Çamardı İlçesinde Yağmur duasına çıkıldı. Çamardı Belediyesi'nin paylaştığı  bazı  fotoğraflardan video oluşturduk.  Fotoğraflardan yağmur duası mı? piknik mi? kutlama mı dedirten görüntüler oluştu. 

Yorum sizin...

Çok eski tarihlerde  toplumlarından beridir varolan yağmur duası coğrafyaya göre, milliyete göre, mezhebe göre bile değişmektedir. 

Yağmur Duası konusunda bir çok bilimsel araştırma, makale ve bilgi sahibi kişilerin anlatım videoları mevcut. 

Bir çok araştırmacı insan, din bilimi  insanları Yağmur Duasının ağaç dikmekten geçtiğini izah ediyor. 

Din İşleri Yüksek Kurulu İslami açıdan nasıl ve ne şekilde yapılacağına dair bilgi verirken, hadis ve fıkıh imamlarına göre nasıl yapılabileceğine dair bilgilendirmeler yapıyor. 

Çamardı yolunda feci kaza! 2 Ölü, 3 yaralı Çamardı yolunda feci kaza! 2 Ölü, 3 yaralı

Artık meteoroloji bilimin yağmurun hangi şartlarda yağacağı, kuraklığın sebeplerini delilleri ile izah ettiği gibi, yağmurun ne zaman, ne tür yağış ve ne şiddette yağacağını da tespit edebiliyor. 

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirliklerinde sunni yağmur yağdırma işlemi yapılmış, ülkede bugüne kadar  görülmemiş seller meydana gelmişti. Suudi Arabistan'ında bu tür uygulamalara zaman zaman gittiği belirtiliyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı   yağmur duasına çıkılması için müftülüklere talimat verdiği de oluyor. 

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN "Yağmur duası nedir? Nasıl yapılır?" SORUSUNA CEVABI

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).
Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/154).
İmam Ebû Hanîfe’ye göre, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre, bayram namazı gibi iki rek'at cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezân okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rek'atlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/325).

YAĞMUR DUASI ANLAMI:

Allah’ım,bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde,ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.

Igğıgğıgıg

Editör: Selim GÖKEL