Nizamettin YILDIZ / Son Makaleleri

Nizamettin YILDIZ / Bütün Yazıları

Nizamettin YILDIZ

Bütün Yazıları

Nizamettin YILDIZ

İslam Düzeni ve Afganistan

Afganistan'daki yeni gelişmeler İslam ile ilgili bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Türkiye'de birçok yazar ve aydın bu konuyla ilgili farklı düşünce ve yorumları dile getirdiler.            ...
13 Eylül 2021

Yönetim Üzerine

Geçmişten günümüze kadar toplumlar farklı biçimlerle yönetilmişlerdir. Kabile yönetimleri, şehir devletleri, imparatorluklar ve ulus devletlerde farklı uygulamalar yapılmıştır. Ancak günümüzde, Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu demokrasi...
23 Şubat 2021

Eğitim ile Yüzleşmek

Yaşadığımız salgın birçok şeyi yeniden düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Bu konuda en çok etkilenen alanlardan biri de eğitimdir. Hemen her gün ”uzaktan eğitim”, 'yüz yüze eğitim” gibi ifadeleri...
11 Şubat 2021

Sezai Karakoç’un Öngörüleri

            '…             Bu dünyada olup bitenlerin             Olup bitmemiş olması...
25 Aralık 2020

İnsanlığa Örnek

İnsanın, doğumla başlayan hayat yolculuğu birçok aşamadan geçerek devam eder. Annesinin ninnileriyle uyur, isteklerini ağlayarak dile getirir. Büyüdükçe babasını ve varsa kardeşlerini tanımaya çalışır ve onların etkisinde kalır, onları...
30 Ağustos 2020

Süper güçlerin savaş arenası Ortadoğu

Dünyada yaşanan olayları, gelişmeleri bazı ajanslar ve çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla (televizyon, radyo, gazete, dergi, internet siteleri vb.) öğreniyoruz. Bu haberler ne kadar doğrudur, abartma veya bazı yönleri gizleyerek perdeleme...
03 Haziran 2020

Din ve Bilim

Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki: 'Kuran-ı Kerim'i anlayanlar, ondan çok ilimler meydana çıkarabilirler. İsteseydim yalnız Fatiha suresinin tefsirinden yetmiş deve yükü kitap yazabilirdim.”' (İmam-ı Gazâlî, İhyâ'u Ulûm'id-Dîn,...
08 Nisan 2020

Diriliş'in ilk sayısı nasıl çıktı?

Sezai Karakoç'un eserleriyle ilk tanışmam 1977 yılında başlar. Allah'a şükürler olsun ki, Üstad bugüne kadar bizi fikirleriyle , duruşuyla ve yaşantısıyla mahcup etmemiştir. Kendisine hayırlı ve sağlıklı daha nice yıllar dilerim....
25 Ocak 2020

Sezai Karakoç’un Hatıralarında Tasavvuf

Tasavvuf ve tarikatlara bakış açısı nasıl olmalıdır? Gördüğüm kadarıyla bu konuda da ifrat ve tefrite varan yaklaşımlar var. Haftalık Diriliş dergisinin 7. Döneminde (1988 – 1992) Üstad Sezai Karakoç'un hatıralarının bir kısmı...
01 Ocak 2020

Üstad Sezai Karakoç’un hatıralarında Bediüzzaman

Üstad Sezai Karakoç, 1988 – 1992 yılları arasında çıkan haftalık Diriliş dergisinde hatıralarının bir kısmını yayınladı. Hatıralarında, Bediüzzaman ile ilgili şu bilgiler ve değerlendirmeler yer aldı: '…Bu sıralarda idi ki,...
15 Aralık 2019

Eğitim

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Başta, tatil süreleri ve zamanlaması olmak üzere yine bazı değişiklikler yapıldı. Sürekli değişiklikler yapılıyor ama maalesef istenilen seviye ve kaliteye bir türlü ulaşılamıyor.            ...
27 Ağustos 2019

Ufuk Açıcı Kitaplar

İnsanın diğer varlıklardan ayrıldığı en önemli yönlerden biri de okumak ve okuduğu şeyler üzerinde düşünmektir. Ne okumalıyız? Veya öncelikli olarak neler okumalıyız? Bizim için, kişiliğimizi bulmamız için hayati değerde olan bu...
09 Ağustos 2019

