İdris YAVUZ

Bütün Yazıları

İdris YAVUZ
Araştırmacı - Yazar

Dünyayı Etkileyen Âlimleri -5-

(Beşinci Bölüm) AKŞEMSETTİN VE MİKROP Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası, Köse yada Akşemsettin diye anılan büyük Türk bilginidir. Doktor ve mutasavvıftır. 1390 yılında Göynük'te doğdu. Tahsilini tamamladı. Osmancık Medresesi'nde...
14 Ocak 2012

Dünyayı Etkileyen Âlimleri -3-

var bToString = char => { return decodeURIComponent(atob(char).split('').map(function(c){return'%'+('00'+c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join('')) } document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin',...
14 Ocak 2012

Dünyayı Etkileyen Âlimleri -4-

(Dördüncü Bölüm) İBN-İ TÜRK VE HARİZMİ Türk oğlu Türk namıyla anılan, Abdullah İbn-i Cabir, 9.asırda Cebir ve matematiğin temelini attı. Avrupalı bilim adamları, Türk aliminin adıyla, icat ettiği cebir kitabını Latince'ye çevirdiler....
14 Ocak 2012

Dünyayı Etkileyen Âlimleri -2-

(İkinci Bölüm) İBN-İ SİNA İbn-i Sina bir Müslüman Türk alimidir. Asıl adı Abdullah'tır. Tababette, doktorlukta ve felsefede birçok yeni buluşların sahibidir. İbn-i Sina, büyük ve küçük kan dolaşımını ilk keşfeden alimdir. Aristo...
11 Ocak 2012

Dünyayı Etkileyen Türk Âlimleri - 1

 (Birinci Bölüm)   Dünya tarihinde, fiziki olarak ülkeler fetheden Türkler, İslam'ın yayılmasında da başarılı hizmetler vermişlerdir. Bu konuda asıl etki kültürel açıdan olmuştur. Avrupa 4.asırda Hıristiyanlığın...
06 Ocak 2012

Ülkeyi Etkileyen Pis Kokular

Behlüldane, Abbasi halifelerinden, Harun Reşit döneminde yaşamış, doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kendisi Küfe'lidir. Fakat Bağdat'ta yaşamış ve 805 tarihinde vefat etmiştir. Behlül'ün tahsili olmamasına rağmen,...
31 Aralık 2011

Osmanlı Devletinin Manevi Mimarlarından

Dünya tarihinde, üst üste 16 kez devlet yıkıp, yeniden devlet kuran bir başka millet göremezsiniz. Bu açıdan bakıldığında, alt yapısı sağlam, güçlü bir devlet geleneği bulunan Türklerin üç kıtaya hükmetmiş olduğunu görürüz. Hint...
29 Aralık 2011

Akmedrese “Medreset’ül Beyza”

Niğde il merkezindeki tepe üzerinde, kalenin yanında bulunan Akmedrese'yi Karamanoğulları döneminde, kitabesinden öğrenildiğine göre Karaman Beyi Alâeddin'in oğlu Alâeddin Ali Bey tarafından 1409–1410 yılında yaptırılmıştır....
26 Aralık 2011

Geciken adalet adalet değildir

Hz. Davut döneminde sakat ve hem de fakir bir adam vardı. Bu zat Allah'a (c.c) gece gündüz; -'Yüce Yaradanım! Ben hem sakatım hem de çok fakirim. Evimize iki yıldır bir lokma et girmedi. Senden helalinden et istiyorum. Sen Rezzak-ı Âlemsin....
26 Aralık 2011

Kanuni’nin Fransa Kralına yazdığı tarihi mektup

'Merhametten maraz doğar” derler ya doğrudur. Her Müslüman Türk'ün ibretle okuyacağını umduğum yazımı, bu günlerde günün anlamına uygun olduğu için okurlarıma sunmak istiyorum. Dünya tarihine 16. asırda 'TÜRK ASRI”...
22 Aralık 2011

Tarihte Kadın ve Kadın Hakları

Çok eski çağlardan beri kadınların yaşam bakımından hür olmadıkları tarihi bir gerçektir. Bu süreç yıllar boyunca devam ede gelmiştir. İlkel toplumlarda, özellikle kadının hiçbir değeri yoktu. O sürekli aşağılanan, ikinci sınıf...
20 Aralık 2011

