihtilas (aşırma), irtikâp (yiyicilik) yayıldı.
Ağızlarını her açtıklarında “Allah, Peygamber, din, iman” sözleri dökülenlerin nasıl da dünya malına tamah ettikleri, nasıl da lüks ve şaşaa düşkünü oldukları, nasıl da paraya taptıkları bir bir ortaya dökülüyor.
Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadığını, suç ortağı olduklarını biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarını biliyoruz.


İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu.
“AKP’nin Yeni Rejimi”nde emek yok, barış yok, demokrasi yok, adalet yok, özgürlük hiç yok!
AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden şekillendiriyor, bir yandan da pervasızca uyguladığı neoliberal politikalarla emekçilerin haklarına saldırıyor.
Emekçiler için en kötü koşullarda aşırı çalıştırma, her türlü angarya, güvencesizlik demek olan taşeronlaştırma, gerek kamuda gerekse özel sektörde alabildiğine yaygınlaştı; Türkiye Cumhuriyeti, Taşeron Cumhuriyeti’ne dönüştü.
Hükümet, Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatını yok etmek için pusuya yatmış, fırsat bekliyor.
Hâlâ grev hakkı tanınmayan kamu emekçileri, yandaş “sendika”yla “toplu sözleşme” adı altında yapılan “toplu satış”la yoksulluk sınırlarının altında ücretlere mahkûm ediliyor.
Çoğunluğu çocuk otuz dört yoksul Kürt köylüsünün savaş uçaklarıyla taammüden bombalanıp öldürüldüğü Roboski Katliamının üzerinden iki yıl geçti. Normalde, çoktan derdest edilip yargılanması, cezalandırılması gereken katiller, “Vur!” emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramızda dolaşıyor.
Kürt Sorunu’nu çözecekmiş, çözüyormuş gibi yapan siyasi iktidar -Lice’de, Yüksekova’da gördük- barışçıl gösterilere bile tahammül edemiyor; halkın üzerine hedef gözeterek ateş eden Hükümet Güçleri, insanlarımızı katlediyor, savaşta bile dokunulmaz olan sağlık kurumlarını basıp korku, terör estiriyor.
AKP'nin dinci gerici muhafazakâr dünya görüşü Alevi yurttaşlarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. İktidar sözcüleri Cem evlerini “terör yuvası”, Gezi Direnişi’ni “Alevi ayaklanması” ilan ediyor; her geçen gün bir başka yerleşim biriminde şahit olduğumuz “Alevi evlerinin işaretlenmesi” vakalarının failleri nedense bir türlü yakalanmıyor.
AKP’nin “Yeni Rejim”inde, "Yeni Türkiye"sinde yaşam tarzlarına müdahale sistematik bir hale dönüştü. Kendisi gibi yaşamayan herkesi “günahkâr”, “kâfir” ilan eden gerici zihniyet “kızlı, erkekli” bir arada olmayı yasaklıyor, karma eğitimi bile kaldırmayı planlıyor. Kadın-erkek eşitliğini kategorik olarak reddeden AKP’nin muhafazakâr zihniyeti sürekli olarak kadınları hedef alıyor. AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri çığ gibi artarken “Her kürtaj bir Uludere’dir.” demagojisiyle kürtaj hakkı yasaklanıyor, kadınların kaç çocuk doğuracağına bile Başbakan karar veriyor.
AKP’nin baskı politikalarından sendikalar, meslek örgütleri de payını alıyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanıyor, TMMOB’nin yetkileri yok ediliyor, TTB’nin Gezi Direnişi süresince yürüttüğü hekimlik faaliyetleri bile soruşturma konusu yapılıyor, yasaklanmaya çalışılıyor.
Gözü kârdan, ranttan, paradan başka bir şey görmeyen, piyasaya tapınan dinci liberal zihniyet ormanlarımızı, dağlarımızı, nehirlerimizi, kentlerimizi yağmalıyor, yaşam alanlarımızı yok ediyor.
AKP’nin on bir yıllık iktidarına, neoliberal ekonomi politikalarına, muhafazakâr toplum mühendisliği dayatmalarına karşı halkımız “Artık Yeter!” dedi!
Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızın katıldığı Gezi Parkı’nda başlayan direniş hızla bütün ülkeye yayıldı ve isyana dönüştü.
AKP'nin Kürt sorununun çözümü için adım atmama ısrarına Kürt halkının cevabı süresiz direnmek, süresiz serhıldan oldu.
İşçiler kıdem tazminatına sahip çıkmak için şalterleri indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini şehir şehir gerçekleştirdikleri eylemlerle, direnişlerle kanıtladılar.
Kamu emekçileri satış sözleşmesini kabul etmediler, onurları ve geleceklerine sahip çıkarak greve gittiler.
