CHP Niğde Yönetimi Ak Parti Milletvikili Erdoğan Özegen'in CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in patates konusundaki sorusunun ardından verilen yanıtı kendi çabası gibi basına vermesini eleştirdi. 

Borhaber.net durumu fark etmiş  ve haberi " Ömer Fethi Gürer, Orta Yaptı, Patates Erdoğan Özegen'de" şeklinde vermişti. Haberimiz burada tıklayın

CHP Niğde İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama aynen aşağıda...


Kamuoyuna duyuru

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her yıl sorunu artarak devam eden Patates Üretimini Kamuoyu  gündemine, Meclis gündemine  taşıyarak, Milletvekilimiz de soru önergeleri vererek Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruna çare bulunmasındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Her Kasabada, her Köyde konu üreticilerimize  sorunun  Hükümetin alacağı kararlarla çözüme kavuşabileceği anlatılmaktadır. Şu anda patates ambarlarda çillenmiş vaziyettedir. Sayın Vekilimiz bugün itibarı ile TBMM de konu ile ilgili basın açıklamasında bulunacaktır.

Ama Ne yazık ki...

AKP Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen adına Niğde yerel basınımızda yer alan” Başkentte  Gündem Patates” haberi patates üreticisine sırtını dönen AKP hükümetinin düştüğü şaşkınlığı yansıtmaktadır.

1-      Haberde Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, 2016 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerine fırında patates ikram ettiği doğrudur. Ancak patates Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılı bütçe görüşmeleri sürerken fırında pişirilen Niğde patatesleri genel kurulda bulunan milletvekillerine dağıtıldı. Niğde patatesinin TBMM salonunda dağıtıldığı sırada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik patates konusunda açıklama yaptı “biçiminde ki haber yanlış ve çarpıtmadır. Genel kurulda patates dağıtılmamış, Meclis oturumu yöneten başkanın verdiği arada yemekhane de patates dağıtımı yapılmıştır. Genel Kurul salonuna hiçbir gıda maddesi girdirilemez. Bu dahi haberin tutarsızlığının göstergesidir.

 

2- Bakan Faruk Çelik açıklamasını Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in patates ile ilgili sorusu üzerine yapılmıştır. Açıklama soru yanıt bölümünde yapılmıştır. TBMM tutanaklarına girildiğinde görüleceği üzere Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusu şöyledir. Tarım Bakanına: Patates ve elma Niğde'de depoda kaldı, 200 bin tonu aşkın patates çimlenmeye başladı, yurt dışı satış olanağı görünmüyor. Büyükşehir belediyeleri vasıtasıyla acil patates ve elmanın pazarlanması düşünülmekte midir ya da farklı bir çözümünüz var mıdır?”

 

3-  Tarım Bakanı Faruk Çelik-“. Patatesle ilgili olarak şunu ifade edeyim: 2014 yılında 4,1 milyon ton patates üretimi var iken, 2015 yılında 4,7 milyon ton; yüzde 14’lük bir artış söz konusu. Aylık tüketimimiz 300 bin ton. Dolayısıyla, stokta şu anda 710 bin ton patatesten bahsediliyor, ifade edilen 710 bin ton yani iki aylık bir patates stoğu var...”demiştir.

 

 

4-  Yukarda belirttiğimiz gibi TBMM tutanakları gerçeği görmek isteyenlerin bakabilecekleri adrestir. Hal ve durum böyle iken kamuoyuna yanıltıcı haber servis edilmesi doğru değildir.

 

5-  Keza arşivlere bakanlar görecektir ki Büyükşehir  Belediyeleri  eli ile patates tüketilmesi sözlü ve yazılı ifade eden de aylardır Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’dir.

  

6-   Patates sorununun bir an önce çözülmesi için gösterilen her çaba önemlidir ve doğrudur. Şüphesiz Niğde Milletvekillerinin Niğde sorunlarını gündeme taşıması doğru olandır ve bu konuda özellikle çiftçi sorunlarında milletvekillerimizin çaba ve çalışma içinde olmaları olağandır ancak haberin çarpıtılıp kamuoyuna eksik ve  yanlış bilgi sunulması etik değildir. Mutlaka her milletvekilinin bu konuda bir çabası vardır ama haberin sunuluşu ve kamuoyunu oluşturma amacı ile düzenlenişi doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bir suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. Sayın Milletvekilimiz Ömer Fethi GÜRER’in 08.12.2015 tarihinde vermiş olduğu yazılı soru önergesi her şeyi açığa çıkaracaktır.

 

 

ÖNERGE AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR.

 

Gürer patates üreticisinin sorunlarını Meclis Gündemine taşıdı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sorunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e soru olarak iletti. Yanıtlanmasını istedi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer patates üreticisinin depolardaki ürününü satamama riskine karşı yurt dışı satış olanakları yaratılması, Patates için bölgede entegre bir tesisin kurulması adına hükümet desteğinin sağlanması adına bir çalışma olup olmadığını sordu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“Niğde İli patates üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Patates ilk anda maliyet üzerinden bir alıcı bulmasına karşın hasat artışı ile maliyetin altında alıcı bulması nedeni ile depolanmak zorunda kalınmıştır. Halen Niğde’de önemli miktarda ürün, üreticinin deposundadır. Geçen yıl 150 bin dönüm alana ekilen patatesin bu sene 173 bin dönüme ekim yapıldığı ifade edilmektedir. Verim üzerinden yapılan hesaplama ile 800 bin ton civarında yıllık ürün gerçekleşmiştir. 1 kilogram patatesin maliyetinin 80-90 kuruşa çıktığı bir dönemde, kilosu 40 kuruşa kadar düşünce üretici satmak yerine depolarda stoklamayı tercih etmiştir.. Şu anda bölgede depolarda önemli miktarda patates bulunmaktadır. Görünen o ki üretici için sorunlu bir süreç yaşanması olasıdır.” dedi

-Sorular-

Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

1- Niğde İli, ülkemizde patates üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Nevşehir ile birlikte bölge önemli bir patates üretim merkezidir. Bu bölgede patatesin işlenmesine yönelik entegre bir tesis yer almamaktadır. Patatesi çok yönlü değerlendirecek tesislerin bölgede yapılması için özel sektörün yatırım yapmasını sağlamak amaçlı bir teşvik uygulamasına gidilmesi düşünülmekte midir?

2- Depolarda bekleyen patatesin değer bulması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

3-Patatesin değerlendiği geçmiş dönemde, hükümetin İthal patates getirme girişimleri akıllardadır. Bu gün ise patatesin rekoltesi yükseldiği için üretici, maliyetine bile ürününe değer bulamamaktadır Bu durumda yurt dışı satış yollarının açılması için görüşmede bulunulan bir ülke mevcut mudur?

4-Birkaç ay içinde depolardaki ürünün değer bulmaması halinde, çiftçi gelecek yıl ekim yapamama durumu ile karşı karşıyadır. Bu sorunun aşılması için, çiftçilerin zararları halinde zararlarının karşılanması planlanmakta mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


Aşağıdaki sorularımın T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 8.12.2015

Ömer Fethi GÜRER 
Niğde Milletvekili

 Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 Kamil DAVARCI                       Erhan ADEM

Merkez İlçe Başkanı                  İl Başkanı