KOP Kalkınma Sempozyumu Sona Erdi

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

EKONOMİ 26.10.2015, 16:11 26.10.2015, 16:14
265
KOP Kalkınma Sempozyumu Sona Erdi
banner830
 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından düzenlenen III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi açıklandı.

 

22-24 Ekim tarihleri arasında Dönem Başkanı Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür Sanat-Spor-Turizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında 100’e yakın bildiri sunuldu. Sempozyumda 10 davetli konuşmacı da özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve yapılması gereken konular üzerinde sunum yaptı.

 

Kalkınma için UNİKOP Üniversiteleri Lokomotif Rol Oynuyor

Bölgesel kalkınmanın önemine değinildiği Sempozyumun Sonuç Bildirgesi’nde dünyadaki yeni gelişmeler ışığında bireysel değişim ve dönüşüm için alternatif kalkınma modellerinin araştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

 

Açıklanan KOP Eylem Planı ile 2014-2018 yılları arasında KOP Bölgesinde gerçekleştirilecek kamu yatırımları ile bölgemizin topyekûn bir kalkınma sürecine gireceği vurgulanan sonuç bildirgesinde bu konuda UNİKOP bünyesindeki 8 üniversitenin lokomotif rol oynayacağı ifade edildi.

 

“III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nda Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nin Türkiye’nin “Yeni Marmara”sı olma hedefi öne çıktı. Kamuoyu ile paylaşılan Sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklar şöyle oluştu:

 

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

Bölgesel kalkınmanın temel taşlarından olan girişimcilik konusu gündemde yer bulmuş, sosyal girişimcilik ve sosyal ekonominin yanında sosyal sermayenin önemi üzerinde durulurken, erken yaşta yapılan evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve din gibi sosyal konuların yanında sanatla ilgili konularda sempozyum kapsamında tartışılmıştır. Kuşaklar arası değişim gibi önemini kaybetmeyen başlıklar da sempozyumda yerini almıştır.

 

KIRSAL KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, bölgesel ve küresel bir çevre sorunu olan su kıtlığı ve Tuz Gölü özelinde değerlendirmeler gerçekleşmiş, yeşil markalar konusu yanında Aksaray ili özelinde hem atık değerlendirmenin ekonomik katkılarının önemi hem de su kaynakları ve tarıma etkisi ile birlikte Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri tartışılmıştır. KOP Bölgesi kapsamında çeşitli konular üzerinde etkinlik uygulamaları değerlendirilmiş olup; ürün, sulama, donanım ve yazılım örnekleri ele alınmıştır.

 

GIDA-TARIM ve ORMAN

Gıda temini ve güvenliği kapsamında süt sığırcılığının gelişimi yönünden yeni teknolojilerden faydalanma, hastalıkları önleme, bal arıcığının geliştirilmesi ve teşviki, ormancılık, bazı tarım ürünlerinin fiyatlandırılması, iklimin ürün üretimi üzerine etkisi ve gübreleme gibi teknik analizlerin olduğu bilgilendirmeler gerçekleşmiştir.

 

HABERLEŞME-BİLİŞİM

Günümüzde hem gelişmiş ülkelerin hem de az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına devlet eli ile yapılan bir plan ile yön verildiği görülmektedir. Kalkınma amaçlı eylemlerin planlanması ve izlenmesi hususunda bilişim teknolojilerinin kullanımı büyük rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevcut durum irdelemesi bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar sunulmuştur.

 

ENERJİ-DOĞAL KAYNAKLAR

Ülkemizde daha hızlı bir kalkınmanın sağlanabilmesi için teknolojik atılımların gerçekleştirilerek beşeri sermayenin artırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca enerji üretiminin mümkün olduğunca bireyselleştirilerek yenilenebilir enerjiye geçilmesi ile gerçekleşebileceğine değinilmiştir.

 

SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK

Sanayi ve ticaret alanlarının mevcut durumu göz önüne alınarak gelecek 25 yıldaki ilerlemeyi sağlayacak gelişme politikaları önerilmiştir. Ayrıca sanayi devriminin ardından Osmanlı sanayileşme hamleleri perspektifinden sanayi politikalarının dinamikleri ve zafiyetleri konusu hakkında bilgi verilmiştir.

Şirketlerin tedarikçi seçiminden, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına, yöneticilerin etkinliği gibi mikro konulardan sürdürebilir kalkınma için makro bağlamda yönetim, iktidar ve güç ilişkisine ve hatta dil bağlantısına kadar farklı düzlemlerdeki konulara değinilmiştir. Kalkınmanın sektörel bağlamında enerji, tarım, turizm ve finans bağlamında konular gündem bulmuştur.