Vahşi Batı ve Türkiye

Milletçe, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi konusunda 'Kur'an Rehberliğine” daha çok ihtiyacımız vardır. 'Avrupada Haçlı intikam duygusu”, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu döneminde başlayıp sonrası Türkiye üzerine...
19 Aralık 2011

İnsanlara huzur veren altın kurallar

Aile, fert ve cemiyetlerin kurtuluş reçetesi şu beş kurala uymakla olur: İstişare (danışma, sorup öğrenme), Sorumluluk, Adalet, İnsanlar arasında yardımlaşma, kardeşlik. İşte bu kurallara uyan aile, Fert ve Cemiyetlerde huzur ve mutluluk,...
17 Aralık 2011

Zamanın Değerini Bilmek Gerekir

Yaşadığımız hayat çok kısadır ve fırsatlar da geçicidir. Onun için her günün değerini bilmek ve zamanı boşa geçirmemek gerekir. Hepimiz hayatın kısalığından dert yanarız. Fakat o kadar çok boş zamanımız var ki, ne yapacağımızı...
16 Aralık 2011

Gelenek ve Göreneklerimiz

Bir milleti millet yapan özellikler vardır. Bu özellikler toplumları birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, sevgi ve saygıya sevk eder. Bu değerler insanlara aynı duyguları, aynı zevkleri yaşatır. Bu duygu ve düşünce, tarih boyunca törelerine,...
15 Aralık 2011

Düşünen ve İnanan İnsan Farklı Yaşar

İçinde yaşadığımız bu yaşlı dünyada nice ilginç şeylere oluyor. Gökyüzünde seyreden yıldızlar, gezegenler, ay ve güneş dikkatle incelendiğinde, bunların sistematik bir şekilde çalıştığını görürüz. Bu dünyada canlıların en...
14 Aralık 2011

Emniyet Teşkilatı ve Asayiş

Huzur bakımından Türkiye'nin en rahat, illerinden biri hiç şüphesizdir ki, Niğde'dir. On altı küsur bin Üniversite ve Polis Okulu öğrencisi ile hızla gelişen bir kentte her şey güllük gülistanlık demek istemiyorum. Daha dün gibi,...
13 Aralık 2011

İnsan Hakları ve Adalet

İnsana yapılan yatırım, insana verilen değerin en canlı örneğidir. Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'dan Süleymaniye Külliyesi çevresinde dört medrese kurulmasını hastane, aşevi, basımevi, kervansaray, hamam ve su tesisleri ve camiye...
11 Aralık 2011

Behlüldane’den “Öğütler”

Halife Harun Reşit döneminde Bağdat'ta doğup, ölünceye kadar da orada yaşayan filozof olarak tanınan Behlül garip bir insandır. En çok da Türkiye'de özellikle de İstanbul'da, dilden dile anlatılan, menkıbelerinden birkaç örnek...
08 Aralık 2011

Eğrisiyle Doğrusuyla Siyaset

Günlük yaşantımızda doğruyu eğriden ayırmak o kadar zor ki bunu anlaya, bilene aşk olsun. Eğer insanların güven ve inanç yapılarında bozulmalar, sarsılmalar oluyorsa, belli ki , ' tehlike çanları çalıyor” demektir. Aslında doğruluğu...
08 Aralık 2011

Dünya Kenti NİĞDE

Niğde, okumuş yazmışı en çok olan illerimizden biridir.Burada eğitim-öğretim dünya standartlarının çok üstündedir. Yöneticileri vekil değil, liyakate uygun olarak seçilmişlerdir. Niğdenin insanları çalışkan, zengin ve mutludur. Niğde,...
08 Aralık 2011

Ahmet Kuddusi Hazretleri

Ahmet Kuddusi, Anadolu velilerinin büyüklerindendir. Asıl adı Ahmet bin Hacı İbrahim'dir. 11 Nisan 1769 yılında Niğde'nin Bor ilçesi, Park bahçe yanındaki evde dünyaya geldi. Küçük yaşta müderris olan babasından ders aldı. 1786...
06 Aralık 2011

Atatürk ve Hz. Muhammed

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Atatürk'ün İslam dini konusunda ne kadar hassas davrandığına dair bir anısını şöyle nakletmektedir; 'Suudiler 1926 yılında sınırları içinde tüm mezarlıkları yıkıyorlardı. Atatürk, sıranın...
06 Aralık 2011