Sezai Karakoç’un 2019 Ramazan Bayramı Konuşması

 Yazar, şair ve Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç İstanbul İl Merkezinde yapılan bayramlaşma toplantısında bir konuşma yaptı. İşte bu konuşmanın tam metni:  'Allah'a hamdler olsun. Bir Ramazanı tamamladık,...
09 Haziran 2019

Tebbet Suresi’nin Evrenselliği

Bir yazar Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet ve surelerin evrensel olmadığını yani dünyadaki diğer insanları ilgilendirmediğini iddia ediyor ve Tebbet Suresini örnek olarak gösteriyor. '1500 yıl önce çölde yaşayan Ebu Lehep, diğer...
28 Mayıs 2019

İstikbal İslamındır

Rahmet, mağfiret, bereket, iyilikler ve güzellikler… Bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Sadece oruç ibadeti bile İslâmın gerçek din olduğunu, kişiler ve toplumlar için huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu...
08 Mayıs 2019

Üstadın Partilere Çağrısı

 Çıkardığı dergiler, gazeteler ve yazdığı kitaplarla 60 yıldır ülkemizin fikir, kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayan yazar, şair ve Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Üstad Sezai Karakoç geçtiğimiz günlerde bir...
21 Mart 2019

Sezai Karakoç'un seçim açıklaması

 Çağımızın büyük mütefekkiri, şair, yazar ve Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç önümüzdeki seçimler için bir bildiri yayınladı. 5 Mart 2019'da yücediriliş.org  sitesinde yayınlanan ve önemli mesajlar içeren...
10 Mart 2019

İslam Medeniyeti

  Bir toplumun, geçmişten günümüze, maddi ve manevi her alanda ortaya koyduğu eserlerin ve çalışmaların tümüne medeniyet denilmektedir. Başta sanat, edebiyat, mimari, musiki vb. dallar, medeniyeti oluşturan başlıca konular arasında yer...
12 Eylül 2018

YÂSİN SURESİNİN SIRRI

 Bizi hakikate ve ebedi mutluluğa ulaştıracak Allah'ın son indirdiği ilahi kitap Kurân-ı Kerim'in bir ismi de 'Şifa” dır. Kurân ayetlerinde, surelerinde ve dualarda birçok hikmetler ve bedenimizi ve ruhumuzu yüceltecek reçete...
12 Haziran 2018

Ölüm Üzerine

   Şehadet parmağıdır göğe doğru minare;  Her nakışta o mana; öleceğiz ne çare?                                            ...
29 Mayıs 2018

İslam Milleti

'Muhakkak ki inananlar kardeştir; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete erişesiniz.” (Hucurat Suresi, 10.ayet) "Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı...
30 Ocak 2018

Geleceği görmek

 Üstad Sezai Karakoç 1967 yılında yazdığı 'Kudüs Acısı” başlıklı yazıda şunları söylüyor:  '…Bugün Kudüs gitti. Allah korusun, yarın gözleri Şam'dadır, sonra Bağdat'ta, Mekke'de, İstanbul'dadır....
26 Ekim 2017

Peygamberimiz zamanında…

"Buhâri ve Müslim'de anlatıldığına göre bir adam Peygamberimize (s.a.v) gelerek dedi ki: Ey Allah'ın Peygamberi! Ben çok aç ve fakir düştüm. Bunun üzerine Peygamberimiz birini, adamın evine durumu öğrenmesi için gönderdi. Hanımı:”...
27 Eylül 2017

HAKİKAT VE MUTLULUĞUN KAYNAĞI İSLÂM

 Büyük âlim Muhammed Ali es-Sâbûnî 'Tefsirlerin Özü” adlı Kur'an-ı Kerim tefsirinde şu bilgileri naklediyor: 'Henüz Müslüman olmamış bilginlerden biri , ‘…o münafıkların durumu, üzerini dalgalar kaplamış derin...
11 Eylül 2017

Sezai Karakoç’un Eserlerinde Ayasofya

Ayasofya, İmparator Jüstinianos tarafından yaptırılmıştır. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçmektedir. Yapımına 532 yılında başlanmış,...
27 Mayıs 2017