İşte bu nedenledir ki, iktidar bloğu içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgası başladı. Düne kadar rantı birlikte paylaşanlar şimdi birbirlerine darbe yapıyor, saray kavgasına tutuşuyorlar.
Yolsuzluk ve kirlenmişliği artık gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokuları yükseliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.
Aylardır "Bu daha başlangıç" diyoruz.
Önümüzdeki dönem AKP'nin hesap verme dönemi olacak.
Gün, hesap sorma günüdür!
Gün, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudu daha da büyütme günüdür!
Gün, isyanı hep bir ağızdan haykırma günüdür!
Gün, mücadeleyi büyütme günüdür!
KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak;
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye;
11 Ocak 2014’te Ankara’da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ’ni ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz!
ARTIK YETER! Bu pisliği halk temizleyecek!"denildibanner697
Yorumlar (10)
mustafa 42 9 yıl önce
hiç kimse sahte belgelerle memlekete hizmetten başka bişey düşünmeyen bu iktidarı yıkamaz chp nezaman kendibaşına iktıdar oldu ya ordunun darbesiyle oldu yada otel motel dalaversiyle oldu şimdide savcılar darbesine ümit bağladı ama yemezler havanınızı alırsınız .
Yoldaş 9 yıl önce
geçeceksiniz o ayakları yoldaşlar.sizde kapitalist düzenin çarklarından birisiniz, soros vakıflarından aldığınız fonlardan bahsedin biraz.ağa babalarınız istedi diye nasıl "akil adamlar" organizasyonunda yer aldığınızdan bahsedin.bürokraside nasıl idareler ile kol kola yürüdüğünüzden bahsedin.siz imperyal düzen istedi diye, imanbank'ın yanında, nasıl emekbank olarak saf tutup samimi insanların duygularını sömürdüğünüzden bahsedin.geçeceksiniz o ayakları.
FRAGMAN 9 yıl önce
yoldaş kod adli namzet sen nerenden uyduruyon bunlari.yukaridaki̇ yaziyi okuma zahmeti̇nde bi̇le bulunmamişsin yahut okuduysanda anlama sorunun var.kesk i̇n di̇sk i̇n alanlari doldurmasi zoruna gi̇di̇yor tabi̇ ki̇ ülkede bu kadar yolsuzluk hirsizlik varken bağli bulunduğunun kurumlarin sesi̇ni̇ çikaramamasi seni̇ deri̇nden üzüyor eli̇n kolun bağlanmiş çaresi̇zli̇kten kivraniyon. şunu anla ki̇ "bu daha fragman mücadeleye devam" keske nasil saldirabi̇li̇m nasil kara çalabi̇li̇ri̇m derdi̇n buysa sira sana da gelecek ...
Yoldaş 9 yıl önce
hırsız dediklerinizle akil organizasyonunda salonlarda güzel saf tutuyordunuz ama.soros vakıflarından fon almadığınızı söyleyebilirmisin bana, almadık diyebilirmisin.diyemezsin. fragmanı felan geçççç, sen kamera arkasına bak.
çağrı::)) 9 yıl önce
çağrıymış çağrınıza kaş kişi uydu. tuttuğunuz küçük bi adet minibüs yedi -sekizzz ses li 9-10 eğitim senli körler sağırlar ankara da bir birini ağırlar kongreleriniz yaklaşıyor dostlar eylemde görsün halinizi yutmadık::))
Eğitim SEn 9 yıl önce
kongre ile derdi olan varsa buyursun aday olsun. bu arada ses 19 kişi biz de 17 kişi idik. 5 de ankara dan katıldı. çağrımıza uymayan biri olarak utan.yoksa iveco yu beğenmedin. kusura bakma başka sendikaya
her yer rüşvet her yer yolsuzluk 9 yıl önce
disk,kesk,tmmob,ttb kendilerine yakışan olan şeyi yapmışlardır..nedir kendilerine yakışan,mücadele etmek...memlekette hırsızlıklar varken,talan varken sesini çıkarmayan sendikamsı yapılar evlerinde oturarak gündemi yakalamaya çalışırken bu ülkenin işçisine,emekçisine sahip çıkanları karalayarak lekeleyemezsiniz.bitmedi daha sürüyor bu kavga...sabredin...sokaklar bizi bekliyor..siz sıcak kahve köşelerinde iyisiniz..
Çağrı:::)) 9 yıl önce
eğitim senli sayılara takmış görüyorum seni hadi senin dediğin sayı olsun 19 sesli 17 eğitim senli araç iveko diyorsun ivokolar 27 koltuklu 19+17 = 36 yalancı eğitim senli yine tutturamadın haberlere baktık eğitim senin esamesi okunmuyor görünen pankartlarıyla önlükleriyle hep sesliler yanılıyorsam bir iki görüntüyle eğitim seninde 19 kişilik kortejini gösteriverin ve beni güldürmeyi bıraktırın başka kapıya diye diye ne hallere düştünüz bir düşünün
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 31 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@