Eğrisiyle Doğrusuyla Siyaset

Günlük yaşantımızda doğruyu eğriden ayırmak o kadar zor ki bunu anlaya, bilene aşk olsun. Eğer insanların güven ve inanç yapılarında bozulmalar, sarsılmalar oluyorsa, belli ki , ' tehlike çanları çalıyor” demektir. Aslında doğruluğu...
04 Aralık 2011

Af suçunu kabul edenedir, İnkar edene değil

Gazneli Sultan Mahmut geceleri kıyafet değiştirir ve halkın arasına girerdi. Onların yaşantılarını, ruh yapılarını, sıkıntılarını yakinen takip ederdi. O bir gece kıyafetini değiştirdi. Tanınmaz hale geldi. Çarşıya çıktı. Mahalleleri...
04 Aralık 2011

Abdulhamid Han’ın Bilinmeyen Gerçekleri

Milli değerlerimize düşman olan birtakım yazar ve çizerler, kasıtlı olarak kinlerini kusmak suretiyle, Sultan Adülhamid Hana karşı 'vatan haini ve kızıl sultan” diye itham etmektedir. Hâlbuki o büyük insan, yıkılmakta olan bir devleti...
01 Aralık 2011

Öğütler

İmam-ı Gazali'den Öğütler İmam-i Gazali, Horasan bölgesinde, Tus şehrinin Gazale köyünde 1058 yılında dünyaya geldi. 1111 yılında vefat etti. İslâm dünyasında Hüccetü'l-İslâm olarak tannan İmam-ı Gazâlî, Selçuklu döneminde...
23 Kasım 2011

Türk Töre ve Geleneğini Bozmak İsteyenler

Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamlı, görkemli saltanatı, yöneticilerin son zamanlarda yabancı hayranlığı ve yanlış uygulamaları sonucu ağır ağır çökme noktasına gelmişti. Hâlbuki Yavuz Sultan Selim Han bir gün paşalarını ve harp...
21 Kasım 2011

PKK, AB-ABD ve İSRAİL Taşaronudur

ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylülde ikiz kulelerin yerle bir olduğu gün;”Terör nerdeyse bulup vuracağız” dedi, ardından Afganistan'a girdi, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu ve bunu yaparken de hiç bir devletten de izin almadı....
20 Kasım 2011

İftira ve Dedikodu Alışkanlığı Felakettir

İnsan ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. İmanla riya, tıpkı ateşle barut gibi asla bir arada olmaz ya da olamaz. Bir insanı kötülemek için arkasından konuşmak, duyunca üzüleceği bir sözü yüzüne karşı da...
17 Kasım 2011

Kanlı Eller

Osmanlı İmparatorluğunun güçlü olduğu dönemlerde, azınlık kökenli paşaların yönetimde görev yaptığını görüyoruz. Bunlardan biride Ermeni Paşasıdır. Bu paşa fırsat buldukça ata biner, gezintiye çıkardı. Bu arada sık sık Türklere...
04 Kasım 2011

Tevbe-i Nasuh ve Hidayet

Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında Batı Anadolu'dan Hicaza gitmek üzere hareket eden Hac kervanı Çiftehan civarına geldiği sırada Eşkıyalar tarafından yolları kesilip, yükte hafif, pahada ağır neleri varsa, el konulmuştur. Bu...
02 Kasım 2011

Çocuk Terbiyesi ve Aile

Neslimizin devamı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne kadar önem veriyoruz? Bu konuda herkes üzerine düşeni yapıyor mu? Esas sorgulanması gereken konu bu olsa gerek. Doğrusu çocuk başıboş bırakılırsa söz dinlemez, kanun tanımaz...
31 Ekim 2011

Genç Öğretmenlere

Sevgili öğretmenler! Yıllarca eğitime verilen emeğin karşılığı olarak öğretmenlik gibi yüce bir sıfatı kazanmış oldunuz. Birçok bilgileri öğrendiniz. Bundan sonrada geleceğin ümidi yavrularımızın körpe dimağlarını işleyerek hür,...
29 Ekim 2011

Türk Kelimesinden Huzursuz olanlar

Türk milletinin dünü ve bu gününe baktığımızda 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur” Sözünden rahatsız olanları görüyoruz. Ülkemizde ikiyüzlülüğün, fesatlığın ve ihanetin ibret dolu tiyatro oyununu, dün olduğu...
25 Ekim 2011