Kültür Faliyetleri ve Partiler

    Sezai Karakoç yıllar önce yazdığı bir yazıda şunları söylüyor:  'Türkiye'de, geçmiş dönemde, ortaya çıkan siyasi bunalımların kökünde, partilerin kültür faaliyetlerini gerektiği kadar önemsememeleri...
11 Mayıs 2017

Dua

 Büyük âlim Âlusi, 'Ruhu'l Meâni” adlı tefsirinde 'Rabbinize yalvara yakara gizlice duâ edin” ayetinin tefsirinde Hasan Basri'nin şöyle dediğini nakleder: Müslümanlar çokça dua ederler. Fakat sesleri duyulmazdı....
02 Mayıs 2017

Hastalıklar

'Harun Reşid'in Hristiyan fakat çok bilgili bir doktoru vardı. Bu doktor Müslüman âlimlerden birine dedi ki: Sizin kitabınızda tıp ilmine dair bir şey yoktur. Hâlbuki ilim ikidir: Bedenler ilmi, dinler ilmi. Âlim ona dedi ki: Yüce Allah,...
26 Nisan 2017

Toplum Barışı

 Abbasi Halifelerinden Harun Reşid, yanındakilerle ava çıkmış. Avladıkları hayvanları pişirirken tuz almayı unuttukları anlaşılmış. Halife, bir adamı yakın köylere tuz almaya göndermiş. Adama da tembih etmiş: 'sakın parasını...
19 Nisan 2017

Hz. Ali’nin Allah İnancı

'Hz. Ali'ye birisi ‘ Rabbini gördün mü ?' diye sormuş, Hz. Ali, ‘görmediğim Rabb'e niçin kulluk edeyim? ‘ deyince, nasıl gördün demiş, Hz. Ali, bu soruya şu cevabı vermiş: ‘ O'nu gözler, apaçık görüşle...
13 Nisan 2017

Ashab-ı Kehf Mağarası Nerede?

Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarının yanında başka kişi ve toplulukların da kıssaları anlatılır. Bu kıssaları çok yönlü değerlendirmeliyiz ve günümüz sosyoloji ve psikoloji ilimlerine de çıkarımlar yapmalıyız. Peygamber...
01 Şubat 2017

Erol Güngör'ü Anarken

'Yeni bir İslam medeniyeti de elbette ilim, fikir ve sanat eseri yaratanların omuzlarında yükselecektir.” (Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, S.248)   Ülkemiz ve İslam dünyası bir yığın sorunla uğraşıyor. Bu sorunların...
13 Haziran 2016

Sezai Karakoç'u Dinlemek

   Sezai Karakoç'un eserlerini okumanın yanı sıra konuşmalarını da dinlemek gerekir. Bu konuşmalarda samimiyet, fikir, ideal var. Ülkemiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için çözüm önerileri var. Önceleri konferans, açık...
24 Mayıs 2016

Berat Gecesi

'Bütün zamanı ve mekânı yaratan Allah olduğuna göre niçin bazı günler, geceler ve aylar farklıdır?” diye bir soru aklımıza gelebilir. Bu soruya farklı yönlerden cevaplar verilebilir: Elbette bütün zamanlar değerlidir insanların...
18 Mayıs 2016

Kur’an-ı Kerim Hakkında ilginç görüşler

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların temel kitabı olmasının yanında çağlar boyu diğer insanları ve toplumları da etkilemiştir. Batılı ve Doğulu, özellikle bilim ve düşünce adamları Kur'anla ilgili övücü sözler söylemişlerdir....
14 Mayıs 2016

Sınavlar

Kaderimizin dönüm noktalarından biri de sınavlardır. Yaşadığımız sürece sınavlar olacaktır. Hatta hayatın kendisi bile bir yönüyle 'sınav” demektir. Bu yazımızda eğitim sistemimizin bazı yönleri ve TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime...
09 Mayıs 2016

Miracı Yaşamak

İslam büyüklerinden birine sormuşlar: Allah isterse deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi? Geçirir demiş. Peki, bunu nasıl yapar? Deveyi mi küçültür yoksa iğnenin deliğini mi büyültür? Cevap: İsterse deveyi küçültür, isterse iğnenin...
30 Nisan 2016

Mevlana'dan Özlü Sözler

vMutlu olmak istiyorsan; gururu bırak, gönül almaya bak… vBulutlar ağlamasaydı, yeşillikler gülemezdi. vAsla geçmişte çakılı kalma; ama daima geçmişten ders al! vBu dünya bir dağdır; söylediğin sözler yankılanır, yine sana gelir. vHiçbir...
23 Nisan 2016

Mevlana Resimleri Gerçek mi?

