PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti.

YORUM 16.01.2016, 01:58 16.01.2016, 02:11 nigdehaber
839
PKK İmzacısı Akademisyenlere Baro Tepkisi
banner830
Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek  yaptığı açıklamada PKK'ya destek için imza  veren Akademisyenleri eleştirdi ve disiplin yönetmeliğinin mutlaka işletilmesi gerektiğini belirtti. 

Niğde Baro Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek yaptığı açıklamada; 

 Aydın, entelektüel, münevver…

Toplumda saygınlığı bulunan, sözü dinlenen, kendisinden emin olunan erdemli bilge kişilere verilen sıfatlar.

İster bilge ister münevver diyelim, aydın ya da entelektüel diyelim bu sıfatı hak eden kişiler;  “değerlendirmelerini doğru bilgiye dayandıran ve baskı altında kalmadan doğru bilgiyi yorumlayıp tarafsız bir şekilde toplumun faydasına sunarlar.”

Toplum, bilim insanlarının dosdoğru olduklarına, yalan söylemeyeceklerine hele de iftira atmayacaklarına inanır. Bunlar kokulan korku yayan düzen bozucu insanlar değildir. Hukukun üstünlüğüne içten inanırlar ve her türlü bozgunculuğun karşısında dururlar. Kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının asla üzerinde görmeyen medeni yaşamın gerekleriyle ilgili bireyleri öğütleyen ve faydalı bireyler yetiştiren insanlardır. Bu insanlar kendi geleceklerinden ziyade milletin birliğini ve vatanın geleceğini önemser. Bu sıfatı hak eden çok da aydınımız münevverimiz bilim insanımız, bilge kişilerimiz vardır.  

Münevverlikle, bilgelikle yalancılık, karalama asla yan yana gelmez.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde toplumun öz kaynaklarıyla kendilerine uzun yıllar yatırım yapılmış ve yapılmaya devam eden sayıları 1000’ i aşan akademisyen, bir bildiri yayınlamışlardır. Bilim adamlarının doğru bilgiden yola çıkarak olayları yorumlayan ve çözüm üreten insanlar olduğu varsayımından hareketle üniversitelerimizde görev yapan bu 1100 kişinin imzaladığı bildiriyi inceleyelim. Söyledikleri gerçeği yansıtıyor mu? Gerçek bilgiye dayanıyor mu?

Bu kişiler “Türkiye Cumhuriyeti sokağa çıkma yasakları altında orada yaşayan insanları fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm ediyor, katliam yapıyor, tüm hak ve özgürlükleri ihlal ediyor” diyorlar.

Peki bu bilgi doğru mu?

Sokaklarda yaşanan olaylar terör örgütünün kendi ifadesi ile silahlı halk direnişine kalkışma amacı taşıyan özyönetim (!) ilanı ile başlamadı mı? Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin hukukunu tanımıyoruz demediler mi? Yine buna bağlı olarak terör örgütü PKK yerleşim yerlerine, masum insanların evlerini silahlı elemanlarını yerleştirerek barikatlar kurdurup hendekler açıp yerleşim yerlerinde korku ve paniğe neden olmadılar mı? Bunlar devletin meşru güçlerinin bu mahallere girmesini engelleyip kurtarılmış bölgeler oluşturmaya kendi yasadışı kurallarını koymaya yeltenmediler mi? Bunlar hepimizin gözleri önünde gerçekleşen şeyler.

İnsanları baskı altına alarak masum halkın evlerini işgal eden, ahaliyi zorla kendilerine destek vermeye zorlayan, ticaret yapmalarını engelleyen, haraç kesen, okul yakan eğitim öğretimi durduran çocukların gençlerin eğitim haklarını ellerinden alan, korku yayan devletin meşru güçleri mi?

Kamu da çalışanları tehdit eden can güvenliğinden ötürü çalışamaz hale getiren, ambulans şoförünü bile insafsızca öldüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi?

Bütün bunlar olurken terör örgütü ilçeleri, mahalleleri abluka altına almışken ve devletimiz doğal olarak hukuk düzenini yeniden tesis etmek için mücadele ederken, Devleti ablukacı ve katliamcı olarak suçlamak doğru bir bilgi ve doğru yorum mudur? ELBETTE HAYIR.

Öyleyse bu nasıl akademisyenlik nasıl bilim adamlığıdır?

Terör, infial, korku ve panik yaratmak maksadıyla kundaktaki bebekleri öldürmekten çekinmezken, okul bahçelerine bombalarla saldırırken, algı yaratmak için insanların cenazelerini almalarına izin vermezken almaya çalışanı ateş altına alırken dünya üzerindeki hiçbir ideolojik düşünceyle örtüştüremeyeceğimiz böyle bir açıklamayı yapan insanları akademisyen bilim insanı, aydın, münevver, entelektüel sayabilir miyiz?

Yalancı, iftiracı ve terörü hoş gören bunları görmezden gelip kargaşa yaratanlara moral veren açıklamalar yapan kargaşacıların eylemlerini uluslararası alanda makul göstermek için yurt dışından insanlara bildiriyi imzalatma çabası hangi amaca hizmet etmektir? Yalanla iftira ile Türkiye’ yi dış dünyaya şikayet etmek hangi vatandaşlık kavramıyla açıklanabilir?

Böyle bir bilim insanlığı akademisyenlik olur mu?

Olmaz, olamaz, kabul edemeyiz.

Hangi ara bir araya geldiniz de hangi akılla bu dehşete düşüren metinde mutabık kaldınız? Niyetiniz belli. Biz anladık.

SİZLER SUÇA ORTAK OLDUNUZ…

Farkındalar, bal gibi biliyorlar.

