Gazeteci Dursun Suna'ya verilen ceza toplum vicdanını yaralamıştır

NGC Başkanı DÜZGÜN, “Dursun Suna’ya verilen ceza örnek bir ilçenin en üst düzey örnek olması gereken kamu yöneticisinin her cürmü ve iffetsizliği yapmasına izin ve ödül, toplumsal denetim mekanizması olan medyanın toplum ahlakını koruma rolünü yerine getirmesine verilen bir cezadır”

SİYASET 16.01.2018, 23:41 tiyo
581
Gazeteci Dursun Suna'ya verilen ceza toplum vicdanını yaralamıştır
banner830
Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın asker eşi T.S. ile çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin davada, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmekten yargılanan Yeni Akit Gazetesi Niğde Muhabiri Dursun Suna’nın 2 yıl 6 aylık hapis cezasını sebebiyle hapse girmesine büyük tepki gösteren Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Düzgün; “Dursun Suna’ya verilen ceza örnek bir ilçenin en üst düzey örnek olması gereken kamu yöneticisinin her cürmü ve iffetsizliği yapmasına izin ve ödül, toplumsal denetim mekanizması olan medyanın toplum ahlakını koruma rolünü yerine getirmesine verilen bir cezadır.

Bu arkadaşımız zor koşullarda yıllardır doğru, dürüst ve basın kanunu ve ahlakına uygun gazetecilik yapmaktadır. Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC)’nin dürüst ve güvenilirliğine itibar edilerek yönetim kurulu üyemiz ve saymanımızdır. Bor İlçesinde büyük bir infial oluşması üzerine, sadece mesleğini ve görevini yapmak için, gazeteciliğinde ötesinde sorumlu bir vatandaş olarak, o dönemdeki gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarı Rahmetli Hasan Karakaya’ya konuyu iletmiş, Gazeteci Hasan Karakaya kendi köşesinde bu konuyu yorumlamıştır. Bu ceza ahlaksızlığa ödül ve geçit, kamu vicdanı ve toplumsal ahlakımıza vurulmuş ağır bir darbedir.”

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Düzgün; “Basının en önemli görevi, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularda haber ve bilgi vermek, açıklamalar yapmak, eleştiri ve değer yargıları sunmak suretiyle toplumu aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Yaptığı bu görev nedeniyle basına şu haklar tanınmıştır. Bunlardan ilki “haber verme hakkı ve görevi”, diğeri ise “denetim ve eleştirme” hakkı ve görevidir. Demokratik ülkelerde sistemin güvencesi, vatandaşların eleştirel katkılarıdır. Vatandaşın sözcüsü ise basındır. Bu nedenle, özgürlükçü demokrasilerde basının en önemli görevi, tüm kamusal yaşamın kontrolü ve kritiğidir.” dedi.

NGC Başkanı Düzgün, “İnsanı diğer canlılardan ayıran düşünme yeteneğinden yani yaradılışından kaynaklanan evrensel bazı haklar vardır. Bu haklar, Anayasamızda, temel hak ve özgürlükler başlığı altında yer almaktadır. Bu temel hak ve özgürlüklerden en önemlisi ve şu an oldukça tartışılan ifade ve basın özgürlüğü de, birçok uluslararası belgede ve birçok devletin Anayasasında düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da, basın özgürlüğü, anayasanın “Temel Haklar ve Ödevler” başlığını taşıyan ikinci kısmında yer almış ve “Kişinin Hakları ve Ödevlerine ilişkin ikinci bölümünde 28-32 maddeler arasında düzenlenmiştir. Bundan başka Anayasanın 22. maddesinde “Haberleşme Hürriyeti”, 25 ve 26. maddelerde “Düşünce ve Kanaat Hürriyeti” ile “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” yer almıştır” dedi.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Düzgün; “Anayasa’mızın 26. maddesinde, ”Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.” Anayasa’mızın 28. maddesinde, “Basın hürdür. Sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerin sağlayacak tedbirleri alır.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19.maddesi aynen şöyledir; ”Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır.  Bu hak ve fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.”
Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 10.maddesi “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerin bir izin rejimine tabi tutulmalarına engel değildir.” şeklinde düzenlenmiştir.” şeklinde konuştu.

NGC Başkanı Düzgün, “Gerek Anayasamız, gerekse İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Bu itibarla da, demokrasinin, kurum ve kurullarıyla eksiksiz işlediği bir ülkede, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler, mutlaka Anayasa ve evrensel hukuk kurallarına uygun bir şekilde yapılmalı ve uygulama da aynı anlayış ve doğrultuda gerçekleştirilmelidir.” dedi

Önemli kamusal görevlerde bulunan ve topluma örnek olması gereken kişiler ile topluma mal olmuş (siyasetçi, yönetici, sanatçı, oyuncu, sporcu gibi) kişilerin özel yaşam alanlarının daha dar olduğu ve bu kişilerin özel yaşamına ilişkin yapılan haberlerin, yayımlanan resim ya da karikatürlerin veya bunlara yöneltilen eleştirilerin daha hoşgörüyle karşılanması gerektiğini ifade eden NGC Başkanı Alpaslan Düzgün, şunları söyledi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Yargıtay Kararlarında sıklıkla ifade edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da, “sade vatandaş-siyasetçi”  “sade vatandaş-kamu yöneticisi” ayırımı yapılarak, siyasi ve kamusal görevli kişilerin eleştirilere daha fazla katlanması gerektiği vurgulanmıştır. Yargıtay Kararlarında vurgulandığı üzere, önemli mevkileri işgal eden kamu görevlileri, politikacılar, devlet adamları, yazar, sanatçı, oyuncu, aktör, sporcu gibi kamuya mal olmuş kişilerin özel yaşam alanları, öteki yurttaşlara göre oldukça dardır. Kamu yararı bulunduğu, toplumu ilgilendirdiği oranda bu kişilerin hayat öyküleri ve yaşamları, basın tarafından yayın konusu yapılabilir. Çünkü kamunun haber alma hakkı, kural olarak üstün kamusal yarar olarak öncelikli kabul edilir ve topluma mal olmuş kişilerin özel yaşamına ilişkin hususların basında yer alması, kişilik hakkının ihlali sayılmaz.”
 
