İnsan ve Din Konulu Konferans Verildi

Kur’an evi derneği tarafından düzenlenen “insan ve din” konulu konferans Bor’da Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde yapıldı.

YORUM 12.04.2015, 17:29 12.04.2015, 17:33
672
İnsan ve Din Konulu Konferans Verildi
banner830
 Kur’an evi derneği tarafından düzenlenen “insan ve din” konulu konferans Bor’da Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde yapıldı. Konuşmacı olarak konferansa katılan Savaş Ören, Dinin/İslamın tüm nebilerin insanlığa ulaştırdıkları ortak ilahi mesajının adı olduğunu ifade ederek şu konulara değindir.

 

                 Doğru bir bilgiye kaç yolla ulaşılır veya bilgimizin doğru oldup olmadığından hangi ölçülere göre emin olabiliriz? Diye sürdürdüğü konuşmasında şunlara değindi.

 

a-    Selim hisler dediğimiz beş duyumuz. İşitme, görme, koklama, dokunma, tatma duyu organları ve bununla bağlantılı deney ve laboratuvar ortamıyla elde ettiğimiz bilgiler, kendi alanlarında doğru bilgilerdir.

b-    Akıl. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir. Felsefi anlamda şeyler arasında bağlantıyı kurar, değerlendirir. Aklın sahası çok geniştir. Sosyal bilim dalları, felsefe, din, mantık, siyaset, tarih ve tarihi olayların değerlendirilmesi gibi konular “akılla” değerlendirilebilen konulardır.

c-    Doğru haber. Bunun ise iki şekli vardır;

Ø Mütevatir Haber dediğimiz, çok sayıda haber kaynağıyla elde ettiğimiz bilgidir. Mesela Ankara’ya  gitmemiş birisi, Ankara’nın olduğunu bilir. Niçin? Çok yerden bu bilgiye ulaşabilmektedir.

                 Beş duyu, akıl ve mütevatir haberle elde ettiğimiz bilgiler bazen doğru sonuç vermeyebilir, yanıltıcı olabilir,  manipüle edilebilir. Aslına uygun gibi görülen çok şey, bazen yanıltıcı olabilir. Zaman zaman piyasada ele geçirilen sahte paralar, mallar, yanıltıcı haberler gibi.

Onun için beş duyu, akıl ve mütevatir haberle elde ettiğimiz bilgi, kendi alanı içinde bir kıymete, değere sahip ama, yanılmaz, yönlendirilmez, manipüle edilmez, edilemez değildir.

Allah, Adem A.S.’a ve eşine şu ağaca yaklaşmayın dediği halde, şeytan “hak gibi görülen sözlerle” onları yanıltmış, yasaklı meyveyi yemelerine ve cennet nimetlerinden mahrum kalmalarına sebep olmuştur.

Ø Vahıy. Allah’ın, insanoğluna nebiler aracılığıyla verdiği hazır ve asla doğruluğunda şüphe olmayan bilgidir. Bu bilgi yanıltıcı değildir, mutlak, kesin doğru bilgidir. Aynı zamanda bir mü’min için inanç dünyasını, salih amel dediğimiz eylemleri, davranışları ve eylemlerinin, davranışlarının ölçüsünü verir. Savaş Ören konuşmasını şöyle sürdürdü;

Varlık alemi. Yani var eden ve var olan her şey,

İki çeşit varlık vardır; İlki, zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, sonsuz irade ve güç sahibi, varlıkları var eden, oluşturan, kâinatın sahibi, kâinatta-mülkünde tek hükümdar olan Allah.

“Deki; O Allah’tır, Tektir. Allah Samed’dir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. O’nun dengi de yoktur.” İhlas 112/1-4

İkincisi ise, Yüce İrade’nin yani Allah’ın  yaratmasının bir sonucu, varlığına delil kıldığı varlıklar alemi, evren, kainat. yaratanın buyruğuna tabi olan varlıklar alemi.

