Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler başlıklı tablo ve teşvik alacak olan ilçelerin listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resim Gazetede yayınlanan listede Niğde’den 2 ilçe ilk kez yer aldı.

Altunhisar ilçesinde aranması bulunan 59 şahıs yakalandı Altunhisar ilçesinde aranması bulunan 59 şahıs yakalandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yapılan değişiklikle, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri ilçe bazlı teşvik sistemine dâhil edildi.


Resmi Gazetede yayınlanan karara göre bu kapsamda Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Kâr payı desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Sigorta primi desteği gibi devlet yatırım ve teşviklerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile ilçelerin kalkınması ve bölgesel faktörlerden payını alması bekleniyor. Bu kararın amacı Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak açıklandı.

Editör: TE Bilişim