PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti.

YORUM 16.01.2016, 01:58 16.01.2016, 02:11 nigdehaber
882
PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi
banner830
Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek  yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza  veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti. 

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada; 

 Aydın, entelektüel, münevver…

Toplumda saygınlığı bulunan, sözü dinlenen, kendisinden emin olunan erdemli bilge kişilere verilen sıfatlar.

İster bilge ister münevver diyelim, aydın ya da entelektüel diyelim bu sıfatı hak eden kişiler;  “değerlendirmelerini doğru bilgiye dayandıran ve baskı altında kalmadan doğru bilgiyi yorumlayıp tarafsız bir şekilde toplumun faydasına sunarlar.”

Toplum, bilim insanlarının dosdoğru olduklarına, yalan söylemeyeceklerine hele de iftira atmayacaklarına inanır. Bunlar kokulan korku yayan düzen bozucu insanlar değildir. Hukukun üstünlüğüne içten inanırlar ve her türlü bozgunculuğun karşısında dururlar. Kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının asla üzerinde görmeyen medeni yaşamın gerekleriyle ilgili bireyleri öğütleyen ve faydalı bireyler yetiştiren insanlardır. Bu insanlar kendi geleceklerinden ziyade milletin birliğini ve vatanın geleceğini önemser. Bu sıfatı hak eden çok da aydınımız münevverimiz bilim insanımız, bilge kişilerimiz vardır.  

Münevverlikle, bilgelikle yalancılık, karalama asla yan yana gelmez.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde toplumun öz kaynaklarıyla kendilerine uzun yıllar yatırım yapılmış ve yapılmaya devam eden sayıları 1000’ i aşan akademisyen, bir bildiri yayınlamışlardır. Bilim adamlarının doğru bilgiden yola çıkarak olayları yorumlayan ve çözüm üreten insanlar olduğu varsayımından hareketle üniversitelerimizde görev yapan bu 1100 kişinin imzaladığı bildiriyi inceleyelim. Söyledikleri gerçeği yansıtıyor mu? Gerçek bilgiye dayanıyor mu?

Bu kişiler “Türkiye Cumhuriyeti sokağa çıkma yasakları altında orada yaşayan insanları fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm ediyor, katliam yapıyor, tüm hak ve özgürlükleri ihlal ediyor” diyorlar.

Peki bu bilgi doğru mu?

Sokaklarda yaşanan olaylar terör örgütünün kendi ifadesi ile silahlı halk direnişine kalkışma amacı taşıyan özyönetim (!) ilanı ile başlamadı mı? Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin hukukunu tanımıyoruz demediler mi? Yine buna bağlı olarak terör örgütü PKK yerleşim yerlerine, masum insanların evlerini silahlı elemanlarını yerleştirerek barikatlar kurdurup hendekler açıp yerleşim yerlerinde korku ve paniğe neden olmadılar mı? Bunlar devletin meşru güçlerinin bu mahallere girmesini engelleyip kurtarılmış bölgeler oluşturmaya kendi yasadışı kurallarını koymaya yeltenmediler mi? Bunlar hepimizin gözleri önünde gerçekleşen şeyler.

İnsanları baskı altına alarak masum halkın evlerini işgal eden, ahaliyi zorla kendilerine destek vermeye zorlayan, ticaret yapmalarını engelleyen, haraç kesen, okul yakan eğitim öğretimi durduran çocukların gençlerin eğitim haklarını ellerinden alan, korku yayan devletin meşru güçleri mi?

Kamu da çalışanları tehdit eden can güvenliğinden ötürü çalışamaz hale getiren, ambulans şoförünü bile insafsızca öldüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi?

Bütün bunlar olurken terör örgütü ilçeleri, mahalleleri abluka altına almışken ve devletimiz doğal olarak hukuk düzenini yeniden tesis etmek için mücadele ederken, Devleti ablukacı ve katliamcı olarak suçlamak doğru bir bilgi ve doğru yorum mudur? ELBETTE HAYIR.

Öyleyse bu nasıl akademisyenlik nasıl bilim adamlığıdır?

Terör, infial, korku ve panik yaratmak maksadıyla kundaktaki bebekleri öldürmekten çekinmezken, okul bahçelerine bombalarla saldırırken, algı yaratmak için insanların cenazelerini almalarına izin vermezken almaya çalışanı ateş altına alırken dünya üzerindeki hiçbir ideolojik düşünceyle örtüştüremeyeceğimiz böyle bir açıklamayı yapan insanları akademisyen bilim insanı, aydın, münevver, entelektüel sayabilir miyiz?

Yalancı, iftiracı ve terörü hoş gören bunları görmezden gelip kargaşa yaratanlara moral veren açıklamalar yapan kargaşacıların eylemlerini uluslararası alanda makul göstermek için yurt dışından insanlara bildiriyi imzalatma çabası hangi amaca hizmet etmektir? Yalanla iftira ile Türkiye’ yi dış dünyaya şikayet etmek hangi vatandaşlık kavramıyla açıklanabilir?

Böyle bir bilim insanlığı akademisyenlik olur mu?

Olmaz, olamaz, kabul edemeyiz.

Hangi ara bir araya geldiniz de hangi akılla bu dehşete düşüren metinde mutabık kaldınız? Niyetiniz belli. Biz anladık.

SİZLER SUÇA ORTAK OLDUNUZ…

Farkındalar, bal gibi biliyorlar.

Akademisyeniz diyorsunuz ama bildiri de aslında hukuksuzluğu meşru gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Tabi o mahaller de teröristlerle sizler yaşamıyorsunuz. Sizler şüphesiz evinize bir hırsız girse feryat figan edersiniz. Biri yolunuzu gözlese soluğu karakolda alırsınız. Teröristler o insanlara “kapılarınızı kilitlemeyeceksiniz bizler istediğimiz zaman gireceğiz” diyorlar. Evlerinizi terk etmelerine müsaade etmeyerek canlı kalkan olarak kullanıyorlar.