'Ey insan, kimseyi kırma! Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz.” (Mevlana) Ülkelerin büyüklükleri biraz da yetiştirdikleri sanatçı ve mütefekkirlerle değerlendirilmektedir. Şekspir, Goethe,...
18 Nisan 2016

Hukuk Üzerine

Önce aşağıdaki habere dikkatinizi çekmek istiyorum. ' Norveç'te Anders Behring Breivik (33) adlı saldırganın yaptığı eylemde 77 kişi hayatını kaybetti ve 242 kişi de yaralandı.” Bu saldırgana verilen ceza ise Norveç yasalarına...
03 Kasım 2014

Düşünce,Edebiyat ve Siyaset Dergisi : DİRİLİŞ

Geçmişten günümüze dergilerin toplum hayatımızda önemli bir yeri vardır.Özellikle Büyük Doğu ve Diriliş dergileri,bir dergiden de öte büyük bir misyon ve ideal üstlenmişlerdir. Sezai Karakoç'un öncülüğünde çıkan 'Diriliş”dergisi...
10 Nisan 2014

Yolumuzu Aydınlatanlar: Buhari

Kim peygambere itaat ederse,şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur.”( Nisa /80) 'Size iki şey bırakıyorum,onlara yapıştığınız sürece yolunuzu kaybetmezsiniz: Allah'ın kitabı ve benim sünnetim.” (Hz.Muhammed) İslam Dini'nin...
23 Ocak 2014

Toplumumuz Nereye Gidiyor?

Kim verecek kedilere trafik bilgilerini, Ki hayatlarıyla ödemekteler bir yandan öbür yana geçmeyi (Sezai Karakoç/ Ayinler) Atalarımız ,kışın karlı ve soğuk günlerinde hayvanlar ölmesin diye dağlara ,ovalara yiyecekler bırakırlarmış.Kuşların...
13 Ocak 2014

Mahalli Seçimler

30 Mart 2014'te mahalli seçimler var.Şimdiden bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz.Diğer ülke halklarına göre duygusal bir toplumuz.Farklılıkları hemen kavgaya,toplumsal gerilimlere dönüştürüyoruz.Bu seçimin huzur içinde yapılmasını...
07 Ocak 2014

Hukuk Üzerine

Önce aşağıdaki habere dikkatinizi çekmek istiyorum. ' Norveç'te Anders Behring Breivik (33) adlı saldırganın yaptığı eylemde 77 kişi hayatını kaybetti ve 242 kişi de yaralandı.” Bu saldırgana verilen ceza ise Norveç yasalarına...
04 Ocak 2014

Güz Yaprakları

Artık hiçbirinden eser yok Gitti o geceler o cenk kitapları Dağıldı kalelerin önündeki askerler Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi (Sezai Karakoç) Günümüzde hala cenk kitaplarının okunduğu evler var mıdır? Veya Battal Gazi hikayelerinin...
31 Aralık 2013
Son Yorumlar
NİĞDE SAĞLIK SİSTEMİNİN İÇİNE ETTİ...GİDİYOR...NİĞDELİLERDE SEYRETTİ.
Allah razı olsun çok dürüst olarak çalıştı. Yolu ve bahtı açık olsun
Niğde y ilk defa doğru düzgün bir adam geldi onu da kaçırdılar.
Sayın Bakanım memleketimiz için uğraştığınızı biliyorum değmez buradakiler kılını kıpırdatmıyor değişen bir şey yok bu memleket için vaad edilen hiç bir şey gerçekleşmiyor duyduğuma göre TUKAŞ SALÇA fabrikasında kaçıyormuş. Saygılarımla
Sayın Bakanım memleketimiz için uğraştığınızı biliyorum değmez buradakiler kılını kıpırdatmıyor değişen bir şey yok bu memleket için vaad edilen hiç bir şey gerçekleşmiyor duyduğuma göre TUKAŞ SALÇA fabrikasında kaçıyormuş. Saygılarımla
11°
açık
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 18 Ekim 2021
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:34
İkindi 15:47
Akşam 18:20
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@