Allah; varlık bilgisini ilk anda, o varlığın kendisine kotluyor. Hiçbir varlık veya o varlığın en küçük yapı taşı Allah’ın varlık bilgisi dışında değildir.

Fabrikadan çıkan bir ürüne firmanın, markasını / etiketini vurması gibi. Allah; varlığın hem kendine, hem de o varlığın en küçük yapı taşı olan hücresine varlık bilgisini koyuyor, kotluyor. Allah bu anlamda bizi;  tabiatı, hayatı, vahyettiği kitabı okumaya davet ediyor.

Bize düşen yaratılış kanunundaki incelikleri keşfetme ve bunlara saygılı olmaktır. Bu ise ilmi çalışmalarla olur. İslâm ilmi çalışmalara yönelmemizi ve bu konuda araştırmalar yapmamızı “HİKMETİ ARAMA”  olarak teşvik eder.

Onun için Kur’an tüm ilmi çalışmalarımızın merkezinde yer almalıdır. Kur’an’ın rehberliğinden uzak  iman, salih amel dediğimiz tüm eylemlerimiz, ilmi çalışmalar, gece karanlığında farsız, ışıksız, rehbersiz  yol almaya çalışan bir şöförün durumu gibidir ki, sonuç hüsrandır. Zaten öyle de olmaktadır. Vahyin rehberliğinden mahrum çok okumuş, tahsil görmüş, diploma sahibi çok şahız insanlığın veya milletlerin başına bela olabilmektedir. 

Dinlerin genel sınıflandırılmasında yanlışlık var

Kitaplarımızda ilahi dinler yani hak dinler, ilahi olmayan dinler yani batıl dinler ve ilkel dinler diye tasnifler yapılmıştır.

İlahi dinlere yani hak dinlere; İslamiyet, Yahudilik, Hrıstiyanlık örnek verilmekte, Yahudiliğin ve Hrıstiyanlığın sonradan bozulduğu ifade edilmektedir.

Halbuki;

1-       Allah tarafından vahyedilen, nebiler vasıtasıyla insanlara duyrulan ve Allah katında geçerli olan din sadece  İslâm’dır. Tüm nebiler Allah’ın elçisi/rasulü olup bu dinin yani İslâm’ın tebliğcileridirler

2-        Allah tarafından vahyedildiği halde Allah’ın Nebilerinden bir müddet sonra, özellikle o dini temsil ettiğini iddia eden din adamları, ruhbanlar tarafından dine ilâveler ve çıkartmalar yapılarak oluşturulan dinlerdir. İslâm dışında tüm dinler, dini yapılanmalar bunun içindedir. Hrıstiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Taozm, Brahmanizm, Sihizm...gibi.

            Allah bize şah damarımızdan yakın olmasına rağmen, ona ulaşmada,  Allah’a yaklaştırır zannıyla Allah’ın berisinde ilahlar edinme, din adamlarına kutsallıklar ve yüce vasıflar yükleme, bir kişiye, nesneye, hayvana ilahi güçler vehmetme, nebiler tarafından kendilerine bildirilen vahyi gizleyerek, oluşturdukları kitaba veya kitaplara kutsallıklar ve dokunulmazlıklar  isnat etme, asıl kurtarıcı ilkelerin bu kitaplar olduğunu iddia ederek oluşturulan yapılardır.

             “Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerdeki ve yerdekilerin hepsi, ister istemez O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir.”

De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve nebilere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız."

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O kimse ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”  

“Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.” Âl-i İmran 3/83-86

Allah’ın, insanlara Rasulleri vasıtasıyla bildirdiği ve tabi olmamızı istediği dinde (İslâm’da), inanç, ibadet, Allah’a kulluk, ahlak, takva gibi esaslar aynıdır.