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (10)
EMLAKCI 3 yıl önce
BİR ÇOK GASTECİ ÜZERİNDE HAKSIZ ARSA TEMİNİ NEDENİYLE EV SAHİBİ OLMA,PARA İLE HABER YAPMA,İFTİRA,DOLANDIRICILIK,HAKSIZ KAZANC TEMİN,YASA DIŞI İŞLER,MAFYA BAĞLANTILARI,GAZİNO,PAVYON,KERHANA MUHAPBETLERİ, BMV VE MERSEDES DÜKÜNLÜĞÜ GİBİ DAHA BİR ÇOK KONUDA OLUMSUZ İDDİALAR ORTALIKTA DOLAŞIYOR. ÖNCE SİZ DOĞRU OLUN,DÜRÜST OLUN BU KONULARA DA ACIKLIK GETİRİN.. TABİKİ ONURLU,ŞEREFLİ,NAMUSLU GAZETECİLERİ TENZİ EDERİM.
BORLU 3 yıl önce
BORLU GAZETECİLER BU OLAY DUYULDUĞUNDA KAYMAKAMIN YANINDA YER ALDILAR.. KONUŞ NECMİ BEY,ABDURRAHMAN BEY...BU OLAYIN ARKA PLANINI ACIKÇA ANLATIN.
GAZETECİ 3 yıl önce
O RESİMLERİ GAZETECİYE KİMLER VERMİŞTİR.
MM 3 yıl önce
ARTIK KRAL ÇIPLAK.YOLUN SONUNA GELİNİYOR...NİĞDE DE BASIN ADINA FAALİYET GÖSTERENLERİN KİMLER OLDUKLARI,NELER YAPTIKLARINI SAĞIR SULTAN DAHİ BİLİYOR. ONURLU VE ŞEREFLİ OLAN GAZETECİLER BU KİRLİ VE PİS AĞDAN KURTULUN,OYUNA GELMEYİN,KENDİNİZİ DAHA FAZLA KULLANDIRMAYIN,PİS İŞLERE ALET OLMAYIN....YAKINDA HERKES YAPTIĞI İŞLERİN HESABINI YARGIYA VERECEK ..HAKSIZ EDİNİLEN NE VARSA GERİ ALINACAK. BOR İLÇESİNDE YAŞANAN BİR OLAY ÇİRKİNLİKLERLE DOLUDUR..KENDİNİZİ ALDATMAYIN..
niğdeli 3 yıl önce
50 bin lira konusu nedir? kim bu borlu siyasetçi?
OMBUSMAN 3 yıl önce
BURASI HUKUK DEVLETİDİR.
Deli oğlan 3 yıl önce
Sana aynen katılıyorum bu tip adamların görevine hemen son verilmeli. Ne demek kaymakamın ahlaksız olması. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey degil
uzman 3 yıl önce
borlu sarı nejmi niye konuşmuyor?
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
Sayın başkan lütfen Pazartesi pazarının parkına giriş çıkış düzenlemesi yapacak kapasiteli bir memur haftada bir gün lütfen arabaları park ediyoruz işimiz bitince çıkamıyoruz yaklaşık 45dakika çıkışa park eden şahsı bekliyoruz bu belediyenin ayıbıdır imam hatibin yanındaki durağa yer altına wc lüzumlu camilerin wc leri hep ücretli vatandaş zaten yaşlı öğle ile ikindi arası en az günde 3sefer gitse ayda 110 lira asgari yaşlılarda prostat var bu gibi işlerin çözümü belediye 2veya.3camiyi bir görevliye verse temizlik işi mazereti ortadan kalkar geçişlerine büyük dua alırsın sanayiye yapmakta olduğunuz alt geçit yağmurlu havalarda büyük promşerler çıkaracak yağmur suyundan gelen toz birikintilerinin çamurlaşıp mazgalların tıkanması trafiğin durmasına sebebi oluyor maalesef bunları bizzat yaşadım yanyol tabir edilen döer kavşak maliyeti artırır belki ama ilerisi için bir eser niteliği taşır derbentten dışarı camiye kadar olan niğde girişineiçinde pisiklet yolu olan bir bulvar yakışırdı çehresi değiştirdik çok yanlış olmuş yeniden ruhsat verilmiş halbuki istimlak hakkı imiş yinede başarılar dilerim niğde gelişmeye devam eden kendi kaynağını kendi bulabileceğini inanıyorum belki yanılıyor olabilirim otopark ve yeşil alan yönetmenliğinde uyulmadığı kanaatindeyim başarılar dilerim
Başkanım birazda İlhanlı mahallesi ne hizmet götürn yollar çok bozuk
3.5 yıl mı ? Kalsın bence..
Gülmekten konusamiyorum.varol başkan:))
En azından imam Hatibe kadar gelmeli tramvay yoksa kadük kalır
18°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 04:57
Güneş 06:19
Öğle 12:40
İkindi 16:09
Akşam 18:52
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 2 4
2. Adana Demirspor 1 3
3. Balıkesirspor 1 3
4. Altınordu 1 3
5. Ümraniye 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Eskişehirspor 2 1
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@