PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti.

YORUM 16.01.2016, 01:58 16.01.2016, 02:11 nigdehaber
865
PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi
banner830
Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek  yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza  veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti. 

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada; 

 Aydın, entelektüel, münevver…

Toplumda saygınlığı bulunan, sözü dinlenen, kendisinden emin olunan erdemli bilge kişilere verilen sıfatlar.

İster bilge ister münevver diyelim, aydın ya da entelektüel diyelim bu sıfatı hak eden kişiler;  “değerlendirmelerini doğru bilgiye dayandıran ve baskı altında kalmadan doğru bilgiyi yorumlayıp tarafsız bir şekilde toplumun faydasına sunarlar.”

Toplum, bilim insanlarının dosdoğru olduklarına, yalan söylemeyeceklerine hele de iftira atmayacaklarına inanır. Bunlar kokulan korku yayan düzen bozucu insanlar değildir. Hukukun üstünlüğüne içten inanırlar ve her türlü bozgunculuğun karşısında dururlar. Kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının asla üzerinde görmeyen medeni yaşamın gerekleriyle ilgili bireyleri öğütleyen ve faydalı bireyler yetiştiren insanlardır. Bu insanlar kendi geleceklerinden ziyade milletin birliğini ve vatanın geleceğini önemser. Bu sıfatı hak eden çok da aydınımız münevverimiz bilim insanımız, bilge kişilerimiz vardır.  

Münevverlikle, bilgelikle yalancılık, karalama asla yan yana gelmez.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde toplumun öz kaynaklarıyla kendilerine uzun yıllar yatırım yapılmış ve yapılmaya devam eden sayıları 1000’ i aşan akademisyen, bir bildiri yayınlamışlardır. Bilim adamlarının doğru bilgiden yola çıkarak olayları yorumlayan ve çözüm üreten insanlar olduğu varsayımından hareketle üniversitelerimizde görev yapan bu 1100 kişinin imzaladığı bildiriyi inceleyelim. Söyledikleri gerçeği yansıtıyor mu? Gerçek bilgiye dayanıyor mu?

Bu kişiler “Türkiye Cumhuriyeti sokağa çıkma yasakları altında orada yaşayan insanları fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm ediyor, katliam yapıyor, tüm hak ve özgürlükleri ihlal ediyor” diyorlar.

Peki bu bilgi doğru mu?

Sokaklarda yaşanan olaylar terör örgütünün kendi ifadesi ile silahlı halk direnişine kalkışma amacı taşıyan özyönetim (!) ilanı ile başlamadı mı? Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin hukukunu tanımıyoruz demediler mi? Yine buna bağlı olarak terör örgütü PKK yerleşim yerlerine, masum insanların evlerini silahlı elemanlarını yerleştirerek barikatlar kurdurup hendekler açıp yerleşim yerlerinde korku ve paniğe neden olmadılar mı? Bunlar devletin meşru güçlerinin bu mahallere girmesini engelleyip kurtarılmış bölgeler oluşturmaya kendi yasadışı kurallarını koymaya yeltenmediler mi? Bunlar hepimizin gözleri önünde gerçekleşen şeyler.

İnsanları baskı altına alarak masum halkın evlerini işgal eden, ahaliyi zorla kendilerine destek vermeye zorlayan, ticaret yapmalarını engelleyen, haraç kesen, okul yakan eğitim öğretimi durduran çocukların gençlerin eğitim haklarını ellerinden alan, korku yayan devletin meşru güçleri mi?

Kamu da çalışanları tehdit eden can güvenliğinden ötürü çalışamaz hale getiren, ambulans şoförünü bile insafsızca öldüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi?

Bütün bunlar olurken terör örgütü ilçeleri, mahalleleri abluka altına almışken ve devletimiz doğal olarak hukuk düzenini yeniden tesis etmek için mücadele ederken, Devleti ablukacı ve katliamcı olarak suçlamak doğru bir bilgi ve doğru yorum mudur? ELBETTE HAYIR.

