Gürer: “Çiftçi borçları, faizler silinip 5 yıl ertelenmeli”

AKP’nin teklifi çiftçinin sorununa ilaç değil!

EKONOMİ 04.04.2021, 17:50 Faruk
Gürer: “Çiftçi borçları, faizler   silinip 5 yıl ertelenmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’li Milletvekillerince verilen torba yasada, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin sorunu çözemeyeceğini ve beklentilerden uzak kaldığını söyledi.

  

Torba Yasa ile çiftçilerin borçlarının yüzde 12 ile  18’e  aralığında faiz uygulamasıyla yapılandırılacağını belirten Gürer, “Çiftçinin ve besicinin içinde bulunduğu koşularda kredi borç faizleri silinmesi  beklenirken faizle çiftçilerin elindekinin, avucundakinin alınması doğru bir yaklaşım değildir” dedi. 

Çiftçilerin borçlarının 5 yıl süreyle 2026 yılına kadar ertelenmesi, faizlerin tamamen silinmesi ve bu süre içinde yeni kredi temin edilmesi için destek olunması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu konuda TBMM Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifi sorunu çözecek bir tekliftir, değerlendirilmelidir” dedi.

 

 AKP’NİN TEKLİFİ ÇİTÇİYE NEFES ALDIRMAYACAK 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin”, çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. 

YÜZDE 18 FAİZ 

TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, borçları tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılmış olan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının öngörüldüğünü ifade eden Gürer, “Bu yapılandırma teklifi çiftçilerin beklediği bir yapılandırma değildir. Çünkü getirilen kanun teklifiyle 3 ay içinde Tarım Kredi Kooperatiflerine Başvuranların borçlarının yapılandırılacağı, ilk ödemenin Ekim-2021 tarihinde olmak üzere Ekim-2022 dönemine kadar ödemelerin yapılacağı belirtilmektedir. Burada AKP faizciliğini yine göstermiş, yüzde 12 ila yüzde 18 aralığında faizlerin işletilmesini bu teklifin içine koymuştur. Küçük aile tipi işletmelerin bu kadar yüksek faizi ödemeleri olası değildir. Çiftçilerin beklentisi bu değildir; beklenti 2026 yılına kadar borçların ertelenmesi ve faizlerin tamamının silinmesidir. Ancak AKP’nin getirdiği kanun teklifi faizlerin devam edeceğini gösteriyor” diye konuştu. 

İNEK, TARLA, TRAKTÖR İCRALIK OLDU 

2020 yılında çiftçilerin ürünlerinden bekledikleri geliri sağlayamadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar arttı. Çiftçiler ödeme güçlüğü içine düştüler. Bankalar yapılandırma yapsa da Tarım Kredi Kooperatifleri yapılandırmaya gitmedi ve haciz işlemleri başladı. Çiftçilerin ineği, tarlası, traktörü haczedildi. Bu süreçte gelen tepkiler üzerine Tarım Kredi Kooperatifleri 31 Mart 2021 tarihine kadar haciz işlemlerini durdurdu. Haciz işlemlerinin durdurulma süresi de birkaç gün önce doldu. Şu anda AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.  Hafta içi komisyonda görüşülecek. Torba yasa teklifinde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun  madde teklifi ne yazık ki çiftçini rahatlatacak, nefes aldıracak bir teklif olmadı. Çünkü bu teklife göre faizler silinmediği gibi  faiz artışına gidilerek yüzde 12 ila yüzde 18 aralığındaki oranlarla faiz uygulaması devam ediyor. Kredi faiz oranları %11’den  %18’e, %5 olan oran ise %12’ye çıkarılırken ‘Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.’ İfadesi yer almaktadır. Biz bu faizlere karşı çıkacağız. Umarım komisyon ve meclis sürecinde bu faizden vazgeçilir” diye konuştu.

YASA TEKLİFİ SORUNU KALICI  ÇÖZEMEZ 

Çiftçilerin bu faiz oranlarını ödeyecek durumda olmadığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmeye başlayacak olan ve sonrasında Genel Kurul’a sunulacak olan kanun teklifinin bu haliyle yasalaşmasının üreticiyi belki sınırlı da olsa  bugün için icradan kurtarabileceğini ancak uzun vadede sorunu çözemeyeceğini ifade etti. Ve Faiz artırımının yeni sorunlar üreteceğini ifade etti.

AKP ÇİFTÇİYİ DESTEKLİYORMUŞ GİBİ YAPIYOR AMA DESTEKLEMİYOR 

AKP’nin her zaman çiftçiyi destekliyormuş gibi yaptığını ancak desteklemediğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daha önce destekleme kapsamında açıklanan rakamların da çiftçilere ödenmediğini hatırlattı. 

FAİZLER TAMAMAN SİLİNİP, BORÇLAR 5 YIL ERTELENMELİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün itibariyle çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 5 yıl süreyle ertelenip faizlerinin tamamen silinmesi ve çiftçiye yeni kredi imkânı tanınması gerektiğini anlattı.

ÇİFTÇİNİN CANINDAN BAŞKA VERECEĞİ KALMADI 

Çiftçiye ve besiciye,  içinde bulunduğu koşullarda daha ciddi destekler verilmesi gerekirken faizle çiftçinin elindekinin, avucundakinin alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çiftçinin canından başka bir vereceği kalmadı. İçinde bulunduğumuz koşullarda çiftçi ürününü değerinde satamıyor. Bugün Niğde’de kilogramını 1 liraya mal eden üretici patatesi 25 kuruşa bile satamadı. Diğer ürünlerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Üretim maliyeti sürekli artıyor. 9-10 ay önce 1800 lira olan üre gübresi bugün 3 bin 200 liraya satılıyor. Bu şartlarda üretim yapmaya çalışan çiftçinin borçları ne yazık ki katlandı. 

Çiftçiye yapılacak destekler diye dokunur olmalı. AKP’nin bir an önce faiz anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Verilecek destek çiftçiye nefes aldırmalı…”

 

 KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN MADDE

 

MADDE 16- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oram %18, %5 oranı %12, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.” hükmü “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilk taksit” ibaresi “peşinat”, “2017 yılının Ekim ayı” ibaresi “2021 yılının Ekim ayı” şeklinde, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılandırması devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kaynak: TİYO AJANS
banner697
Yorumlar (4)
Huysuz 1 yıl önce
Çiftinin hiçbir sorunu yok kardeşim.
Çiftçinin bir sorunu olsa en en azından senin bağırdığının yarısı kadar bağırırdı.
çiftçinin sesi çıkmıyorsa sana ne oluyor.
Kendine başka iş ara bence.
TOHUM GÜBRE, Fidan İlaç 1 yıl önce
Çiftçilere Tohum, Gübre fidan ilaç
hibelerii verilip EKİM yapmaları desteklenmeli tarım Ülkesi olduğumuzu unutmayalım ki doyalım
TOHUM GÜBRE, Fidan İlaç 1 yıl önce
Çiftçilere Tohum, Gübre fidan ilaç
hibelerii verilip EKİM yapmaları desteklenmeli tarım Ülkesi olduğumuzu unutmayalım ki doyalım
olgun 1 yıl önce
KİRALIK Vekillerin Niğde ye faydası olmaz.
9
parçalı az bulutlu
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak 03:45
Güneş 05:24
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:52
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@