Ahmed Kuddûsî Hazretlerinin doğup büyüdüğü ve ömrünü tamamladığı yer olan Bor ile ilgili düşünceleri ve Bor’a bakışı çok güzel ve olumludur. Kuddûsî Hazretleri, Bor şehrini Mekke Medine toprağına eş olarak görür.  Hatta onun adını aşağıdaki şiirinde Nur adıyla anar ve erenlerin Bor iken ona Nur ismini verdiklerini belirtir.
 
Tesmiye kıldı erenler Bor iken Nûr adını
İtdi çok zîrâ Hudâ 'uşşâkını 'ubbâdını”
 
Babasının Bor’da yaşayan ilim irfan sahiplerine bakarak Bor’u Maraş’a tercih ettiğini şu mısralar ile belirtir:
 
Çün peder merhûm iderdi anı tercih Mar'aşa
Görüben kurrâsını huffâzını zühhâdını
 
Aşağıda ki beyitte, bu zamana kadar zekâtını bu kadar veren bir toplum görmediğini söyler.
 
“Görmedim hîç böyle bir kavm ki zekâtların virür
Hak Te'âlâ eylemiş çok anların hussâdını
 
Aşağıdaki mısralarda Bor’un Allah’tan başka sahibinin olmadığı belirterek ona haset eyleyenlere beddua eder:
 
“Sâhibi yokdur Hudâdan gayrı işbu beldenin
Kahr u ihlâk eylesün Mevlâ anın hussâdını
 
Aşağıdaki beyitte “Dışarıdan bir yabancı gelse yabancı olduğunu hissetmez, geldiği yeri unutur. Onu gezdirip güzel bahçeleri seyrettirirler.” diyerek Bor insanının ne kadar misafirperver olduğunu belirtir.
 
“İçlerine bir garîb gelse unudur beldesin
Gezdirüb seyr itdirirler bağce-i âbâdını”
 
Bor’da makamı bulunan Sarı Saltuk Hazretleri ile ilgili olarak da;
 
Belde-i Bor’daki Saltuk türbesi
Kim ziyaret etse kalmaz kürbesi
 
Diyerek bu makamı ziyaret edenlerin dertlerinden ve iç sıkıntılarından kurtulacağını söyler.
 
İstanbul’a giden ve niyeti kalıcı olarak İstanbul’da yaşamak olan Kuddûsî Hazretleri ilk izdivaçlarını İstanbul’a yerleştiklerinde yapmıştır. Kuddûsî Hazretleri, validelerinin ısrarı üzerine İstanbul da yaşama fikrini değiştirerek Bor’a yerleşir. Bor’a geri dönüşünün başka bir nedeni ise, “Git validene hizmet et, sen o beldede otur ve Müslümanlara nasihat et. Bu nasihatin padişahtan sağır çobana kadar herkese olsun”  diye kendine gelen manevî işarettir.  Bu işaret üzerine İstanbul’dan Bor’a kesin dönüş yaptıktan sonra birçok evlilik yapar ve bu evliliklerinden çok sayıda evladı olur. Kuddûsî Hazretlerinin bu evliliklerinin çoğu manevi sebeplere dayanır.
Ahmed Kuddûsî Hazretlerinin ağabeyi Mehmed Efendi Bor’da müftü olarak görev yapmıştır.
Konya için Hazreti Mevlana, Ankara için Hacı Bayram-ı Veli, Bursa için Emir Sultan Hazretleri ne kadar önemliyse Bor ilçemiz içinde Kuddûsî Hazretleri o kadar önemlidir.
Onun manevi etkisi dinamik bir şekilde hala Bor ve çevresinde etkisini göstermektedir.
Onun bu topraklara sinmiş kutlu nefesi Hak dostlarının yolunu aydınlatan bir kandil misali parlamaktadır.
Ne mutlu bu gerçeğe erişenlere ve ne mutlu bu yolda vuslata erenlere.
 
Mehmet Baş
 
 
Not: Yayınlanacak olan Borlu Ahmed Kuddûsî Hz. kitabından bir bölüm