Öyleyse bu nasıl akademisyenlik nasıl bilim adamlığıdır?

Terör, infial, korku ve panik yaratmak maksadıyla kundaktaki bebekleri öldürmekten çekinmezken, okul bahçelerine bombalarla saldırırken, algı yaratmak için insanların cenazelerini almalarına izin vermezken almaya çalışanı ateş altına alırken dünya üzerindeki hiçbir ideolojik düşünceyle örtüştüremeyeceğimiz böyle bir açıklamayı yapan insanları akademisyen bilim insanı, aydın, münevver, entelektüel sayabilir miyiz?

Yalancı, iftiracı ve terörü hoş gören bunları görmezden gelip kargaşa yaratanlara moral veren açıklamalar yapan kargaşacıların eylemlerini uluslararası alanda makul göstermek için yurt dışından insanlara bildiriyi imzalatma çabası hangi amaca hizmet etmektir? Yalanla iftira ile Türkiye’ yi dış dünyaya şikayet etmek hangi vatandaşlık kavramıyla açıklanabilir?

Böyle bir bilim insanlığı akademisyenlik olur mu?

Olmaz, olamaz, kabul edemeyiz.

Hangi ara bir araya geldiniz de hangi akılla bu dehşete düşüren metinde mutabık kaldınız? Niyetiniz belli. Biz anladık.

SİZLER SUÇA ORTAK OLDUNUZ…

Farkındalar, bal gibi biliyorlar.

Akademisyeniz diyorsunuz ama bildiri de aslında hukuksuzluğu meşru gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Tabi o mahaller de teröristlerle sizler yaşamıyorsunuz. Sizler şüphesiz evinize bir hırsız girse feryat figan edersiniz. Biri yolunuzu gözlese soluğu karakolda alırsınız. Teröristler o insanlara “kapılarınızı kilitlemeyeceksiniz bizler istediğimiz zaman gireceğiz” diyorlar. Evlerinizi terk etmelerine müsaade etmeyerek canlı kalkan olarak kullanıyorlar.

Kargaşayı destekleyip adına barış çağrısı diyorsunuz. Yetinmeyip uluslararası kamuoyunda çalışmalar yapacağız diyorsunuz. Bunu taahhüt ettiğinizi söylüyorsunuz. Kime söz veriyorsunuz?

Kürt siyasi iradesi diyorlar ama adını koymuyorlar? Anlamayacağımızı mı düşünüyorlar. Düşünmüyorlar. Şanslarını deniyorlar. Karmaşa yaratmak istiyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini hangi yetkiyle müzakereye çağırıyor ve ne hadle gözlemci talebinde bulunuyorsunuz?

“Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye’nin kendi hukukunun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.” diyerek içini doldurmadıkları bu kafayla doldurmalarının da mümkün olmadığı iddialı laflarla toplumun kafasını bulandıracağınızı mı düşündünüz? Evrensel hukuk normlarının hiç birinde terör faaliyetlerine göz yuman hükümler bulamazsınız? Hiçbir hukuk düzeni ve normu terörün safında yer tutmaz. Ancak “ kasıtlı ve planlı kıyım” gibi laflarla Türkiye’ yi uluslararası alanda zor durumda bırakmaya çalışıyorsunuz. Dış dünyayı Türkiye’ye karşı harekete geçmeye tahrik ediyorsunuz. Türkiye’ nin üzerinde hesabı olan düşmanca tavır besleyen ülke ve anlayışlara el vermek istiyorsunuz.

İnsafsızsınız.

Kötü niyetlisiniz. Bu bildiri bir bakış açısı olarak yorumlanamaz. Gerçek tutarlı bir düşüncenin ürünü olamaz.

