Türk ocakları Niğde Şubesi tarafından düzenlenen "Çarlık'tan Günümüze Türkistan'da Dil Politikaları" başlıklı ocakbaşı sohbet programına konuşmacı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Meder Saliyev katıldı.

Dr. Meder Saliyev 19. Yüzyılın sonundan günümüze kadar geçen sürede Türkistan'da yaşayan Türklerin kullandığı alfabeleri ve Sovyet yönetiminin süreç boyunca ne gibi dil politikaları izlediği ile ilgili konuşan Dr. Meder Saliyev, Türklerin tarih boyunca 12 farklı alfabe kullandığını Azerbaycan ve Yakut Türklerinin Latin alfabesine geçen ilk Türk toplulukları olduğunu, 1927'de Orta Asya Türk devletlerinin, 1928'de ise Türkiye'nin Latin alfabesine geçtiğini vurguladı. 

Niğde Yeşilburç’ta Asırlık Gelenek Helva Şenliği Niğde Yeşilburç’ta Asırlık Gelenek Helva Şenliği

Saliyev, Çarlık Rusya'da Türkistan askeri valisi olarak görev yapan Petroviç Kaufmann'ın hazırladığı raporda, Türklerin özünün değiştirilmesi için Türk coğrafyasında baskıcı olunmaması gerektiğini aksi takdirde Türkler'de direncin artarak bir birlik hareketi içerisine gireceklerini tarihe atıf yaparak belirtti. 

Saliyev, bu görmezden gelme politikasına karşın İsmail Gaspıralı önderliğinde bir takım münevverin çabaları sayesinde başlatılan Cedid hareketiyle Türkistan'da Türklük bilincinin oluşturulup adeta bir aydınlanma hareketi başlamış ancak Sovyet dönemiyle birlikte bu sürecin kesintiye uğradığını, Özellikle Stalin döneminde uygulanan Kiril alfabesinin kullanımına yönelik baskılar ve Türkistan Türklerinin bölünüp parçalanarak yönetilmeye çalışıldığını vurguladı.

Editör: TE Bilişim