Gürer,in Sağlık Sorularına Bakan Yanıtı...

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını Sağlık Bakanı Müezzinoğlu yanıtladı.

SİYASET 06.03.2016, 22:27 06.03.2016, 22:34 nigdehaber
2956
Gürer,in Sağlık Sorularına Bakan Yanıtı...
banner830
 Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği sorular yanıtlandı. Bakan Müezzinoğlu eski Devlet Hastanesi binasının kullanılmayarak harap duruma düşmesine göz yumulmasının nedeni ve ne olacağı sorusuna mevcut taşınmaz üzerindeki binaların tadilatedilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerin bulunduğu sağlıktesisi binası olarak kullanılmasının düşünüldüğünü açıkladı.

Bakanlığa ait Merkez, Kiçiağaç, Tırhan, Yarhisar, Ulukışla Çifteköy veŞeyhömerli Sağlık İstasyonlarını Maliye Bakanlığı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne devri yapılacağını da açıkladı. Bakan Müezzinoğlu Aile Hekimliği hizmet sunum modelinde sağlık ocaklarının bulunmadığını da vurguladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kent ortasında eski devlet hastanesinin harap durumunun vicdanları sızlattığına vurgu yaparak bu bina her gün daha onarılmaz duruma doğru gitmektedir. Bakan açıklamasında yer aldığı biçimi ile bir an önce Sağlık Tesisi olarak kurtarılması sağlanmalıdır”dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soruları ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu yanıtları şöyle:

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın T.C. Sağlık Bakanı Sn. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.12.2015

 

                                                                                                                                  Ömer Fethi GÜRER

                                                                                                                                     Niğde Milletvekili

 

1-Niğde ilinde kapanan sağlık ocağı sayısı kaçtır? Niğde ilinde köy ve kasabalarda sağlık hizmeti vermesi için yapılmış binalardan kullanılmayan bina sayısı kaçtır? Yıkılan bina olmuş mudur?

2-Binalardan harap halde olanların kurtarılıp, bir köy konağı gibi yararlanılması düşünülmekte midir?

3-Sağlık ocakları kapandıktan sonra bahçelerinde yer alan Atatürk büstleri için bakım, onarım ve koruma sağlanmakta mıdır?

4-Niğde eski Devlet Hastane binası boşaltılmış ve bina kullanılmayarak harap duruma dönüşmesine göz yumulmuştur. Mevcut binanın ne olacağı konusunda bir çalışma var mıdır ?

5- Niğde ilinde 20 yılda Bakanlığınız tarafından yaptırılıp yıkılan ya da harap halde bulunan binaların günümüz değerleri ile maliyeti ne kadardır?

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi    : 31.12.2016 tarih ve 43452547-120.00-10785 sayılı yazınız. 

"Niğde ilinde kapanan sağlık ocaklarına" dair Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/1035 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevap metni ekte gönderilmektedir.

Arz ederim. 

EKLER:

1 - Önerge Cevabı ( 2 Sayfa)

 

Sağlık Bakanlığı-Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Tel. No: 0 312 573 70 47

"Niğde ilinde kapanan sağlık ocaklarına" dair Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/1035 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara dair cevap metinleri aşağıda yer almaktadır.

 

 

Soru 1- Niğde ilinde kapanan sağlık ocağı sayısı kaçtır? Niğde ilinde köy ve kasabalarda sağlık hizmeti verilmesi için yapılmış binalardan kullanılmayan bina sayısı kaçtır? Yıkılan bina olmuş mudur?

 

Cevap 1- Aile hekimliği uygulaması gelişmiş ülkelerin çoğunda tercih edilip uygulanan birinci basamak sağlık hizmeti sunum şeklidir. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi ve tüm toplum bireyleri tarafından tercih edilebilir şekilde sunulması için bu çağdaş hizmetin özgün bir modeli oluşturularak 30.12.2010 tarihi itibari ile ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir.

Bu tarihten itibaren tüm birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda mevcut sağlık ocakları aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine, kimi sağlık ocakları da nüfus ve merkeze uzaklıkları göz önüne alınarak sağlık evine dönüştürülerek halkın birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti alması sağlanmıştır. Dolayısıyla mevcut aile hekimliği hizmet sunum modelinde sağlık ocakları bulunmamaktadır.

 

Niğde İlinde kapatılmış aile sağlığı merkezi yoktur.

 

Niğde İli köy ve kasabalarında sağlık hizmeti vermesi için yapılmış binalardan kullanılmayan 5

(beş) adet sağlık istasyonu aşağıda yer almaktadır;

Merkez Kiçağaç (Yeşilova) Sağlık İstasyonu

Merkez Tırhan Sağlık İstasyonu

Merkez Yarhisar Sağlık İstasyonu

Ulukışla Çifte köy Sağlık İstasyonu

Ulukışla Şeyh Ömerli Sağlık İstasyonu

 

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yukarıda yer alan taşınmazların Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü' ne devri ve tahsisinin kaldırılması yönünde yazışmalarımız devam etmektedir. Niğde İlinde yıkılan aile sağlığı merkezi bulunmamaktadır.

Soru 2- Binalardan harap halde olanların kurtarılıp, bir köy konağı gibi yararlanılması düşünülmekte midir?