Kargaşayı destekleyip adına barış çağrısı diyorsunuz. Yetinmeyip uluslararası kamuoyunda çalışmalar yapacağız diyorsunuz. Bunu taahhüt ettiğinizi söylüyorsunuz. Kime söz veriyorsunuz?

Kürt siyasi iradesi diyorlar ama adını koymuyorlar? Anlamayacağımızı mı düşünüyorlar. Düşünmüyorlar. Şanslarını deniyorlar. Karmaşa yaratmak istiyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini hangi yetkiyle müzakereye çağırıyor ve ne hadle gözlemci talebinde bulunuyorsunuz?

“Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye’nin kendi hukukunun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.” diyerek içini doldurmadıkları bu kafayla doldurmalarının da mümkün olmadığı iddialı laflarla toplumun kafasını bulandıracağınızı mı düşündünüz? Evrensel hukuk normlarının hiç birinde terör faaliyetlerine göz yuman hükümler bulamazsınız? Hiçbir hukuk düzeni ve normu terörün safında yer tutmaz. Ancak “ kasıtlı ve planlı kıyım” gibi laflarla Türkiye’ yi uluslararası alanda zor durumda bırakmaya çalışıyorsunuz. Dış dünyayı Türkiye’ye karşı harekete geçmeye tahrik ediyorsunuz. Türkiye’ nin üzerinde hesabı olan düşmanca tavır besleyen ülke ve anlayışlara el vermek istiyorsunuz.

İnsafsızsınız.

Kötü niyetlisiniz. Bu bildiri bir bakış açısı olarak yorumlanamaz. Gerçek tutarlı bir düşüncenin ürünü olamaz.

Bildiri insani de değildir. Diyarbakır Silvanlı olan şehit babası Fevzi Yenikapının , "Kardeşi kardeşe vurduran onlar. Siyaset yapmasınlar. Yazıktır, günahtır. Ben de Kürtüm. Anam Kürt, babam Kürt. Tek bayrağın altında yaşıyoruz. Terörün dini, imanı yok, bayrağı yok.” seslenişine de kulaklarınızı tıkamışsınız. Tıkamışsınız zira gerçekteki niyetinizi söylemiyorsunuz. Milli duyarlılıktan olduğu kadar insani duyarlılıktan ve bakış açısından uzak akıl tutulması yaşayan bu zevatın bakış açısı kafasını kuma gömen devekuşunun bakış açısıdır. Kafası kumda olduğu için gözü, kulağı ve beyni ile değerlendirme yapamamaktadır.

Bunların bakış açıları bu coğrafyanın bu vatanın bu milletin bakış açısı değildir.

Güvenlik güçlerimiz, meşru bir şekilde hukuka uygun olarak, hukuku korumanın çabası içindeler. Bunu yaparken de sivil halka zarar vermemek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami dikkat ve özeni de göstermektedir. Sonuna kadar destekliyoruz.

Açıklamadan sonra bu kişiler hakkında soruşturma açılmasının doğru olmadığını savunanlar çıktı. Neden? Hukuksuzluk düşüncesi savunulamaz. Hukukun herkese eşit olarak uygulanması gerektiği ilkesinden vazgeçilemez.

Bu insanların yaptıkları açıklama hür ve tarafsız bir düşüncenin ürünü değildir. Düşünce açıklaması değildir. Teröre doğrudan ya da dolaylı destek veren, moral veren, milletin birlik ve beraberce yaşamasının önüne engeller koymaya çalışan, doğru bilgiye dayanmayan, hukuk düzenini bozan ve ayrıcalıklar yaratmaya çalışan eylem ya da yazılar kanaat açıklaması olamaz.

Bu insanlar akademisyen kadrolarını da işgal etseler hukuken ayrıcalıklı değillerdir. Farik ve mümeyyizdirler. Fiil ve ceza ehliyetleri vardır. Yaptıkları eylemlerden hukuken sorumludurlar.

En iyimser ihtimalle terörü övmektedirler. Bağlı bulundukları üniversiteler tarafından Öğretim Elemanları disiplin yönetmeliğinin hükümleri mutlaka işletilmelidir. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin bir hukuk sistemi, yasaları olduğunun farkında olmalıdır. Bir eylem yapıyorsa sonuçlarını katlanmalıdır.

Bu tür açıklamalar hepimize zarar vermektedir. Aynı geminin yolcularıyız. Gemi su alırsa hepimiz batarız. Geminin içinde kötü niyetli birileri elinde baltayla rahatça gezemez.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışamaz.

Bağımsızca yaşama hakkımıza dokunamaz. Devletimizi ve coğrafyamızı tasarlama cüretini gösteremez.        

Dikkatli olmak uyumamak gerekiyor.

Ne diyordu Çanakkale “ uyuma uyursan ölürsün”      dedi.

                                                                               

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (1)
Delioglan 5 yıl önce
Helâl be başkan. Ağzına sağlık. Vatan hainligi nin adı akademisyen lik oldu
Son Yorumlar
0545 552 3042
Kemerhisar çoktan yok oldu körü körüne ve inatla yapılan siyaset yüzünden yok oldu ve yalnızlığa mahkum oldu
sadece gezersiniz icraat yok böyle devam edin
Pazar fiyatlarını da görmüşler mi? Ne düşünüyorlar
imam hatipleri Tarım, gıda ve hayvancılıkta teknoloji liselerine çevirmek lazım 40 -50 yıllık imam vb atandı
12°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:51
Güneş 05:28
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:48
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@