 

KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

Geleneksel el sanatları geçmişten günümüze aktarılan kültürel miraslarımızdan olup bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Aksaray İli düz dokuma yaygılarında görülen motifler ve anlamaları konusunda yapılan araştırma ile yörede tespit edilen 64 düz dokuma yaygısı motif özellikleri açısından incelenerek değerlendirilmiştir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

Artan nüfus ve bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her gün daha çeşitli ve fazla miktarda gıda ürünü üretilmektedir. Burada karşılaşılan gereksiz maliyet zaman ve işgücü kaybının önlenmesi ayrıca gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek olası tehlikeler incelenmiştir. Bununla beraber gıda ürünlerinde stok yönetim politikaları ile bu zincirin önemli halkalarından olan gıdaların depolanması ve bu süreçte kullanılan stok yönetimi politikaları incelenmiştir.

 

Yıllık yaklaşık 260 milyar dolarlık sağlık cihazı giderinin bulunduğu dünyada Türkiye’nin sektördeki pazar payı 1.9 milyar dolardır. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak için KOP Bölgesi’nde 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesi oluşturulmalıdır. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şahin, üzerinde çalıştığı proje kapsamında 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesini Konya’da oluşturmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.

 

 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (1)
bor lu 6 yıl önce
evet nigde acayip kalkındı büyüdü kacaman oldu adana yı geçtik yakında kayseriyi yakalarız kalkınmada : Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şahin, üzerinde çalıştığı proje kapsamında Yıllık yaklaşık 260 milyar dolarlık sağlık cihazı 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesini KONYA da oluşturmayı hedeflediklerini ifade etmiştir. BAKIN BUNUN KİME FaYDASI VARMIŞ
Son Yorumlar
sadece alkol yasağının değil karantina tedbirleri kapsamında genelgeyle konulan ve temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliği taşıyan her yasak anayasaya aykırıdır. anayasa temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceğini söyler. bunun istisnası ise ohal dönemindeki kararnamelerdir. ülkede ohal olmadığına göre kanuni düzenlemeyle getirilmemiş her pandemi yasağı anayasaya aykırıdır. bu açıdan hakkınızda eğer idari para cezası uygulanırsa mutlaka dava yoluna gidin.
ben tabiiki isyan ediyorum kabullenenler uyumaya uyurken soyulmaya devam ediyor
Ya Niğde Gazeteleri Kıyakcılığın sonu Ayakçılık fazla şak şak usandırdı değilmi
Köy garajı ve Adliye Sarayının altından Ditaş altı üst geçit arasına 60 metrelik geniş düz bir bulvar açılsa; yol kenarlarına 2 mt. kaldırım, 2 mt. yürüyüş yolu, 3 mt. bisiklet yolu, 2 mt. engelli yolu, (3+3+3+3 mt.) Medaş -Telekom – Doğalgaz ve Belediyenin ayrı ayrı alt yapı güzergâhları, Tramvay hattı 10mt. 7 metrelik yeşil alan ve yol güzergâhı araç park ve dinlenme yerleri yapılırsa şehrimizin iki yakasına faydası olur. Bu arada Patates Araştırma Müdürlüğünün hazineden kiraladığı 310 dönümlük büyük araziye Resmi kurumlar, Millet bahçesi, Hastane, Fakülte, Spor alanları v.b. kurumlar yapılır. Şehrimizin iki yakasına hizmet verir ve ortada. Patates Araştırma Müdürlüğünün idari binası ve laboratuvarları için yaklaşık 30 dönümlük arazisi var. Sazlıca kasabasında da geniş yeri var. Bu aradaki derenin yapılmayan kısmını da ıslah edilir. Bu kısmın planlanması çok geri kaldı. Ayrıca eski sanayi alanı kentsel dönüşümle planlanması ve stadyum yapılmasında bu güzergâhta birleşir.
Yürüyüş parkurunun 2 ve 3’ünçü etap yürüyüş parkuru dere kenarından 5 metre kamulaştırılıp dere ıslahı ile beraber yapılması daha güzel olur. Belirli yerlere dinleme alanları yapılır. Yeşilburç vadisi görselliği, yürüyüş rotası, konaklama yerleri, suyu, doğa güzelliği ve seyir terasıyla mükemmeldir. Yeşilburç kentsel sit alanına güzel mastır imar planı uygulanması gerekir. Ayrıca kentsel sit alandaki konaklar tescilli olmasından yıkılıyor. Bu konaklar butik otel olarak turizme kazandırmamız gerekir.
17°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 06 Mayıs 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:33
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:43
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26

Gelişmelerden Haberdar Olun

@