Cevap 2- 5 adet sağlık istasyonu (Merkez Kiçağaç, Tırhan, Yarhisar, Ulukışla Çifteköy ve Şeyhömerli Sağlık İstasyonu) kullanılmaktadır. Tahsisi kaldırılarak, Maliye Bakanlığı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne devri yapılacaktır. Devir işlemi tamamlandıktan sonra taşınmazın tasarruf hakkı Defterdarlık makamına geçecek olup, köy konağı gibi kullanılıp, kullanılmayacağının yetkisi Maliye Bakanlığı uhdesinde olacaktır.

Soru 3- Sağlık ocakları kapandıktan sonra bahçelerinde yer alan Atatürk büstleri için bakım, onarım ve koruma sağlanmakta mıdır?

Cevap 3- Bakanlığımıza bağlı Aile Sağlığı Merkezleri ile Sağlık Evlerinin bahçelerinde Atatürk Büstleri bulunmamaktadır.

  

Soru 4- Niğde eski devlet hastanesi binası boşaltılmış ve bina kullanamayarak harap duruma düşmesine göz yumulmuştur. Mevcut binanın ne olacağı konusunda bir çalışma var mıdır?

 

Cevap 4- Mevcut taşınmaz üzerindeki binaların tadilat edilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin (TSM, KETEM, VSD, Obezite Birimi, Ortak Güvenlik Sağlık Birimi, Halk Sağlığı Laboratuvarı) bulunduğu sağlık tesisi binası olarak kullanılması düşünülmektedir.

  

Soru 5- Niğde ilinde 20 yılda bakanlığınız tarafından yaptırılıp yıkılan yada harap halde bulunan binaların günümüz değerleri ile maliyeti ne kadardır?

Cevap    5- Niğde İli bünyesinde;

Ulukışla İlçe Hastanesi ana binası 1969, ek binası 1988 yılında, Çiftlik İlçe Hastanesi ise 2000 yılında yapılarak hizmete açılmıştır.

Söz konusu binaların eski oluşu, ayrıca, Merkez 3 ve 5 nolu Aile Sağlığı Merkezlerine ait binaların eski ve ilk yapılma amaçlarının Sağlık Ocağı olması nedeni ile Aile Hekimliği hizmetlerinin sunumuna cevap verememesi, binaların Bakanlığımız sağlık hizmeti sunumu standartlarına cevap verememeleri ve İnşalarının 2007 deprem yönetmeliğine uygun olamaması nedeni ile yıkılarak, yerine günümüz şartlarına uygun ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 2007 deprem yönetmeliğine uygun modern hizmet binaları yapılmıştır.

Bunlardan Çiftlik Devlet Hastanesi 30 yataklı olarak yapılmış ve 21.10.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkez 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 hekimlik olarak yapılmış ve 28.05.2013 tarihinde hizmete başlamıştır. Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ise 6 hekimlik olarak yapılmış ve 27.11.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. 30 yataklı olarak yapımı devam eden Ulukışla Devlet Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi ise %90 seviyesinde olup; yapım işi devam etmektedir. Yapım işlerinin toplam maliyeti ise 22.742.858 TL' dir.

 

 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
Yorumlar (2)
SÜLO 5 yıl önce
CHP mi ALTIN OLSA BENİM İÇİN TENEKEDİR.S.TANRIKULU BŞK YARDIMCISI DEĞİLMİ ODA PKK BANAMI ÖVECEKSİNİZ..SEN GİT PARTİNİ NEDEN HDP KAYDIĞINI SORGULA..LAF BUNLAR
sülo 5 yıl önce
türkçe öğrensen bir de
Son Yorumlar
Bu suça herkes ortak. CHPyi kastetmiyorum. Toplum olarak o botokslu yalama geldiğinde herkes gitti onu karşılamaya. Şimdi ise CHP harici kimsenin yüzü yok yalanlamaya. O zaman akpnin ekmeğine yağ sürüyordu bu botokslu. O zaman bizim oğlandı onlar için. ne zaman suriyede petrolden silahtan çıkar çatışması çıktı kötü oldu bu. Yarın birileri çıkar kandırıldık Allah affetsin der, o zaman bu botokslu mafyayı karşılamaya gidenler de vicdan rahatlatır alkışlar onu söyleyenleri. Balık baştan değil sondan koktu malesef
başkanım Doğu Türkistan zülümlerine ses çıkarılmıyor akdeniz geriliminde bizi ilk satan filistindir. One mınute "Yerli Tohumu" yasaklayıp ekene hapis cezası veren; "İsrail Tohumuna" teşvik veren kim? biri filistin bekası için 5000 bin türkücü ile biri de perde dantel kefenlileri alıp filistinlilere katılıp şavaşsınlar
Mantıksız HABER Maliyet 2450 taban fiat 2500 OLSUN bence çoook mantıksız Çiftçi ne kazanacak
Ellerine kalemine yüreğine sağlık.Nede güzel tasvir etmişsin Kemerhisar ımızın içler acısı halini.Ben doğma büyüme Kemerhisarlıyım şu anda 72 yaşındayım. Aksaray da ikamet etmekteyim ama yazları 4 ay Kemerhisarda kalmaktayım. Obakir güzel Kemerhisardan hiç bir güzellik kalmadı.Şimdide inşaatçılar 6 katlı 7 katlı binalar yapmaya başladılar .Hasılı elbirliğiyle Kemerhisarı mahvettik.Çook üzgünüm.
Vay zavallılar vay. Mafya dan ne umuyorlar sa. Zihniyet farklı yapacak bir şey yok.
20°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 14 Mayıs 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:25
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:50
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@