AB - Yerel Medya Semineri Mersin de Yapıldı

Türk Yerel Medyası AB Yolunda Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı.

GÜNCEL 01.02.2012, 21:03 01.02.2012, 21:03
916
AB - Yerel Medya Semineri Mersin de Yapıldı
banner830

 

Türk Yerel Medyası AB Yolunda Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı.

Daha önce 9 ilde gerçekleştirilen seminerin Mersin ayağına Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye'den medya mensupları  ile Niğde'den Niğde Gazeteciler Cemiyeti(NGC) Başkan Vekili Süleyman Tuzcu, NGC Başkan Yardımcısı Yeni Yıldız Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şerife Türkeş Kanaatbilen, NGC Başkan Yardımcısı ve Bor'da Sabah Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni İsmet Ünver ve Yeni Yıldız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arif Kanaatbilen katıldı.

Yaşar; "Yerel medyanın güçlü olması demokrasinin gücüne işaret eder"
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Avrupa

Birliği (AB) yolunda yerel medyanın son derece önemli olduğunu

belirterek, Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi ile yerelin gücünü

arkalarına almayı hedeflediklerini söyledi. Seminer programına,

katılımcı medya mensuplarının AB'ne Türkiye'nin alınmayacağı

konusundaki genel kanaat ve bu konudaki Türkiye' ye yapılan çifte

standartların sık sık dile getirilmesi damgasını vurdu. Ayrıca, AB

projelerinden iktidara yakın olan sivil toplum örgütleri, meslek

kuruluşları, diğer kişi ve kurumlara pozitif ayrımcılık yapıldığı

iddiaları gündeme getirildi ve bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu

söyleyen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yöneticileri, AB yerel medya

projelerinin üniversite, ajans işbirliği ve desteğine rağmen anlamsız

gerekçelerle onay alınmamasını, bilinen gerekçelere bağlı olduğunu

ilettiler. AB Bakanlığı Yetkilileri ise, bu iddiaların doğru

olmadığını projelerin bağımsız kuruluşlarca çok titiz olarak

değerlendirildiğini söylediler.
Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi Bölgesel Bilgilendirme

Semineri'nin sonuncusu Mersin'de yapıldı. Daha önce 9 ilde

gerçekleştirilen seminerin Mersin ayağına Adana, Hatay, Karaman,

Osmaniye'den medya mensupları  ile Niğde'den Niğde Gazeteciler

Cemiyeti(NGC) Başkan Vekili Süleyman Tuzcu, NGC Başkan Yardımcısı Yeni

Yıldız Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şerife Türkeş Kanaatbilen,NGC

Başkan Yardımcısı ve Bor'da Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet

Ünver ve Yeni Yıldız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arif Kanaatbilen katıldı.
Sutlaşa Otel'de yapılan seminerin açılışına AB Bakanlığı Bakan

Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İngiltere Büyükelçiliği Ekonomi

ve Siyasetten Sorumlu Diplomatı Andrew Connell, Basın-Yayın ve

Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve Mersin Vali Yardımcısı

Suphi Olcay da katıldı.
Türkiye'nin AB sürecinde yerel medyanın bilgilendirilmesini amaçlayan

seminerin açılışında konuşan AB Bakan Yardımcısı Yaşar, 1959 yılında

Başbakan Adnan Menderes'in başlattığı AB katılım prosedürünün, bugün

yerel düzeyde çok canlı biçimde devam ettiğini kaydetti. Bakanlık

olarak, Avrupa sürecinin yerelde başladığı inancında olduklarını ve

yürüttükleri çalışmaların çıktılarını gördükçe bu inancın ne denli

doğru olduğunu da test ettiklerini dile getiren Yaşar, "Bazıları

zannediyor ki, biz sadece yereli bilgilendirmeye geliyoruz. Aslında

biz yerelin gücünü arkamıza almaya geliyoruz. Bilgili, kendi

çıkarlarının farkında, AB ilişkilerinin, kendi toplumsal düzeyinin

farkında olan yerel medyanın, toplumun gücünü arkamıza almak

amacındayız ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Dolayısıyla yerel medyayı Ankara'dan gelip aydınlatmaya çalışan