Bildiri insani de değildir. Diyarbakır Silvanlı olan şehit babası Fevzi Yenikapının , "Kardeşi kardeşe vurduran onlar. Siyaset yapmasınlar. Yazıktır, günahtır. Ben de Kürtüm. Anam Kürt, babam Kürt. Tek bayrağın altında yaşıyoruz. Terörün dini, imanı yok, bayrağı yok.” seslenişine de kulaklarınızı tıkamışsınız. Tıkamışsınız zira gerçekteki niyetinizi söylemiyorsunuz. Milli duyarlılıktan olduğu kadar insani duyarlılıktan ve bakış açısından uzak akıl tutulması yaşayan bu zevatın bakış açısı kafasını kuma gömen devekuşunun bakış açısıdır. Kafası kumda olduğu için gözü, kulağı ve beyni ile değerlendirme yapamamaktadır.

Bunların bakış açıları bu coğrafyanın bu vatanın bu milletin bakış açısı değildir.

Güvenlik güçlerimiz, meşru bir şekilde hukuka uygun olarak, hukuku korumanın çabası içindeler. Bunu yaparken de sivil halka zarar vermemek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami dikkat ve özeni de göstermektedir. Sonuna kadar destekliyoruz.

Açıklamadan sonra bu kişiler hakkında soruşturma açılmasının doğru olmadığını savunanlar çıktı. Neden? Hukuksuzluk düşüncesi savunulamaz. Hukukun herkese eşit olarak uygulanması gerektiği ilkesinden vazgeçilemez.

Bu insanların yaptıkları açıklama hür ve tarafsız bir düşüncenin ürünü değildir. Düşünce açıklaması değildir. Teröre doğrudan ya da dolaylı destek veren, moral veren, milletin birlik ve beraberce yaşamasının önüne engeller koymaya çalışan, doğru bilgiye dayanmayan, hukuk düzenini bozan ve ayrıcalıklar yaratmaya çalışan eylem ya da yazılar kanaat açıklaması olamaz.

Bu insanlar akademisyen kadrolarını da işgal etseler hukuken ayrıcalıklı değillerdir. Farik ve mümeyyizdirler. Fiil ve ceza ehliyetleri vardır. Yaptıkları eylemlerden hukuken sorumludurlar.

En iyimser ihtimalle terörü övmektedirler. Bağlı bulundukları üniversiteler tarafından Öğretim Elemanları disiplin yönetmeliğinin hükümleri mutlaka işletilmelidir. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin bir hukuk sistemi, yasaları olduğunun farkında olmalıdır. Bir eylem yapıyorsa sonuçlarını katlanmalıdır.

Bu tür açıklamalar hepimize zarar vermektedir. Aynı geminin yolcularıyız. Gemi su alırsa hepimiz batarız. Geminin içinde kötü niyetli birileri elinde baltayla rahatça gezemez.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışamaz.

Bağımsızca yaşama hakkımıza dokunamaz. Devletimizi ve coğrafyamızı tasarlama cüretini gösteremez.        

Dikkatli olmak uyumamak gerekiyor.

Ne diyordu Çanakkale “ uyuma uyursan ölürsün”      dedi.

                                                                               

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (1)
Delioglan 4 yıl önce
Helâl be başkan. Ağzına sağlık. Vatan hainligi nin adı akademisyen lik oldu
Son Yorumlar
Yazı nerde
Vekil olarak en çok çalışan bu insanı dinlemek gerek hastaneler tıka basa hastalarla dolduysa bunun temel sebebi gıda ve tarım ilaçları...
Madem kaçakçılık var yakalandı doğrudur neden bu şüphelilerin isimleri açık açık yazılmıyor
bor yine texas günlerine dönüyor maşAllah.
Tebrik ediyor başarılar diliyorum
16°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
İmsak 03:34
Güneş 05:20
Öğle 12:52
İkindi 16:44
Akşam 20:13
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Fenerbahçe 31 50
6. Beşiktaş 30 50
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Denizlispor 31 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 34 50
8. Tottenham 33 48
9. Sheffield United 33 48
10. Burnley 33 46
11. Everton 33 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 34 31
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 34 60
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 34 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 35 39
14. Real Betis 34 38
15. Celta de Vigo 35 36
16. Deportivo Alaves 34 35
17. Eibar 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@