Akademisyeniz diyorsunuz ama bildiri de aslında hukuksuzluğu meşru gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Tabi o mahaller de teröristlerle sizler yaşamıyorsunuz. Sizler şüphesiz evinize bir hırsız girse feryat figan edersiniz. Biri yolunuzu gözlese soluğu karakolda alırsınız. Teröristler o insanlara “kapılarınızı kilitlemeyeceksiniz bizler istediğimiz zaman gireceğiz” diyorlar. Evlerinizi terk etmelerine müsaade etmeyerek canlı kalkan olarak kullanıyorlar.

Kargaşayı destekleyip adına barış çağrısı diyorsunuz. Yetinmeyip uluslararası kamuoyunda çalışmalar yapacağız diyorsunuz. Bunu taahhüt ettiğinizi söylüyorsunuz. Kime söz veriyorsunuz?

Kürt siyasi iradesi diyorlar ama adını koymuyorlar? Anlamayacağımızı mı düşünüyorlar. Düşünmüyorlar. Şanslarını deniyorlar. Karmaşa yaratmak istiyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini hangi yetkiyle müzakereye çağırıyor ve ne hadle gözlemci talebinde bulunuyorsunuz?

“Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye’nin kendi hukukunun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.” diyerek içini doldurmadıkları bu kafayla doldurmalarının da mümkün olmadığı iddialı laflarla toplumun kafasını bulandıracağınızı mı düşündünüz? Evrensel hukuk normlarının hiç birinde terör faaliyetlerine göz yuman hükümler bulamazsınız? Hiçbir hukuk düzeni ve normu terörün safında yer tutmaz. Ancak “ kasıtlı ve planlı kıyım” gibi laflarla Türkiye’ yi uluslararası alanda zor durumda bırakmaya çalışıyorsunuz. Dış dünyayı Türkiye’ye karşı harekete geçmeye tahrik ediyorsunuz. Türkiye’ nin üzerinde hesabı olan düşmanca tavır besleyen ülke ve anlayışlara el vermek istiyorsunuz.

İnsafsızsınız.

Kötü niyetlisiniz. Bu bildiri bir bakış açısı olarak yorumlanamaz. Gerçek tutarlı bir düşüncenin ürünü olamaz.

Bildiri insani de değildir. Diyarbakır Silvanlı olan şehit babası Fevzi Yenikapının , "Kardeşi kardeşe vurduran onlar. Siyaset yapmasınlar. Yazıktır, günahtır. Ben de Kürtüm. Anam Kürt, babam Kürt. Tek bayrağın altında yaşıyoruz. Terörün dini, imanı yok, bayrağı yok.” seslenişine de kulaklarınızı tıkamışsınız. Tıkamışsınız zira gerçekteki niyetinizi söylemiyorsunuz. Milli duyarlılıktan olduğu kadar insani duyarlılıktan ve bakış açısından uzak akıl tutulması yaşayan bu zevatın bakış açısı kafasını kuma gömen devekuşunun bakış açısıdır. Kafası kumda olduğu için gözü, kulağı ve beyni ile değerlendirme yapamamaktadır.

Bunların bakış açıları bu coğrafyanın bu vatanın bu milletin bakış açısı değildir.

Güvenlik güçlerimiz, meşru bir şekilde hukuka uygun olarak, hukuku korumanın çabası içindeler. Bunu yaparken de sivil halka zarar vermemek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami dikkat ve özeni de göstermektedir. Sonuna kadar destekliyoruz.

Açıklamadan sonra bu kişiler hakkında soruşturma açılmasının doğru olmadığını savunanlar çıktı. Neden? Hukuksuzluk düşüncesi savunulamaz. Hukukun herkese eşit olarak uygulanması gerektiği ilkesinden vazgeçilemez.

Bu insanların yaptıkları açıklama hür ve tarafsız bir düşüncenin ürünü değildir. Düşünce açıklaması değildir. Teröre doğrudan ya da dolaylı destek veren, moral veren, milletin birlik ve beraberce yaşamasının önüne engeller koymaya çalışan, doğru bilgiye dayanmayan, hukuk düzenini bozan ve ayrıcalıklar yaratmaya çalışan eylem ya da yazılar kanaat açıklaması olamaz.

Bu insanlar akademisyen kadrolarını da işgal etseler hukuken ayrıcalıklı değillerdir. Farik ve mümeyyizdirler. Fiil ve ceza ehliyetleri vardır. Yaptıkları eylemlerden hukuken sorumludurlar.

En iyimser ihtimalle terörü övmektedirler. Bağlı bulundukları üniversiteler tarafından Öğretim Elemanları disiplin yönetmeliğinin hükümleri mutlaka işletilmelidir. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin bir hukuk sistemi, yasaları olduğunun farkında olmalıdır. Bir eylem yapıyorsa sonuçlarını katlanmalıdır.

Bu tür açıklamalar hepimize zarar vermektedir. Aynı geminin yolcularıyız. Gemi su alırsa hepimiz batarız. Geminin içinde kötü niyetli birileri elinde baltayla rahatça gezemez.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışamaz.

Bağımsızca yaşama hakkımıza dokunamaz. Devletimizi ve coğrafyamızı tasarlama cüretini gösteremez.        

Dikkatli olmak uyumamak gerekiyor.

Ne diyordu Çanakkale “ uyuma uyursan ölürsün”      dedi.

                                                                               

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
Yorumlar (1)
Delioglan 4 yıl önce
Helâl be başkan. Ağzına sağlık. Vatan hainligi nin adı akademisyen lik oldu
banner833
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@