İdris YAVUZ

Bütün Yazıları

İdris YAVUZ
Araştırmacı - Yazar

Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar

Güç oyunu bozar. Dünyada Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Dost görünen ülkelerin gerçek niyetlerini hep birlikte görmekteyiz. Eğer yurt savunması halk tarafından desteklenmezse çalışmalar başarıya ulaşmaz. Tuğgeneral Osman...
25 Haziran 2012

Osmanlıyı Yıkan Zihniyet Bu Günde İş Başında

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama devrine rastlayan sultan IV. Mehmet ya da Avcı Mehmet, 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğmuştur. Babası, sultan İbrahim, annesi: Hatice Turhan Sultandır. Hanedanın devamını sağlayacak erkek evlat bulunmadığı...
21 Haziran 2012

İbrahim Hakkı Hazretlerinden Öğütler

Anadolu'da yaşayan evliyanın ve âlimlerin büyüklerinden olan İbrahim Hakki Hazretleri 1703'te Erzurum-Hasankale beldesinde doğdu. .İlk tahsilini babası Osman Efendiden aldı. Erzurum'da talebe yetiştirmek için yorucu bir çalışma...
18 Haziran 2012

Rüşvet Alıp Yemin Eden Devlet Memuru

Koca Ragıp Paşa, 1698 yılında İstanbul'da doğdu. Babası defterhane kâtibi Şevki Mustafa Efendi. Ragıp, küçük yaşta Doğu dillerini öğrendi. Bağdat defterdarlığı, sadaret mektupçuluğu, Kubbe vezirliği, Reisülküttaplığı (Dışişleri...
15 Haziran 2012

Devlet Adamı ve Riyakar Dalkavuklar!

Yusuf Kamil Paşa, 1808 Arapkir doğumludur. Sultan Abdülaziz döneminde sadrazamlık (Başbakanlık) yapmış bir devlet adamıdır. Yusuf Kâmil Paşa, Önce Dîvân-ı Hümâyûnda görev yaptı, 1833'te Mısır'a giderek Kavalalı Mehmet Ali...
13 Haziran 2012

Hoşafın Yağı Kesildi

Hoşafın Yağı Kesildi Osmanlı İmparatorluğu'nun debdebeli yıllarında askeriyenin içerisinde yeniçeri ocağının ayrı bir yeri vardır. Onlar, yemeleri, içmeleri, giyimleri, kuşamları yanında yetkileri açısından da farklı bir sınıftı....
11 Haziran 2012

Patatesin Önemi ve Faydaları

Ülkemizde Niğde ve Nevşehir, en çok patates üreten illerimiz arasında yer almaktadır. Patates, sofralarımızın en önemli besin kaynağıdır. Patatesten birçok yemek çeşidi yapılmaktadır. Ne yazık ki bu güzel ürün, bölgemizde para etmiyor....
06 Haziran 2012

Elma bir çok hastalığı önlüyor

Niğde, genelde Elma ve Patates ambarı olarak görülen ve bilinen bir ilimizdir. Ne yazık ki, bu iki önemli ürüne henüz yeterince değer verilmedi ya da verilemedi. Patatesler ambarlarda çürümekte, elma üreticileri ise can çekişmektedir. Hâlbuki...
04 Haziran 2012

İş Adamı Sakıp Sabancı'nın Başarı Öyküsü

Sakıp Sabancı,7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. İş hayatına 1948 yılında, Akbank'ta stajyer memur olarak başladı. Hastalığı nedeniyle lise tahsilini tamamlayamadan ayrıldı. Sırasıyla, önce BOSSA Un Fabrikası'nda...
01 Haziran 2012

Gençlik İksiri, Bıldırcın Eti

Ziraat Yük. Mühendisi Mevlüt Noyan'ın danışmanlığını yaptığı, Niğde'nin köklü ailelerinden Kemal Çakmak'ın eşi Cemile Çakmak tarafından kurulan modern bıldırcın çiftliği tesislerinde tam yirmi bin bıldırcın üretilmektedir....
30 Mayıs 2012

Üç Aylar ve Regaip Kandili

Üç aylara girdik. Bu gün ve geceleri Kur'an okuyup, namaz kılarak, dua ve niyazlarda bulunarak süslemek gerekir. Regaib Gecesi, üç aylar içinde kendisinden sonra gelecek olan Miraç, Berat ve Kadir Gecelerinin de bir müjdecisidir. Onun için...
23 Mayıs 2012