jakoben bir mantıkla değil, yerel medyanın gücüne, yerelin sesine

ihtiyaç duyan, dolayısıyla demokrasiye en içten biçimde inanmış olan

bir fikirle Mersin'e geldik. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yerel kongre

iktidarlarının güçleriyle kazandık. Bugün de Türkiye

demokratikleşmesini, AB ilişkilendirilmesini, gücünü yerel medyanın,

yerel seslerin, yerel yönetimlerin kendini en güzel biçimde ifade

etmesiyle bulacaktır" dedi.

 


Yerel yönetimleri, valilikleri ve yerel medyayı AB sürecinin çok

önemli paydaşları olarak değerlendirdiklerini ifade eden Yaşar, Türk

Yerel Medyası AB Yolunda projesini geçen yıl Mayıs ayında

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ile birlikte başlattıklarını

anımsattı. AB projesinin, yüzyılın barış ve huzur projesi olduğunu

vurgulayan Yaşar, "Bu projenin içerisinde Türkiye'nin olmak istemesi

kadar doğal bir şey söz konusu olamaz. Biz AB projesinin içinde olmak

istiyoruz ama AB projesinin içinde olsak da olmasak da AB projesinin

ayakta kalması insanlık tarihi için son derece önemlidir. Ama böyle

bir projenin içinde olmak Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacaktır. Biz

batıya akan bir nehiriz, bunun bir biçimde AB üyeliği ile biteceği

konusunda kesin inancımız var" diye konuştu.
"HALKIN AB ÜYELİĞİNE DESTEĞİ ARTTI"
AB'nin zaman zaman motivasyon kırıcı eylem ve söylemler

gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yaşar, buna rağmen halkın AB üyelik

müzakerelerine desteğinin her geçen gün daha da arttığını ve geçen

yıla göre yüzde 10'luk bir artış olduğunu bildirdi. Türkiye'nin AB

üyelik sürecinin temel hedefinin, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine

çıkmak olduğuna işaret eden Yaşar, şöyle devam etti: "AB üyeliği

müreffeh, daha demokratik, daha güçlü bir Türkiye için önemli bir

araçtır. Bunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesi yerel medyanın

sesi, nefesidir. AB süreci sadece Ankara ve Brüksel'de kapalı kapılar

ardında yapılan üst düzey toplantılardan, 5 yıldızlı otel salonlarında

düzenlenen resepsiyonlardan veya liderlerin aile fotoğrafları

verdikleri zirvelerden ibaret değil, bizler bunun farkındayız. Yerel

ses, AB katılım prosedürünün en önemli parçalarından biridir."
Türkiye'nin aday ülke olarak AB uyum çalışmalarının 10 yılı aşkın bir

süredir devam ettiğini ancak, hala merkez yönetimin taşra

teşkilatları, yerel yönetimler ve halkın AB ile yürütülen

çalışmalarından istenilen seviyede haberdar olmadığını savunan Bakan

Yardımcısı Yaşar, "AB'ye katılım sürecimiz, tüm illerimizin AB'ye

üyelik süreci çerçevesinde kaydedeceği değişimin tüm ülkemize hakim

olmasıyla mümkün olacaktır. AB üyelik süreci, bizim için hedefin

kendisinden daha da önemli. AB süreci varmak istediğimiz amacı

kilitlemiş olabilir ama bu sürecin kendisi başlı başına tarihi bir

zaman dilimini göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEMEKTİR"
İngiltere Büyükelçiliği Ekonomi ve Siyasetten Sorumlu Diplomatı Andrew

Connell de Türkçe yaptığı konuşmasında, İngiltere'nin, Türkiye'nin

AB'nin üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı David Cameron'un, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün

Kasım ayında gerçekleştirdiği tarihi İngiltere ziyareti sırasında,

İngiltere'nin Türkiye'nin AB yolundaki destekçisi olduğunun altını bir

kez daha çizdiğini anımsatan Connell, "İngiltere'ye göre, Avrupa'da

iyi bir ekonomi, iyi bir siyaset ve güvenlik için Türkiye çok önemli

bir yere sahip. Güçlü bir Türkiye güçlü bir Avrupa demektir. İngiltere

Hükümeti bu amaçla, 2003 yılından beri Türkiye'de çeşitli projelere

destek sağlıyor. Bu destek yaklaşık 8 milyon pounda ulaştı. Türk

halkının, Türkiye'nin AB'ye gerçekten katılıp katılmayacağı konusunda

şüpheci yaklaşımının arttığı bugünlerde yerel medyanın

bilgilendirilmesi daha da önem kazandı. Özgür ve iyi bilgilendirilmiş

bir medya, zor olan bir süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından

kritik bir rol oynamaktadır. Kamuoyunun şu anda ilerlemenin önünde

duran siyasi engeller hakkında olduğu kadar Türkiye'ye verilen destek

konusunda da bilgilendirilmesi gerekmektedir ve kamuoyunun burada

gerçekleştirilen ve Türkiye'nin AB'ye nihai üyeliği için kritik öneme

sahip olan iç reformların hızından da haberdar olması gerekir. Türk

halkı ancak bu şekilde daha bilgili ve bilinçli olacak ve halkın

desteği ile AB'nin önemi artacaktır. İngiltere de AB üyeliğinin

yolunda zorluklarla karşılaşmıştı, tıpkı Türkiye gibi bizlerde sebat

ettik ve sonunda birlik içerisindeki yerimizi kazandık. Dolayısıyla bu

proje çok önemli" dedi.

 


Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ise

konuşmasında kurumun yaptığı çalışmalar üzerinde durdu. AB'nin,

Tanzimat'tan bu yana süregelen modernleşme sürecinin önem arz eden

adımlarından birisi olduğunu belirten Karakaya, bu süreçte yerel

medyanın tıpkı Kurtuluş Savaşı fikrinin benimsetilmesinde ve

demokrasiye geçiş sürecinde oynadığı rol gibi çok önemli bir

fonksiyonu bulunduğunu kaydetti. Bu nedenle yerel medyanın

güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade

eden Karakaya, bu çerçevede pek çok çalışma yaptıklarını anlattı.

AB'nin, devletin ve toplumun büyük önem verdiği tarihsel bir proje

olduğunu vurgulayan Karakaya, tam üyelik hedefine ulaşmak için tüm

kurumlara hala önemli görevler düştüğünü, Genel Müdürlük olarak bu

süreç için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Seminer programına medya mensupları AB Türkiye'nin alınmayacağı ve bu

konudaki ülkemize yapılan çifte standartların sık sık dile getirilmesi

damgasını vurdu. Seminer sonunda medya mensuplarına katılımcı

sertifikaları AB Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı M. Haluk ILICAK

tarafından takdim edildi. Seminer programı, Londra ve Brüksel'e

yapılacak çalışma ziyareti çekilişiyle sona erdi.

 

Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Niğdede yapılan hizmetler saymakla bitmez.Büyükşehir olma yolunda ilerliyoruz.
HAMDOLSUN NİĞDEYE EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMIŞLAR.
Sanayi manayi hikaye AVM isyiyorz sayin baskan. Millet AVM istiyor. Kapat eski sanayiyi. Eski sanayi mi olur. Açın Türkiye'nin önünü
çok pahalı olan otoban gidiş geliş 50 tl olmalı.. o zaman o otoban canlanır 10 kat fazla araç geçer, devletin ödeyeceği garanti para da çok çok azalır..mantık bu yani ama ordaki müteahhidin insafına bırakıldık böyle olmaz.. hem vatandaş hem devlet zararda. şirket için değişen bişey yok günü gelince yatıyor parası
başarılı olmanızı dilerim. kimsenin hakkını yemeyeceğinize inancımız tamdır.. daha önce aday çıkartmayıp şimdi çıkaranlara pek güvenemiyorum. hayırlısı olsun bakalım..
14°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:11
Öğle 12:47
İkindi 16:40
Akşam 20:12
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@