AB - Yerel Medya Semineri Mersin de Yapıldı

Türk Yerel Medyası AB Yolunda Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı.

GÜNCEL 01.02.2012, 21:03 01.02.2012, 21:03
917
AB - Yerel Medya Semineri Mersin de Yapıldı
banner830

 

Türk Yerel Medyası AB Yolunda Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı.

Daha önce 9 ilde gerçekleştirilen seminerin Mersin ayağına Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye'den medya mensupları  ile Niğde'den Niğde Gazeteciler Cemiyeti(NGC) Başkan Vekili Süleyman Tuzcu, NGC Başkan Yardımcısı Yeni Yıldız Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şerife Türkeş Kanaatbilen, NGC Başkan Yardımcısı ve Bor'da Sabah Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni İsmet Ünver ve Yeni Yıldız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arif Kanaatbilen katıldı.

Yaşar; "Yerel medyanın güçlü olması demokrasinin gücüne işaret eder"
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Avrupa

Birliği (AB) yolunda yerel medyanın son derece önemli olduğunu

belirterek, Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi ile yerelin gücünü

arkalarına almayı hedeflediklerini söyledi. Seminer programına,

katılımcı medya mensuplarının AB'ne Türkiye'nin alınmayacağı

konusundaki genel kanaat ve bu konudaki Türkiye' ye yapılan çifte

standartların sık sık dile getirilmesi damgasını vurdu. Ayrıca, AB

projelerinden iktidara yakın olan sivil toplum örgütleri, meslek

kuruluşları, diğer kişi ve kurumlara pozitif ayrımcılık yapıldığı

iddiaları gündeme getirildi ve bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu

söyleyen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yöneticileri, AB yerel medya

projelerinin üniversite, ajans işbirliği ve desteğine rağmen anlamsız

gerekçelerle onay alınmamasını, bilinen gerekçelere bağlı olduğunu

ilettiler. AB Bakanlığı Yetkilileri ise, bu iddiaların doğru

olmadığını projelerin bağımsız kuruluşlarca çok titiz olarak

değerlendirildiğini söylediler.
Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi Bölgesel Bilgilendirme

Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı. Daha önce 9 ilde

gerçekleştirilen seminerin Mersin ayağına Adana, Hatay, Karaman,

Osmaniye'den medya mensupları  ile Niğde'den Niğde Gazeteciler

Cemiyeti(NGC) Başkan Vekili Süleyman Tuzcu, NGC Başkan Yardımcısı Yeni

Yıldız Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şerife Türkeş Kanaatbilen,NGC

Başkan Yardımcısı ve Bor'da Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet

Ünver ve Yeni Yıldız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arif Kanaatbilen katıldı.
Sutlaşa Otel'de yapılan seminerin açılışına AB Bakanlığı Bakan

Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İngiltere Büyükelçiliği Ekonomi

ve Siyasetten Sorumlu Diplomatı Andrew Connell, Basın-Yayın ve

Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve Mersin Vali Yardımcısı

Suphi Olcay da katıldı.
Türkiye'nin AB sürecinde yerel medyanın bilgilendirilmesini amaçlayan

seminerin açılışında konuşan AB Bakan Yardımcısı Yaşar, 1959 yılında

Başbakan Adnan Menderes'in başlattığı AB katılım prosedürünün, bugün

yerel düzeyde çok canlı biçimde devam ettiğini kaydetti. Bakanlık

olarak, Avrupa sürecinin yerelde başladığı inancında olduklarını ve

yürüttükleri çalışmaların çıktılarını gördükçe bu inancın ne denli

doğru olduğunu da test ettiklerini dile getiren Yaşar, "Bazıları

zannediyor ki, biz sadece yereli bilgilendirmeye geliyoruz. Aslında

biz yerelin gücünü arkamıza almaya geliyoruz. Bilgili, kendi

çıkarlarının farkında, AB ilişkilerinin, kendi toplumsal düzeyinin

farkında olan yerel medyanın, toplumun gücünü arkamıza almak

amacındayız ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Dolayısıyla yerel medyayı Ankara'dan gelip aydınlatmaya çalışan

jakoben bir mantıkla değil, yerel medyanın gücüne, yerelin sesine

ihtiyaç duyan, dolayısıyla demokrasiye en içten biçimde inanmış olan

bir fikirle Mersin'e geldik. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yerel kongre

iktidarlarının güçleriyle kazandık. Bugün de Türkiye

demokratikleşmesini, AB ilişkilendirilmesini, gücünü yerel medyanın,

yerel seslerin, yerel yönetimlerin kendini en güzel biçimde ifade

etmesiyle bulacaktır" dedi.

 


Yerel yönetimleri, valilikleri ve yerel medyayı AB sürecinin çok

önemli paydaşları olarak değerlendirdiklerini ifade eden Yaşar, Türk

Yerel Medyası AB Yolunda projesini geçen yıl Mayıs ayında

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ile birlikte başlattıklarını

anımsattı. AB projesinin, yüzyılın barış ve huzur projesi olduğunu

vurgulayan Yaşar, "Bu projenin içerisinde Türkiye'nin olmak istemesi

kadar doğal bir şey söz konusu olamaz. Biz AB projesinin içinde olmak

istiyoruz ama AB projesinin içinde olsak da olmasak da AB projesinin

ayakta kalması insanlık tarihi için son derece önemlidir. Ama böyle

bir projenin içinde olmak Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacaktır. Biz

batıya akan bir nehiriz, bunun bir biçimde AB üyeliği ile biteceği

konusunda kesin inancımız var" diye konuştu.
"HALKIN AB ÜYELİĞİNE DESTEĞİ ARTTI"
AB'nin zaman zaman motivasyon kırıcı eylem ve söylemler

gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yaşar, buna rağmen halkın AB üyelik

müzakerelerine desteğinin her geçen gün daha da arttığını ve geçen

yıla göre yüzde 10'luk bir artış olduğunu bildirdi. Türkiye'nin AB

üyelik sürecinin temel hedefinin, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine

çıkmak olduğuna işaret eden Yaşar, şöyle devam etti: "AB üyeliği

müreffeh, daha demokratik, daha güçlü bir Türkiye için önemli bir

araçtır. Bunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesi yerel medyanın

sesi, nefesidir. AB süreci sadece Ankara ve Brüksel'de kapalı kapılar

ardında yapılan üst düzey toplantılardan, 5 yıldızlı otel salonlarında

düzenlenen resepsiyonlardan veya liderlerin aile fotoğrafları

verdikleri zirvelerden ibaret değil, bizler bunun farkındayız. Yerel

ses, AB katılım prosedürünün en önemli parçalarından biridir."
Türkiye'nin aday ülke olarak AB uyum çalışmalarının 10 yılı aşkın bir

süredir devam ettiğini ancak, hala merkez yönetimin taşra

teşkilatları, yerel yönetimler ve halkın AB ile yürütülen

çalışmalarından istenilen seviyede haberdar olmadığını savunan Bakan

Yardımcısı Yaşar, "AB'ye katılım sürecimiz, tüm illerimizin AB'ye

üyelik süreci çerçevesinde kaydedeceği değişimin tüm ülkemize hakim

olmasıyla mümkün olacaktır. AB üyelik süreci, bizim için hedefin

kendisinden daha da önemli. AB süreci varmak istediğimiz amacı

kilitlemiş olabilir ama bu sürecin kendisi başlı başına tarihi bir

zaman dilimini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEMEKTİR"
İngiltere Büyükelçiliği Ekonomi ve Siyasetten Sorumlu Diplomatı Andrew

Connell de Türkçe yaptığı konuşmasında, İngiltere'nin, Türkiye'nin

AB'nin üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı David Cameron'un, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün

Kasım ayında gerçekleştirdiği tarihi İngiltere ziyareti sırasında,

İngiltere'nin Türkiye'nin AB yolundaki destekçisi olduğunun altını bir

kez daha çizdiğini anımsatan Connell, "İngiltere'ye göre, Avrupa'da

iyi bir ekonomi, iyi bir siyaset ve güvenlik için Türkiye çok önemli

bir yere sahip. Güçlü bir Türkiye güçlü bir Avrupa demektir. İngiltere

Hükümeti bu amaçla, 2003 yılından beri Türkiye'de çeşitli projelere

destek sağlıyor. Bu destek yaklaşık 8 milyon pounda ulaştı. Türk

halkının, Türkiye'nin AB'ye gerçekten katılıp katılmayacağı konusunda

şüpheci yaklaşımının arttığı bugünlerde yerel medyanın

bilgilendirilmesi daha da önem kazandı. Özgür ve iyi bilgilendirilmiş

bir medya, zor olan bir süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından

kritik bir rol oynamaktadır. Kamuoyunun şu anda ilerlemenin önünde

duran siyasi engeller hakkında olduğu kadar Türkiye'ye verilen destek

konusunda da bilgilendirilmesi gerekmektedir ve kamuoyunun burada

gerçekleştirilen ve Türkiye'nin AB'ye nihai üyeliği için kritik öneme

sahip olan iç reformların hızından da haberdar olması gerekir. Türk

halkı ancak bu şekilde daha bilgili ve bilinçli olacak ve halkın

desteği ile AB'nin önemi artacaktır. İngiltere de AB üyeliğinin

yolunda zorluklarla karşılaşmıştı, tıpkı Türkiye gibi bizlerde sebat

ettik ve sonunda birlik içerisindeki yerimizi kazandık. Dolayısıyla bu

proje çok önemli" dedi.

 


Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ise

konuşmasında kurumun yaptığı çalışmalar üzerinde durdu. AB'nin,

Tanzimat'tan bu yana süregelen modernleşme sürecinin önem arz eden

adımlarından birisi olduğunu belirten Karakaya, bu süreçte yerel

medyanın tıpkı Kurtuluş Savaşı fikrinin benimsetilmesinde ve

demokrasiye geçiş sürecinde oynadığı rol gibi çok önemli bir

fonksiyonu bulunduğunu kaydetti. Bu nedenle yerel medyanın

güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade

eden Karakaya, bu çerçevede pek çok çalışma yaptıklarını anlattı.

AB'nin, devletin ve toplumun büyük önem verdiği tarihsel bir proje

olduğunu vurgulayan Karakaya, tam üyelik hedefine ulaşmak için tüm

kurumlara hala önemli görevler düştüğünü, Genel Müdürlük olarak bu

süreç için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Seminer programına medya mensupları AB Türkiye'nin alınmayacağı ve bu

konudaki ülkemize yapılan çifte standartların sık sık dile getirilmesi

damgasını vurdu. Seminer sonunda medya mensuplarına katılımcı

sertifikaları AB Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı M. Haluk ILICAK

tarafından takdim edildi. Seminer programı, Londra ve Brüksel'e

yapılacak çalışma ziyareti çekilişiyle sona erdi.

 

Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Bora gelin de gözünüz belediyecilik görsün
sadsdadsasaındasd
Doğayı hayvanı çevreyi ve sınırları koruyalım
Izmirden mahmut..sallama Kimi gordun..git savciya..bagisaktan konusuyorsun..kumdan cikar kafani.
CHP nin kiralık vekili, Maaşından ne kadar her ay fakir fukaraya pay ayırdığını AYNAYA bir bak anlarsın.
26°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
İmsak 05:00
Güneş 06:21
Öğle 12:39
İkindi 16:06
Akşam 18:48
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@