İstanbul'un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri

Tarihin seyrini değiştiren bilim ve gönül adamı Akşemseddin hazretleri 1390 yılında Türklerin yoğun yaşadığı Şam'da doğdu. Yedi yaşında babasıyla birlikte Anadolu'ya gelip Amasya'nın Kavak ilçesine yerleşti. Burada eğitimini...
19 Mayıs 2012

Bugün Ahilik Teşkilatı Olsaydı

Gerçek adı 'ŞEYH NASURİDDİN MAHMUD EL HOYİ” olan Ahi Evren Azerbaycan'ın Hoy kasabasında 1171 yılında doğmuştur. Gençliğinde Ahmet Yesevi hazretlerinden ders almış, felsefe, tıp, kimya, tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve tasavvufa...
14 Mayıs 2012

Arap Şairi Cahız'ın Mektubu

Arap ediplerinden Cahız isminde gayet çirkin bir adam vardı. Bu zat hiçbir zaman kendi çirkinliğini inkâr etmezdi. Herkes bunun farkındaydı. Bazen kıyaslama yapılırken 'Cahız kadar çirkin” diye anlatılırdı. Cahız bir gün Yemenden...
11 Mayıs 2012

Adnan Menderes'in Oğlu Yüksel'e Öğütleri

Bir devre damgasını vuran büyük siyaset ve devlet adamı Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası toprak ağası İbrahim Ethem, annesi Tevfika Hanımdır. Menderes ilkokuldan sonra, İzmir Amerikan Koleji ve Ankara Üniversitesi...
05 Mayıs 2012

Gerçek Diplomat Keçeçizade Mehmet Fuat Paşa

Hariciye Nazırı Keçeci zade Mehmet Fuat paşa, zeki, zarif, çalışkan, açık fikirli, güzel konuşan, dürüst, başarılı bir devlet adamıdır. Paşa, Osmanlı devletini hafife alan, yabancı sefirlerin toplantısında, 'Artık Osmanlı devleti...
02 Mayıs 2012

Sultan Abdülhamit Han'dan Öğütler...

II. Abdulhamid Han 1842'de doğdu.BabasıAbdülmecit, annesi Tirimüjgan Sultandır. O büyük hakan, nazik ve gönül sevdalısı biriydi. Müthiş bir hafızası vardı. Alman bilgini Prens Bismarkonun için; "Dünyada yüz gram akıl varsa, bunun...
28 Nisan 2012

Sultan Murad'ın Oğlu Fatih'e Öğütler

Sultan II. Murat Han'ın babası Çelebi Mehmet, annesi Emine Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed'in babasıdır. II. Murad Amasya'da doğdu ve burada Sancakbeyliği yaptı. Babası Çelebi Mehmet'in Edirne'de 1421 yılında ölümü...
24 Nisan 2012

ÇELEBİ MEHMET HAN’IN OĞLU II. MURAD’A ÖĞÜTLERİ

Çelebi Mehmet Han, Osmanlı sultanlarının beşincisi ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusudur. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Çelebi Mehmed, Ankara savaşından (1402) sonra parçalanan...
20 Nisan 2012

Türkiye'de Darbeler ve Yeni Anayasa

Niğde Yazarlar ve Sanatçılar Birliği'nin, 'Türkiye'de Darbeler ve Yeni Anayasadan Beklentiler” konulu paneli ilgiyle izlendi. Yazsan Bir Yönetim Kurulu üyesi Salih. Toyran'ın yönettiği oturumda, DP eski Gn. Başkanı Süleyman...
12 Nisan 2012

Sultan Murad'ın Yıldırım Beyazıd'a Öğütleri

Ey Oğul! Niyetsiz hiçbir şey olmaz. Yapacağın işi, gideceğin yeri ve yolu bilmeyen kimse başarılı olamaz. Niyet, istikamet levhası gibidir. Niyetsiz yapılan bir iş ha vardır, ha yoktur. Niyet hayır ise akıbette hayırdır. Ey Oğul! İnsanların...
05 Nisan 2012

Emir Sultan

Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan, 1368'de Buhara'da doğmuştur. Babası, çömlekçi manasına gelen "Emir Külâl" lâkabı ile tanınır. Buhara'da doğduğu için "Emir Buhari”. Yıldırım Bayezid'e damat olmasından...
02 Nisan 2012

Osman Gazi'nin Oğlu Orhan Gazi'ye Öğüdü

Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk, büyük günahlardan kaçınmayan, helal'i-haramı bilmeyen, tecrübesiz kişilere, devlet idaresinde iş verme!...
29 Mart 2012