Sosyal hayatın gelişimine uygun bazı emir ve yasaklarda, ibadetlerin yerine getirilmesinde bazı küçük farklılık vardır. İşte bu din (İslâm) Muhammet Aleyhi’s-Selam’da son şeklini almıştır:

“Sonra da sana, doğru yola yönelerek İbrâhim’in yoluna uy! O müşriklerden değildi” diye vahyettik.” Nahl 16/123

 “Sana söylenen şeyler, senden önceki rasullere/elçilere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz, Rabbin, hem elbette mağfiret sahibidir, hem de acı bir azab sahibidir.” Fussılet 41/43

 “Allah’a itaat edin, Rasule itaat edin” de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Rasule düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”  Nûr 24/54

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Âl-i İmran 3/31

De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu?” Enam 6/50

“Rabbimiz Allah'tır” diyen ve sonra da doğruluktan ayrılmayanlara gelince, onların üzerine sık sık melekler iner ve şöyle der: “Korkmayınız ve üzülmeyiniz, size vaad olunan cennetle sevininiz!” Fussılet 41/30

"Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir." Fussılet 41/31

 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Tüh yine soba zehirlenmesi.Sorumlu yok üstüne alan yok ama ölüm var 2021 yılında hala soba zehirlenmesi.Belediye başkanının umrun da değil Valilikten ses yok,vatandaş duyarsız.Eski dönemde olsa bir sağlık müdürü eskisi var dı her dönemin adamı eğitim veriyoruz filan derdi şimdi o da yok.Vatandaş ölmüş kimin umrunda.Komşusu aç iken tok olanı bırak komşu ölürken yöneticilerden tık yok.Fıratın kenarında ki kuzu mu o iktidara gelene kadar dı.Şimdi kuzuyu kim ne yapsın!Böyük böyük ihaleler var iken.Ama unuttuğunuz bir şey var!!! O da toprağı altı....
15 temmuz hain FETÖ darbe girişimden sonra görevden alınan Belediye Başkanlarından Nevşehir ve Niğde Belediye Başkanları.Nevşehir in yeni başkanı görevden alınan ve yolsuzluğa bulaşmış Beledie başkanın peşine düşmüş,Partisine bile kazan kaldırmış.Gerekirse Partiden istifa ederim ama bu yolsuzlukları ört pas etmem diyor.Ticaret odası başkanıda arkasında..Peki Niğde de durum ne alemde?FETÖ ye yardım var yolsuzluk var diyorlar ve Belediye Başkanını görevden alıyorlar.Bizim yeni belediye başkanımız sn ÖZDEMİR geçmiş dönemin yolsuzluk iddiaları ile ilgili bir çalışma yaptımı?Ne gezer kılını bile kıpırdatmadı.Ticaret odası başkanı mı ona göre giden ağam gelen paşam.Ya muhalefet CHP İYİ parti onlardan da tık yok.Adamın yaptıı yanına kaldı.Şimdi salına salına Niğde de geziyor.İmar rantları,Oğlunun İnşaat firması,Kardeşinin Hazır beton firması.FETÖ ile sıkı fıkı ilişkiler,damat hala eğitim müdürü.Bunlar yalan ise seçilmiş adamı neden görevden aldınız.İşte Niğde bu dedikodu kırıla.İş ciddiye geldi mi ortada kimse yok.O zaman mız mız edip dedikodu üretmeyin.Vebalide hepimizin üstüne.Hepimiz DİLSİZ ŞEYTANIZ ÇÜNKÜ...
anladım memura ve emeklisine ek zam vereceksiniz
söylediğine kendinde inanmıyorsun milletle alakanız kalmadı çarşıya çıkacak haliniz yok neyi anlatıyorsun
ey akp bu kokuşmuşlukla nereye kadar gideceksiniz her yanınızdan pis kokular geliyor sokağa çıkacak yüzünüz kalmadı kuyruğu dik tutmanın gayreti boşuna çabadır
parçalı bulutlu
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:19
Güneş 07:43
Öğle 12:59
İkindi 15:42
Akşam 18:05
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@