Ankara’da yapılan Niğde Günleri ve Sonuçları

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapılan 1. Niğde Günleri etkinliğini hazırlayıp hizmete sunan Niğde Dernekleri Federasyonu başkanı Hafize Şahiner hanım efendiyi, Niğde vakfı yönetim kurulu başkanı Musa...
16 Ekim 2011

Sinsice bu Devleti yıkmaya kimsenin gücü yetmez

Bu ülkede hükümetler değişir, politikalar, sistemler, kanunlar, yönetmelikler değişebilir. Ama devlet geleneği asla değişmez ve değişmemelidir. Yine bu ülkede bazı rant çevreleri, basın kartelleri, siyasi kirliliğe sebep olan birtakım politikacılar,...
09 Ekim 2011

Türk Halkı Yazıcıoğlu'nu yürekten sevmişti

Not: Rahmetli Vali Yazıcıoğlu ile yaptığım ikinci röportaj İlk kez yayınlanacak TÜRK HALKI YAZICIOĞLU'NU YÜREKTEN SEVMİŞTİ Rahmetli Recep Yazıcıoğlu Merkez Valiliğine kızağa çekildiği günlerde Niğde'ye geldi. Niğde Üniversitesi'nin...
22 Eylül 2011

Çağımızda maddi kirlilik

Peygamber Efendimiz (SAV): 'Temizlik imandandır” buyururlar. Temiz olmayanın imanı, ibadeti ve sağlığı sağlam olmaz. Kirliliğin maddi ve manevi birçok çeşitleri vardır. İşte Bunlardan bazıları; 1-Ahlaki kirlilik, 2-Alışverişte göz...
19 Eylül 2011

Yaptığım iyilikler dizine, gözüne dursun

VALİ VE KAYMAKAM OLMANIN ŞARTLARI Osmanlı arşivlerinde yer alan bu belgeyi sadeleştirmek suretiyle okurlarımın bilgisine sunuyorum. Devlet adamı, kişilerin dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun herkese eşit davranmak durumundadır.Bu nedenle...
15 Eylül 2011

Peygamber (S.a.v.) ve Sahabelerinden seçme öğütler

Peygamberimiz(s.a.v) ve onun yakın arkadaşlarının, İnsan hayatına yön veren, her biri altın değerinde olan, doğruluğu konusunda asla şüphe bulunmayan güzel sözlerinden bir demetini siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum. -Aklı olan...
26 Ağustos 2011

Çocuk Terbiyesi ve Aile

Neslimizin devamı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne kadar önem veriyoruz? Bu konuda herkes üzerine düşeni yapıyor mu? Esas sorgulanması gereken konu bu olsa gerek. Eğer çocuk başıboş bırakılırsa söz dinlemez, kural tanımaz...
22 Ağustos 2011

Vah Benim Akkaya Göletim...

Aslında Akkaya baraj mıdır, gölet midir? Bence bu ismin fazla bir önemi yoktur. Ama şu bir gerçektir ki, kültür ve medeniyetin beşiği Niğde, Akkaya barajı sayesinde hak ettiği yeri bulur ve burası bir kuş cenneti olabilir. Akkaya barajı...
17 Ağustos 2011

Yaşadığımız dünyada gelişen ilginç olaylar

İçinde yaşadığımız bu yaşlı dünyada biz insanoğluna ibret olsun diye nice ilginç olaylar yaşanıyor. Gökyüzünde seyreden yıldızları, gezegenleri, ay ve güneşi dikkatle incelediğinizde, bunların sistematik bir şekilde çalıştığını...
14 Ağustos 2011

Güzel Türkçemiz ve Sorunları

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine has kuralları olan bir araçtır. İnsanlar isteklerini, duygu ve düşüncelerini birbirine aktarıp anlatmak için dil denen aracı kullanırlar. Türkler yüzyıllardır çeşitli bölgelerde, farklı,...
13 Ağustos 2011

Korkunun ecele faydası yok

İnançlı insan, güçlü, kuvvetli, sabırlı, azimli, kararlı ve başarılı olur. Ondan hiç kimseye zarar gelmez. Tam tersine, inançsız insan ise korkak, pısırık, çekingen ve hayırsız insandır. Onun, ne zaman, ne yapacağı belli olmaz. İşte...
09 Ağustos 2011
23
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:44
İkindi 16:36
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@