BİR KOMUTANIN ÇANAKKALE MEKTUBU

Düşman 24 Temmuz 1915 tarihinde Seddülbahir mıntıkasına intikal ettiğinde, Gaziler Tepesi'ne yetişmek için silaha sarılan bölükteki fedakar dört neferin kahramanlıkları: Sabah güneşinin dogmasıyla birlikte yüzlerce topun soğuk namlusundan...
28 Mart 2012

GAZİ BİNBAŞI HALİS ATAKSOR

Binbaşı Halis Ataksor 1876 yılında Kütahya'da doğmuş, vatansever, ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş, kahraman bir askerdir. 1 Mart 1312 tarihinde Harbiye mektebine girmiş, Şubat 1314 tarihinde burayı başarı ile bitirmiştir. Katıldığı...
26 Mart 2012

Devenin Kini Eşeğin İnadı

Deve içten içe sahibine kızıyordu. Yükü taşıyan, hizmeti yapan, çölde yürüyen, çileye katlanan benim. Beni bir eşeğin arkasına bağlamalarına kızıyorum deyince, eşek içten içe kıs kıs gülüyor ve deveye dönüp 'Sana öyle bir...
24 Mart 2012

ESRARLI ÇANAKKALE MENKIBELERİ

Türkler, Alp Er Tunga, Oğuz Kağan, Ergenekon, Bozkurt, Genç Osman, Plevne, Estergon, Şeyh Şamil, Girit, Kars, Silistre, Cezayir, Varna, Budin destanlarını yaratan bir millet olarak, tarihteki hak ettiği yeri almıştır.Bu zincirin altın halkalarından...
22 Mart 2012

ÇANAKKALE CEPHESİ'NİN AÇILMASI

I. Dünya Savaşı'na, Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılının sonbaharında, Almanya'nın yanında katılmış ve boğazlar konusu gündeme gelmiştir. Bu nedenle cephenin açılmasının özeti: ALMANLAR; Baltık-Bosfor-Bosra paralelinde kuracakları...
22 Mart 2012

Çanakkale'de savaşan çocuk askerler

Çanakkale destanında, bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi eski adıyla 'Darülfünun” öğrencilerinin ayrı bir yeri vardır. 1915'te Darülfünun 1. sınıfta öğrenim gören 2 bin 500 tıbbiyeli, okullarını bırakarak Çanakkale'ye...
20 Mart 2012

Çanakkale'de Şehit Düşen NİĞDELİLER

Niğde merkez köy ve kasabalarıyla, Ulukışla-Çiftlik-Çamardı-Bor-Altunhisar ilçe köy ve kasabalarından Çanakkale Cephesine gidip, orada şehit düşenlerin doğum yeri, adı–unvanı, baba ve valide isimleri, şehit düştükleri yerleri, doğum...
17 Mart 2012

18 Mart Çanakkale Zaferleri

Çanakkale'de yedi düvele karşı hak ettiği dersi veren, Mehmetçiğin akıllara durgunluk veren serüveninden bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum; Çanakkale Savaşları sıradan bir savaş değildir. Türk Ordusu, silah ve mühimmat bakımından...
16 Mart 2012

AB ve ABD Dostlarımız

'Domuzdan post, AB ve ABD den dost olamaz” Son zamanlarda ABD Başkanı ve onun ordu komutanlarının, basın aracılığı ile yaptıkları beyanatlara baktığımızda,Türkiye üzerinde nasıl bir oyun oynadıklarını daha net olarak görmekteyiz....
12 Mart 2012

Borç Yiğidin Kamçısı ve Hasamet

Bu milletin temsilcileri TBMM Meclisinde çirkin görüntülerini sergiledikçe adeta içimiz burkuluyor. İktidar milletvekillerinin muhalefet liderlerine sık sık;'Bunlar hamaset yapıyorlar” suçlaması yaparken, hamasetin dik alasını kendilerinin...
12 Mart 2012

Nedimin Başına Gelenler

Hz. Süleyman (a.s.) bir gün nedimi ile görüşürken yanına davetsiz bir misafir geldi. Süleyman Peygambere bir şeyler sordu ve gitti. Nedim Hz. Süleyman'a; -'Ey Allah'ın Resulü! Bu gelen kimdi? Ben ondan çok korktum” dedi Peygamber;...
11 Mart 2012

II. Abdülhamit Han Azledikten Sonra...

Ermeni Edvar Jorist, Yıldız Hamidiye Camii önünde II. Abdulhamid'e başarısız bir suikast girişiminde bulunmuştu. Tevfik Fikret bir şiirinde; 'Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın Attın, fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın”...
08 Mart 2012

Bir musibet bin nasihatten iyidir

Bir zamanlar Anadolu'da zengin bir tüccar vardı. Bir gün bu adam, birden hastalandı ve yatağa düştü. Bu arada gitmediği doktor, kullanmadığı ilaç kalmadı. Ne yazık ki, bu derdin dermanı da yoktu. Çaresiz baba, servetinin tek varisi olan...
06 Mart 2012

İslam’ın Hidayet Reçetesi

İbn'ül Emin Mahmut Esat Seydişehri İslam tarihi eserinde, Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayber savaşından dönünce, insanlığın kurtuluş reçetesini şöyle ifade etmiştir; -Ey nas! Sözlerin en doğrusu, C.Allah'ın kitabıdır. Direklerin en...
02 Mart 2012

Adaleti Çiğneyenler

Bir zamanlar Amerika'da yaşayan John Marshall isimli bir yargıç, kütüphanesinde merdivenle raftan kitap aldığı sırada kayıp düşer. Bu arada bütün kitaplar başından aşağı dökülür. Gürültüyü duyan hizmetli telaşla içeri girince,...
24 Şubat 2012

Halil Nuri Yurdakul

Bazı değerler vardır ki, biz onları yeterince tanımıyoruz. Yakın tarihimizde özellikle İstiklal ve Çanakkale savaşlarında önemli görevler üstlenmiş, savaşın seyrini değiştiren kahramanlarımızdan biride Halil Nuri Yurdakul'dur. Hali...
19 Şubat 2012

Dünden bu güne seçim aritmetiği

Her ne hikmetse 'Tarih tekerrürden ibarettir” denir. Eğer tarihten ibret alınsaydı tarih hiç tekerrür eder miydi? 1950 – 2002 yılları arasındaki denenen ve elenen partilerin durumlarını incelediğimizde ilginç neticeler ortaya çıkmaktadır....
09 Şubat 2012

İnsan Hayatına Yön Veren Altın Öğütler

Nuh Peygamberin oğlu Yafes'in büyük oğlu Türk, Türklerin de ilk atasıdır. Onun yerleştiği ülkeye Türkistan adı verilmiştir. Türk'ün neslinden gelen Karahan'ın oğlu, Oğuz Kağandır. O, gözü pek bir kahramandır. M.Ö. bininci...
01 Şubat 2012

Akşemseddin Hz.’nin Sultan II.Murad’a Nasihatı

Sultan İkinci Murad Han'ın sonsuz saygı duyduğu, Fatih Sultan Mehmed'in hocası, ünlü İslam büyüğü Akşemseddin hazretleri, 1390 yılında Göynük'te doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duydu. Medrese...
01 Şubat 2012

Sultan Alpaslan'ın Vasiyeti

Sultan Alpaslan 1063'de Hakan oldu. 26 Ağustos 1071 tarihinde, Cuma namazından sonra beyaz elbisesini giydi,'Şaman usulü” atının kuyruğunu bağladı Malazgirt'te mağrur Bizans ordusunu karşılarken askerlerine hitaben; 'Şehit...
28 Ocak 2012

Kanuni Sultan Süleyman'ın Adaleti

' Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyen Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Han'ın oğludur. O, çıkardığı Kanunlarla, adli ve mali konulara ve fikir hürriyetine, hak...
25 Ocak 2012

Vermese Mabut, Neylesin Sultan Mahmut

Osmanlı padişahı 2. Mahmut sık sık kıyafet değiştirip İstanbul sokaklarını gezer, dolaşırdı. Gördüğü yanlışlıkları bizzat düzeltmenin yolunu seçerdi. Bir gün gözüne fakir bir eskici ilişti. Saraya döndüğünde semiz bir kaz kızartması...
22 Ocak 2012

Cadı Kazanında Ermeni Lobisi

Oldum olası Türk milletinin tarih boyunca hiç başı beladan kurtulmadı. Önce Orta Asya'da Çinlilerle başlayan mücadele Anadolu'da, Haçlı Ordularıyla devam etti. Türkiye'nin çevresi adeta ateş çemberi gibidir. Etrafımızı bulunan...
14 Ocak 2012
23
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:44
İkindi 16:36
Akşam 20:02
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@